Audyty zdalne są często chwalone za swoją elastyczność. Mogą one jednak być zbyt elastyczne, ponieważ nie ma zgody co do metody, którą powinien stosować audytor. Technologia jest zawsze o krok przed standaryzacją. W tej serii artykułów przyjrzymy się różnym etapom zdalnego przeprowadzania audytów. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej metodom wykorzystywanym do przeprowadzania audytów zdalnych.

Jest to część trzecia z siedmioczęściowej serii artykułów na temat zdalnych audytów:

W chwili obecnej nie istnieje zharmonizowane podejście do procedur auditów zdalnych. Jednym z niewielu dokumentów uznanych na arenie międzynarodowej jest MD 4:2018 Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego. Skupia się on jednak na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów audytu. W związku z tym dokument ten ma charakter ogólny i w żaden sposób nie stanowi protokołu ani metodologii dla audytów zdalnych. Innym źródłem opublikowanym w kwietniu 2020 r. jest przewodnik ISO 9001 Auditing Practices Group.

W przybliżeniu można rozróżnić audyty całkowicie zdalne i audyty częściowo zdalne. Decyzja o wyborze jednego lub drugiego wariantu musi być współdecydowana przez ocenę ryzyka.

Zaletą audytów częściowo zdalnych jest to, że audyt staje się procesem wieloetapowym. Zazwyczaj pierwsza faza koncentruje się na dokumentacji i prowadzeniu zapisów, które można przeprowadzić zdalnie, a druga faza na miejscu, która skupia się na stronie operacyjnej oraz stanie infrastruktury i obiektów.

W DQS opracowaliśmy proces składający się z trzech lub czterech etapów:

  • i-Assessment: Firma DQS opracowała własne narzędzie, które umożliwia organizacjom przeprowadzenie inteligentnej samooceny, która służy jako punkt wyjścia do zdalnego audytu. Wyniki są zapisywane w automatycznie generowanym raporcie.
  • DocView: Przekazanie dokumentacji i zapisów do ustrukturyzowanego przeglądu. Nasza infrastruktura spełnia najwyższe wymagania dotyczące prywatności i poufności.
  • Wywiady wideo i wycieczka po obiekcie: spotkaj się online z osobistym audytorem w celu przeprowadzenia oceny wideo. Ten etap obejmuje wycieczkę po obiekcie na żywo oraz rozmowy oparte na wynikach i-Assessment i.
  • Walidacja na miejscu (w niektórych przypadkach opcjonalna): Krótki i ukierunkowany audyt na miejscu w celu potwierdzenia wyników poprzednich etapów.

Więcej informacji na temat naszego procesu rozszerzonego audytu zdalnego (ERA) można znaleźć tutaj. W następnym artykule przyjrzymy się technologicznemu komponentowi audytu zdalnego.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...