Alla företag som vill framhäva sina produkters hållbarhet uppmuntras att ta ansvar för hela leveranskedjan, ända ner till råvarorna. ISCC Plus är ett snabbt växande certifieringssystem som garanterar att råvaror är ansvarsfullt anskaffade och spårbara till sitt ursprung. Detta omfattar inte bara växtbaserade material utan även förnybara råvaror som cirkulär plast.

Ökad avskogning, minskad biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga rättigheter och alarmerande rapporter om plast i våra hav: Behovet av att säkerställa ansvarsfull råvaruutvinning är större än någonsin. Leverantörer av växtbaserade produkter utsätts för allt större påtryckningar från sina kunder att ta fullt ansvar för hållbarhetsinverkan från sina råvaror, t.ex. soja, palm, spannmål, sockerrör, bomull och trä.

Men vad innebär det för en råvara att vara hållbar? Certifieringssystemet ISCC Plus kräver att följande sex huvudprinciper följs:

  1. Ingen avskogning
  2. Goda jordbruksmetoder.
  3. Säkra arbetsförhållanden
  4. Överensstämmelse med mänskliga rättigheter, arbets- och landrättigheter.
  5. Efterlevnad av lagar och internationella avtal.
  6. God förvaltningspraxis och ständiga förbättringar

Alla aktörer längs försörjningskedjan, från jordbruk och plantager till bearbetningsföretag och handlare, kan certifieras så länge de har ett effektivt system för att spåra certifierade råvaror.

Användningsscenarier för ISCC PLUS

Majsbaserade sötningsmedel, bioplaster, certifierad bomull, mjölkkartonger: listan över potentiella tillämpningar är lång och varierad. För att ge dig en uppfattning om möjligheterna finns här några exempel på ISCC PLUS-certifieringar:

  • Livsmedel: På begäran av ett av världens ledande läskedrycksvarumärken har Hungrana AG ansökt om ISCC PLUS-certifiering för sina majsbaserade sötningsmedel. Majsen, som odlas enligt de sex ISCC PLUS-principerna, används i en mängd olika produkter för livsmedels- och foderindustrin. (Källa)
  • Förpackning: Den norska kartongtillverkaren Elopak har uppnått certifiering av sin förnybara, biobaserade polyeten. Råvarorna kommer från biprodukter och avfall, vilket minskar produktens koldioxidavtryck. 
  • Kemi: SABIC, ett saudiarabiskt företag som är verksamt inom den kemiska industrin, har erhållit ISCC PLUS-certifiering för cirkulära polymerer. I stället för en jordbruksprodukt används plastavfall som ursprungsmaterial. Avfallet omvandlas till en vätska och blandas sedan med traditionella råvaror. Detta ger plastavfallet ett ekonomiskt värde och förhindrar att det hamnar i våra hav. (Källa)
Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...