I juni 2020, strax efter slutet av COVID-19-avspärrningen i Tyskland, granskade och certifierade DQS företaget suki.international GmbH enligt ISO 28000-standarden för säkerhetshantering i leveranskedjan. suki.international är en av de ledande lösningsleverantörerna för individuella detaljhandelskoncept inom byggvaru- och fackhandeln och är verksamt i mer än 40 länder. Efter revisionen talade vår revisor Jürgen Freund med ledningen för suki.international om vikten av säkerhet i leveranskedjan i dessa tider. Vi har spelat in intervjun för er.

DQS: Vilken betydelse har säkerheten i leveranskedjan för ert företag (före och efter COVID-19)?

suki.international: Hög tillgänglighet av varor har alltid varit ett av skis varumärken. Vi står inför de motstridiga kraven på global upphandling med återanskaffningstider på flera månader i vissa fall och distribution i hela Europa med en leveranstid på bara några dagar. Samtidigt har de krav som vi själva, våra kunder och även lagstiftaren ställer på våra produkters kvalitet ökat kontinuerligt under de senaste åren.

En säker och perfekt fungerande leveranskedja som gör det möjligt för oss att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder snabbt och i önskad mängd är därför avgörande för oss. Detta kräver flexibilitet, ett nätverk av pålitliga partner, förpackningskapacitet på plats, effektiv logistik, ständig övervakning och kontinuerlig förbättring av vår leveranskedja.

Händelserna kring COVID-19 har satt vår försörjningskedja på prov. Leveranssvårigheter hos enskilda leverantörer, särskilt från den asiatiska regionen, sammanföll med en mycket stor efterfrågan på enskilda produkter. Vi tar dessa händelser som en möjlighet att öka flexibiliteten i vår försörjningskedja och ytterligare minska vårt beroende av enskilda länder.

DQS: Vilka är de viktigaste insikterna och impulserna du har fått från revisionen och vilka fördelar har ditt företag fått av revisionen?

suki.international: Revisionen visade oss att vår leveranskedja är säker och stabil. Trots detta har vi upptäckt ytterligare optimeringsmöjligheter genom den systematiska analys och dokumentation som krävs för certifiering. Dessa diskuterades och utvärderades i detalj under revisionen. Som en följd av detta har vi satt oss som mål att successivt förverkliga de identifierade förbättringspotentialen för säkerheten i vår leveranskedja.

DQS: Hur har era kunder reagerat på den framgångsrika certifieringen? Ser du konkurrensfördelar för ditt företag genom certifieringen enligt ISO 28000?

suki.international: Våra kunder förväntar sig en säker leverans. Med ISO 28000-certifieringen kan vi nu ge tillförlitliga bevis på att vår leveranskedja är säker och att vi kontinuerligt förbättrar denna säkerhet.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...