Fjärrrevisioner brukar ofta framhållas för sin flexibilitet. De kan dock vara för flexibla - eftersom det inte finns någon konsensus om vilken metod revisorn ska använda. Tekniken ligger alltid ett steg före standardiseringen. I den här artikelserien tittar vi på de olika stegen för att genomföra revisioner på distans. I dag tittar vi närmare på de metoder som används för att utföra revisioner på distans.

Detta är del tre av en artikelserie i sju delar om fjärrrevisioner:

För närvarande finns det ingen harmoniserad strategi för förfaranden för distansrevisioner. Ett av de få internationellt erkända dokumenten är MD 4:2018 från International Accreditation Forum. Fokus här ligger dock på användningen av IKT i revisionssyfte. Som sådant är dokumentet generiskt till sin natur och representerar inte på något sätt ett protokoll eller en metodik för distansrevisioner. En annan resurs som publicerades i april 2020 är ISO 9001 Auditing Practices Group guide.

Grovt sett kan vi skilja mellan revisioner som görs helt på distans och revisioner som endast delvis görs på distans. Beslutet om den ena eller andra varianten måste medbestämmas av riskbedömningen.

Fördelen med revisioner som delvis sker på distans är att revisionen blir en process i flera steg. Vanligtvis finns det en första fas som fokuserar på dokumentation och registerhållning och som kan göras på distans, och en andra fas på plats som fokuserar på den operativa sidan och infrastrukturens och anläggningarnas skick.

På DQS har vi utvecklat en process med tre eller fyra faser:

  • i-Bedömning: DQS har utvecklat ett eget verktyg som gör det möjligt för organisationer att utföra en intelligent självbedömning som fungerar som utgångspunkt för granskningen på distans. Resultaten registreras i en automatiskt genererad rapport.
  • DocView: Lämna in dokumentation och register för en strukturerad granskning. Vår infrastruktur uppfyller de högsta kraven på integritet och konfidentialitet.
  • Videobaserade intervjuer och rundtur på plats: Träffa din personliga revisor online för den videobaserade bedömningen. Detta skede omfattar en live rundvandring på plats och intervjuer baserade på resultaten av i-Assessment och.
  • Validering på plats (valfritt i vissa fall): En kort och fokuserad revision på plats för att validera resultaten från de tidigare stegen.

Läs mer om vår ERA-process (Enhanced Remote Audit) här. I nästa artikel kommer vi att titta på den tekniska komponenten av fjärrrevisionen.

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...