Hittills finns det lite information om BRCGS Food Safety Standard Version 9. Version 8, som publicerades i augusti 2018, är den nu gällande versionen. BRCGS Food Safety Standard Version 9 förväntas släppas i augusti 2022. När information om förändringarna i den nya versionen blir tillgänglig kommer vi att sammanfatta den för dig här. Prenumerera på vår newsletter, för att hålla dig uppdaterad!

BRCGS-standarden för livsmedelssäkerhet, som publicerades 1998, utvecklades i samarbete med ett stort antal europeiska detaljhandlare och branschorganisationer. Standarden gör det möjligt att utvärdera tillverkare och leverantörer med avseende på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Version 8 av standarden släpptes sommaren 2018. BRCGS Food Safety Standard version 9 förväntas publiceras i augusti 2022.

Förändringar i version 9

Det förväntas att version 9 av BRCGS Food Safety Standard kommer att uppfylla GFSI:s kriterier för erkännande. Det finns dock ännu ingen information om de specifika förändringarna. Vi kommer att uppdatera den här sidan allteftersom revideringen fortskrider.

Från version 8 till version 9: övergångsperiod

Version 8 av BRCGS Food Safety Standard är för närvarande i kraft. Version 9 förväntas släppas i augusti 2022. Revisioner enligt den nya versionen förväntas starta i februari 2023. När standarden har publicerats kommer den att finnas tillgänglig på BRCGS webbplats.

DQS - din partner för BRCGS-certifiering

DQS är ett ackrediterat certifieringsorgan för BRCGS Food Safety Standard. Med kvalificerade revisorer över hela världen står vi till din tjänst. Kontakta oss för att diskutera dina planer!

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...