Всяка компания, която иска да подчертае устойчивостта на своите продукти, се насърчава да поеме отговорност за цялата си верига на доставки, чак до суровините. ISCC Plus е бързоразвиваща се система за сертифициране, която гарантира, че суровините се добиват отговорно и могат да бъдат проследени до техния произход. Това включва не само материали на растителна основа, но и възобновяеми суровини, като например пластмаси.

Увеличаващо се обезлесяване, намаляващо биоразнообразие, нарушения на човешките права и тревожни съобщения за пластмаси в нашите океани: необходимостта да се гарантира отговорен добив на суровини е по-голяма от всякога. Доставчиците на продукти на растителна основа са подложени на все по-голям натиск от страна на своите клиенти да поемат пълна отговорност за въздействието върху устойчивостта на своите суровини, като соя, палма, зърно, захарна тръстика, памук и дърво.

Но какво означава една суровина да бъде устойчива? Системата за сертифициране ISCC Plus изисква спазване на следните шест основни принципа:

  1. Не се допуска обезлесяване
  2. Добри земеделски практики
  3. Безопасни условия на труд
  4. Спазване на правата на човека, трудовите и поземлените права
  5. Спазване на законите и международните договори
  6. Добри управленски практики и непрекъснато усъвършенстване

Всички участници по веригата на доставки - от фермите и плантациите до преработвателите и търговците - могат да бъдат сертифицирани, стига да разполагат с ефективна система за проследяване на сертифицираните суровини.

Сценарии за приложение на ISCC PLUS

Подсладители на основата на царевица, биопластмаси, сертифициран памук, картонени опаковки за мляко: списъкът с потенциални приложения е дълъг и разнообразен. За да добиете представа за възможностите, ето няколко примера за сертифициране по ISCC PLUS:

  • Храни: По искане на една от водещите световни марки безалкохолни напитки Hungrana AG кандидатства за сертификат ISCC PLUS за своите подсладители на царевична основа. Царевицата, която се отглежда в съответствие с шестте принципа на ISCC PLUS, се използва в различни продукти за хранителната и фуражната промишленост. (Източник)
  • Опаковки: 1: Норвежкият производител на картон Elopak получи сертификат за своя възобновяем полиетилен на био основа. Суровините се получават от странични продукти и отпадъци, което намалява въглеродния отпечатък на продукта.
  • Химическа промишленост: SABIC, саудитска компания, работеща в областта на химическата промишленост, е получила сертификат ISCC PLUS за кръгови полимери. Вместо земеделски продукт, като изходна суровина се използват пластмасови отпадъци. Отпадъците се превръщат в течност и след това се смесват с традиционни суровини. Това придава на пластмасовите отпадъци икономическа стойност и предотвратява попадането им в океаните. (Източник)
Автор
Constanze Illner

Констанце Илнер е служител в областта на научните изследвания и комуникациите в сферата на устойчивостта  на храните. На тази позиция тя следи всички важни събития в този контекст и информира клиентите ни в месечен бюлетин. Тя също така модерира годишната конференция "Sustainability Heroes".

Loading...