Firmy mogą już zgłaszać się do kontroli bezpieczeństwa żywności IFS Food Safety Check. Ale co to właściwie jest, jaki jest cel IFS Food Check i jak to działa? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest IFS Food Safety Check?

Niezapowiedziana kontrola IFS Food Safety Check jest opcjonalnym audytem dodatkowym i ma na celu sprawdzenie, czy firma spełnia wymagania IFS dotyczące HACCP, higieny i zwalczania szkodników w swojej codziennej działalności. W przeciwieństwie do regularnych audytów IFS, audyty te nie są przeprowadzane przez Państwa jednostkę certyfikującą, ale przez sam IFS.

Podstawą IFS Food Safety Check są wybrane wymagania z IFS Food wersja 6.1 i IFS Wholesale wersja 2, które mają szczególne znaczenie dla wymagań IFS w zakresie HACCP, higieny i ochrony przed szkodnikami.

W jakim celu przeprowadza się kontrolę bezpieczeństwa żywności IFS Food Safety Check?

Pomyślnie zakończony audyt IFS Food Safety Check umożliwia firmom wykazanie, że wszystkie ważne wymagania standardu IFS są spełniane również w codziennej działalności - tzn. nie tylko w dniach, w których odbywa się audyt certyfikacyjny.

Zapowiedziany audyt IFS Food Audit w połączeniu z niezapowiedzianą kontrolą bezpieczeństwa żywności IFS Food Safety Check jest akceptowany przez niemieckie firmy handlowe reprezentowane w Panelu IFS jako równoważny z niezapowiedzianym audytem IFS Food Audit. Daje to wielu firmom przemysłowym możliwość ponownego poddania się zapowiedzianemu audytowi IFS i wykazania ciągłej zgodności z wymaganiami standardu IFS za pomocą IFS Food Safety Check.

Jak to działa?

IFS Food Safety Check przeprowadzany jest, jak to z powodzeniem sprawdzono w poprzednich latach, w ciągu jednego dnia i bez uprzedzenia. Warunkiem wstępnym realizacji jest posiadanie przez firmę ważnego certyfikatu IFS.

Rejestracji do IFS Food Safety Check można dokonać natychmiast po wgraniu do bazy danych IFS ostatnich audytów certyfikacyjnych IFS. Okres ważności certyfikatu IFS musi wynosić co najmniej sześć miesięcy. Dzięki temu zagwarantowany jest niezapowiedziany charakter IFS Food Safety Check. Po wydaniu certyfikatu IFS zainteresowane firmy powinny zatem jak najszybciej zgłosić się do udziału w badaniu IFS Food Safety Check. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach IFS Management GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w podanym terminie, aby umożliwić zainteresowanym firmom uczestnictwo.

Rejestracja jest teraz możliwa poprzez strefę logowania na stronie internetowej IFS. Kontrole bezpieczeństwa żywności IFS są przeprowadzane niezależnie od jednostek certyfikujących. Planowanie, realizacja i ocena przeprowadzane są bezpośrednio przez IFS Management GmbH. Również audytorzy są przydzielani bezpośrednio przez IFS Management GmbH.

Niepowodzenie - co się dzieje?

IFS Food Safety Check może zostać zaliczony lub niezaliczony. Jednostka certyfikująca zostanie poinformowana o wyniku drogą mailową. W przypadku wyniku negatywnego, jednostka certyfikująca musi samodzielnie podjąć decyzję o ewentualnych konsekwencjach dla aktualnego certyfikatu. Firma może wysłać oświadczenie do IFS drogą pocztową.

W przypadku braku pozytywnego wyniku, IFS zaleca firmom poinformowanie swoich klientów o faktach, okolicznościach i wyniku IFS Food Safety Check. Po umieszczeniu raportu w bazie danych IFS, detaliści, którzy umieścili firmę wśród swoich ulubionych, zostaną poinformowani o wyniku. Jeśli certyfikacja zakończy się sukcesem, detaliści i jednostka certyfikująca również zostaną o tym poinformowani tym kanałem.

Właściwa jednostka certyfikująca będzie zobowiązana do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub utrzymaniu aktualnego certyfikatu w ciągu siedmiu dni. Jeśli jednostka certyfikująca podejmie decyzję o odmowie zawieszenia, detaliści zostaną o tym poinformowani drogą pocztową. W przypadku cofnięcia certyfikatu, informacja zostanie przekazana przez bazę IFS do użytkowników, którzy mają dostęp do bazy IFS i umieścili daną firmę na liście ulubionych.

Podczas IFS Food Safety Check wykonywane są zdjęcia, które służą jako obiektywny dowód w przypadku niepowodzenia. Ze względu na zachowanie dowodów, zdjęcia te są przechowywane w IFS Management GmbH. Nie są one jednak przesyłane do bazy danych IFS wraz z raportem z wizyty i dlatego nie są dostępne dla osób trzecich.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...

Powiązane artykuły i wydarzenia

Możesz być również zainteresowany tym
Blog
supplier-evaluation-dqs-container from bird's eye view
Loading...

IFS Logistics w wersji 3: Wszystko, co należy wiedzieć o nowelizacji

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

DQS Poland recognition for export of organic food and feed to Great Britain

Blog
Loading...

IFS Food Wersja 8 - wszystkie zmiany w przeglądzie w skrócie