Bedrijven kunnen zich nu inschrijven voor een IFS Food Safety Check. Maar wat is het eigenlijk, wat is het doel van een IFS Food Check en hoe werkt het? Wij beantwoorden al deze vragen in het volgende artikel.

Wat is een IFS Food Safety Check?

De onaangekondigde IFS Food Safety Check is een optionele aanvullende audit en is bedoeld om na te gaan of een bedrijf in zijn dagelijkse bedrijfsvoering voldoet aan de IFS-eisen met betrekking tot HACCP, hygiëne en ongediertebestrijding. In tegenstelling tot de reguliere IFS-audits worden de audits niet door uw certificatie-instelling, maar door IFS zelf uitgevoerd.

De basis voor de IFS Food Safety Check wordt gevormd door geselecteerde eisen uit IFS Food versie 6.1 en IFS Groothandel versie 2, die van bijzonder belang zijn voor de IFS-eisen op het gebied van HACCP, hygiëne en ongediertebestrijding.

Wat is het doel van de IFS Food Safety Check?

Met een succesvol afgeronde IFS Food Safety Check kunnen bedrijven aantonen dat ook in de dagelijkse praktijk - dus niet alleen op de dagen dat de certificeringsaudit plaatsvindt - aan alle belangrijke IFS-normeisen wordt voldaan.

Een aangekondigde IFS Food Audit in combinatie met een onaangekondigde IFS Food Safety Check wordt door de in het IFS Panel vertegenwoordigde Duitse handelsondernemingen aanvaard als gelijkwaardig aan een onaangekondigde IFS Food Audit. Dit biedt veel industriële bedrijven de mogelijkheid om opnieuw een aangekondigde IFS-audit te ondergaan en met behulp van een IFS Food Safety Check aan te tonen dat zij voortdurend aan de eisen van de IFS-norm voldoen.

Hoe werkt het?

De IFS Food Safety Checks worden, zoals in voorgaande jaren met succes is beproefd, binnen één dag en zonder vooraankondiging uitgevoerd. Voorwaarde voor de uitvoering is dat het bedrijf in het bezit is van een geldig IFS-certificaat.

De registratie voor de IFS Food Safety Check kan worden gedaan zodra de laatste IFS-certificeringsaudits zijn geüpload in de IFS-database. De geldigheidsduur van het IFS-certificaat moet ten minste zes maanden bedragen. Dit garandeert dat het onaangekondigde karakter van de IFS Food Safety Check gewaarborgd is. Na de afgifte van het IFS-certificaat moeten belangstellende bedrijven zich daarom zo spoedig mogelijk inschrijven voor de IFS Food Safety Check. In gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen behoudt IFS Management GmbH zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de vermelde termijn om geïnteresseerde bedrijven de kans te geven deel te nemen.

Registratie is nu mogelijk via het inloggedeelte van de IFS-website. IFS Food Safety Checks worden onafhankelijk van certificeringsinstanties uitgevoerd. Planning, uitvoering en evaluatie worden rechtstreeks door IFS Management GmbH uitgevoerd. Ook de auditors worden rechtstreeks door IFS Management GmbH aangesteld.

Mislukt - wat gebeurt er dan?

De IFS Food Safety Check kan geslaagd of niet geslaagd zijn. De certificatie-instelling wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het resultaat. In het geval van een onvoldoende moet de certificatie-instelling zelf beslissen over de eventuele gevolgen voor het lopende certificaat. Het bedrijf kan per post een verklaring naar het IFS sturen.

In het geval van een onvoldoende raadt IFS bedrijven aan hun klanten te informeren over de feiten, omstandigheden en het resultaat van de IFS Food Safety Check. Na het uploaden van het rapport in de IFS-databank worden de detailhandelaren die het bedrijf bij hun favorieten hebben vermeld, op de hoogte gebracht van het resultaat. Als de certificering succesvol is, zullen de detailhandelaren en de certificeringsinstantie ook via dit kanaal worden geïnformeerd.

De betrokken certificatie-instelling zal binnen zeven dagen een beslissing moeten nemen over de schorsing of de handhaving van het huidige certificaat. Indien de certificatie-instelling beslist om het certificaat niet te schorsen, worden de kleinhandelaars hiervan per brief op de hoogte gebracht. In geval van intrekking van het certificaat zal de informatie door de IFS-databank worden doorgestuurd naar de gebruikers die toegang hebben tot de IFS-databank en die het betrokken bedrijf in de favorietenlijst hebben opgenomen.

Tijdens de IFS Food Safety Check worden foto's genomen, die als objectief bewijs dienen in geval van een tekortkoming. Om redenen van bewaring van bewijsmateriaal worden deze foto's bij IFS Management GmbH bewaard. Ze worden echter niet samen met het bezoekverslag in de IFS-databank geladen en zijn daarom niet toegankelijk voor derden.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...