Organizacije se sada mogu prijaviti za IFS provjere sigurnosti hrane (IFS Food Safety Check). Ali što je to zapravo, koja je svrha IFS provjere hrane i kako izgleda? U nastavku odgovaramo na ta pitanja.

Što je IFS provjera sigurnosti hrane?

Nenajavljena IFS provjera sigurnosti hrane je izborni dodatni audit čija je namjena provjeriti ispunjava li organizacija IFS zahtjeve u pogledu HACCP-a, higijene i suzbijanja štetnika u svom svakodnevnom poslovanju. Za razliku od redovitog IFS audita, ovi audite ne provode certifikacijska tijela već sami IFS. 

Osnovu IFS provjere sigurnosti hrane čine odabrani zahtjevi iz 6.1 izdanja standarda IFS Food i 2. izdanja standarda IFS Wholesale, koji su posebno značajni u pogledu IFS zahtjeva na području HACCP-a, higijene i suzbijanja štetnika.

Koja je svrha IFS provjera sigurnosti hrane?

Uspješno završena IFS provjera sigurnosti hrane organizacijama omogućuje da pokažu da su svi važni zahtjevi IFS standarda ispunjeni i u svakodnevnom poslovanju - tj. ne samo na dan certifikacijskog audita. 

Njemačka trgovačka društva zastupljena u panelu IFS-a priznaju najavljeni IFS audit hrane u kombinaciji s nenajavljenom IFS provjerom sigurnosti hrane kao ekvivalent nenajavljenog IFS audita hrane. To mnogim industrijskim organizacijama daje priliku da ponovo provedu nenajavljeni IFS audit i dokažu stalnu usklađenost sa zahtjevima IFS standarda uz pomoć IFS provjere sigurnosti hrane.

Kako to izgleda?

IFS provjere sigurnosti hrane provode se, kao što je već uspješno testirano prethodnih godina, unutar jednog dana i bez najave. Preduvjet implementacije je da organizacija ima važeći IFS certifikat.

Prijava za IFS provjeru sigurnosti hrane može se napraviti čim se posljednji IFS certifikacijski audit unese u IFS bazu podataka. Trajanje IFS certifikata mora biti najmanje šest mjeseci. Time se osigurava nenajavljeni karakter IFS provjere sigurnosti hrane. Nakon izdavanja IFS certifikata, zainteresirane organizacije se mogu odmah prijaviti za IFS provjere sigurnosti hrane. U opravdanim, iznimnim slučajevima, IFS Management GmbH zadražava pravo izmjene navedenog roka kako zainteresiranim organizacijama omogućio sudjelovanje.

Prijava je sada moguća i putem internetske stranice IFS-a. IFS provjere sigurnosti hrane provode se neovisno o certifikacijskim tijelima. Planiranje, implementaciju i evaluaciju provodi izravno IFS Management GmbH. I auditore dodjeljuje izravno IFS Management GmbH.

Neuspjeh - Što sada?

IFS provjeru sigurnosti hrane može se proći ili pasti. Certifikacijsko tijelo će dobiti obavijest o rezultatima poštom. U slučaju neuspjeha certifikacijsko tijelo mora samo odlučiti o mogućim posljedicama za trenutni certifikat. Organizacija IFS može poslati izjavu IFS-u poštom.

U slučaju ne prolaska audita, IFS preporuča da organizacije obavijeste svoje kupce o činjenicama, okolnostima i rezultatima IFS provjere sigurnosti hrane. Nakon učitavanja izvještaja u IFS bazu podataka, trgovci koji su organizaciju uključili u svoje favorite bit će obaviješteni o rezultatima. Ako je certifikacija uspješna, trgovci i certifikacijsko tijelo također će primiti obavijest ovim putem. 

Relevantno certifikacijsko tijelo morat će donijeti odluku o suspenziji ili povlačenju važećeg certifikata u roku od sedam dana. Ako certifikacijsko tijelo odluči da suspenziaj nije potrebna, trgovci će biti obaviješteni poštom. U slučaju povlačenja certifikata informacija će biti dostupna putem IFS baze podataka korisnicima koji imaju pristup i koji su dotičnu organizaciju uključili u svoj popis favorita. 

Za vrijeme IFS provjere sigurnosti hrane snimaju se fotografije koje služe kao objektivan dokaz u slučaju ne prolaska audita. Radi očuvanja dokaza te se fotografije čuvaju u IFS Management GmbH. Međutim ne unose se u bazu podataka IFS-a kao dio izvještaja i stoga nisu dostupne trećim stranama.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...