Audite na daljinu se često hvali zbog njihove fleksibilnosti. Međutim, oni mogu biti i previše fleksibilni - jer ne postoji konsenzus o metodi provođenja audita koju bi auditor trebao koristiti. Tehnologija je uvijek korak ispred normizacije. U ovom nizu članaka razmatramo različite korake za provođenje audita na daljinu. U ovom dijelu pozabavit ćemo se metodama koje se koriste za provođenje audita na daljinu.

Ovo je treći dio niza članaka od sedam dijelova na temu audita na daljinu:

U ovom trenutku ne postoji usklađeni pristup za postupke provođenja audita na daljinu. Jedan od rijetkih međunarodno priznatih dokumenata je MD 4:2018 Međunarodnog akreditacijskog foruma. Međutim, ovdje je fokus na upotrebi informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe provođenja audita. Kao takav je dokument generičke prirode i ni na koji način ne predstavlja protokol ili metodologiju za audite na daljinu. Još jedan izvor objavljen u travnju 2020. godine je vodič ISO 9001 Auditing Practices Group guide.

Ugrubo možemo razlikovati audite koji se u cijelosti provode na daljinu i one koji se na daljinu provode samo djelomično. Odluka za jednu ili drugu varijantu mora se donijeti uz procjenu rizika.

Prednost audita koji se djelomično provode na daljinu je u tome da audit postaje proces u više faza. Obično postoji prva faza koja je usredotočena na dokumentaciju i vođenje zapisa i koja se može provesti na daljinu, i druga faza na licu mjesta koja je usredotočena na operativnu stranu i stanje infrastrukture i objekata.

U DQS-u smo razvili proces od tri ili četiri faze:

  • i-Procjena: DQS je razvio svoj vlastiti alat koji organizacijama omogućava provedbu inteligentne samoprocjene koja služi kao polazište za audit na daljinu. Rezultati se bilježe u automatski generiranom izvještaju.
  • DocView: Predaja dokumentacije i zapisa za potrebe strukturiranog pregleda. Naša infrastruktura zadovoljava najvišu razinu privatnosti i povjerljivosti.  
  • Video razgovori i obilazak lokacije: Online sastanak s vašim auditorom za procjenu putem videa. Ova faza uključuje obilazak lokacije i razgovore uživo na temelju rezultata i-Procjene. 
  • Validacija na licu mjesta (neobavezno u nekim slučajevima): Kratak i fokusiran posjet lokaciji s ciljem validacije rezultata prethodnih faza.

Saznajte više o našem procesu Poboljšanog audita na daljinu (Enhanced Remote Audit (ERA)) ovdje. U sljedećem članku osvrnut ćemo se na tehnološku komponentu audita na daljinu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za vanjsku verifikaciju izvještaja o održivosti. Njegove vještine uključuju upravljanje održivošću, održivu nabavu i digitalizaciju procesa auditiranja.

Loading...