Audite na daljinu se često hvali zbog njihove fleksibilnosti. Međutim, oni mogu biti i previše fleksibilni - jer ne postoji konsenzus o metodi provođenja audita koju bi auditor trebao koristiti. Tehnologija je uvijek korak ispred normizacije. U ovom nizu članaka razmatramo različite korake za provođenje audita na daljinu. U ovom dijelu pozabavit ćemo se metodama koje se koriste za provođenje audita na daljinu.

Ovo je treći dio niza članaka od sedam dijelova na temu audita na daljinu:

U ovom trenutku ne postoji usklađeni pristup za postupke provođenja audita na daljinu. Jedan od rijetkih međunarodno priznatih dokumenata je MD 4:2018 Međunarodnog akreditacijskog foruma. Međutim, ovdje je fokus na upotrebi informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe provođenja audita. Kao takav je dokument generičke prirode i ni na koji način ne predstavlja protokol ili metodologiju za audite na daljinu. Još jedan izvor objavljen u travnju 2020. godine je vodič ISO 9001 Auditing Practices Group guide.

Ugrubo možemo razlikovati audite koji se u cijelosti provode na daljinu i one koji se na daljinu provode samo djelomično. Odluka za jednu ili drugu varijantu mora se donijeti uz procjenu rizika.

Prednost audita koji se djelomično provode na daljinu je u tome da audit postaje proces u više faza. Obično postoji prva faza koja je usredotočena na dokumentaciju i vođenje zapisa i koja se može provesti na daljinu, i druga faza na licu mjesta koja je usredotočena na operativnu stranu i stanje infrastrukture i objekata.

U DQS-u smo razvili proces od tri ili četiri faze:

  • i-Procjena: DQS je razvio svoj vlastiti alat koji organizacijama omogućava provedbu inteligentne samoprocjene koja služi kao polazište za audit na daljinu. Rezultati se bilježe u automatski generiranom izvještaju.
  • DocView: Predaja dokumentacije i zapisa za potrebe strukturiranog pregleda. Naša infrastruktura zadovoljava najvišu razinu privatnosti i povjerljivosti.  
  • Video razgovori i obilazak lokacije: Online sastanak s vašim auditorom za procjenu putem videa. Ova faza uključuje obilazak lokacije i razgovore uživo na temelju rezultata i-Procjene. 
  • Validacija na licu mjesta (neobavezno u nekim slučajevima): Kratak i fokusiran posjet lokaciji s ciljem validacije rezultata prethodnih faza.

Saznajte više o našem procesu Poboljšanog audita na daljinu (Enhanced Remote Audit (ERA)) ovdje. U sljedećem članku osvrnut ćemo se na tehnološku komponentu audita na daljinu.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
supplier-evaluation-dqs-container from bird's eye view
Loading...

IFS Logistics Verzija 3: Sve što trebate znati o reviziji

Blog
Loading...

IFS Food standard 8. izdanje - Promjene u izdanju

Blog
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

Akcijski plan IFS-a: koristan vodič