Společnosti se nyní mohou zaregistrovat ke kontrole bezpečnosti potravin IFS. Co to ale vlastně je, k čemu IFS Kontrola potravin slouží a jak funguje? Na všechny tyto otázky odpovídáme v následujícím článku.

Co je to kontrola bezpečnosti potravin IFS?

Neohlášená kontrola bezpečnosti potravin IFS je nepovinný doplňkový audit a jeho cílem je zkontrolovat, zda podnik ve svém každodenním provozu dodržuje požadavky IFS týkající se HACCP, hygieny a ochrany proti škůdcům. Na rozdíl od pravidelných auditů IFS tyto audity neprovádí váš certifikační orgán, ale samotný IFS.

Základem kontroly bezpečnosti potravin IFS jsou vybrané požadavky z IFS Food verze 6.1 a IFS Wholesale verze 2, které se týkají zejména požadavků IFS v oblasti HACCP, hygieny a ochrany proti škůdcům.

Jaký je účel kontroly bezpečnosti potravin IFS?

Úspěšně absolvovaná kontrola bezpečnosti potravin IFS umožňuje společnostem prokázat, že všechny důležité požadavky normy IFS jsou plněny i v každodenním provozu - tedy nejen ve dnech, kdy probíhá certifikační audit.

Ohlášený audit IFS Food Audit v kombinaci s neohlášenou kontrolou bezpečnosti potravin IFS je německými obchodními společnostmi zastoupenými v panelu IFS akceptován jako ekvivalent neohlášeného auditu IFS Food Audit. To dává mnoha průmyslovým podnikům možnost znovu podstoupit ohlášený audit IFS a pomocí kontroly bezpečnosti potravin IFS prokázat průběžné plnění požadavků normy IFS.

Jak to funguje?

Kontroly bezpečnosti potravin IFS se provádějí, stejně jako úspěšně vyzkoušené v předchozích letech, během jednoho dne a bez předchozího oznámení. Předpokladem pro provedení je, že společnost je držitelem platné certifikace IFS.

Registraci ke kontrole bezpečnosti potravin IFS lze provést, jakmile jsou v databázi IFS nahrány poslední certifikační audity IFS. Doba platnosti certifikátu IFS musí být minimálně šest měsíců. Tím je zajištěn neohlášený charakter kontroly bezpečnosti potravin IFS. Po vydání certifikátu IFS by se proto zainteresované společnosti měly co nejdříve přihlásit ke kontrole bezpečnosti potravin IFS. V odůvodněných výjimečných případech si společnost IFS Management GmbH vyhrazuje právo na změnu uvedeného termínu, aby umožnila účast zainteresovaných společností.

Registrace je nyní možná prostřednictvím přihlašovací oblasti na internetových stránkách společnosti IFS. Kontroly bezpečnosti potravin IFS jsou prováděny nezávisle na certifikačních orgánech. Plánování, provádění a vyhodnocování provádí přímo společnost IFS Management GmbH. Auditoři jsou rovněž přidělováni přímo společností IFS Management GmbH.

Neúspěch - co se stane potom?

Kontrola bezpečnosti potravin IFS může být úspěšná nebo neúspěšná. O výsledku bude certifikační orgán informován poštou. V případě neúspěchu musí certifikační orgán sám rozhodnout o možných důsledcích pro stávající certifikát. Podnik může zaslat prohlášení IFS poštou.

V případě nevyhovění IFS doporučuje společnostem informovat své zákazníky o skutečnostech, okolnostech a výsledku kontroly bezpečnosti potravin IFS. Po nahrání zprávy do databáze IFS budou o výsledku informováni prodejci, kteří společnost uvedli mezi svými oblíbenými. V případě úspěšné certifikace budou tímto kanálem informováni také maloobchodníci a certifikační orgán.

Příslušný certifikační orgán bude muset do sedmi dnů rozhodnout o pozastavení nebo zachování stávajícího certifikátu. Pokud certifikační orgán rozhodne o pozastavení, budou maloobchodníci informováni poštou. V případě odebrání certifikátu bude informace předána databází IFS uživatelům, kteří mají přístup do databáze IFS a zařadili příslušnou společnost do seznamu oblíbených.

Během kontroly bezpečnosti potravin IFS jsou pořizovány fotografie, které slouží jako objektivní důkaz v případě selhání. Z důvodu uchování důkazů jsou tyto fotografie uchovávány ve společnosti IFS Management GmbH. Nejsou však nahrány do databáze IFS spolu se zprávou o návštěvě, a proto nejsou přístupné třetím stranám.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...