Naši odborníci pro váš audit

Systémy řízení pomáhají společnostem a organizacím jednat systematicky a efektivně řídit. Je důležité, aby vedoucí auditor certifikačního auditu dobře znal vaši individuální situaci a vaši firemní a manažerskou kulturu. Naši odborníci se při auditu zabývají více než jen odškrtáváním kontrolních seznamů.

Naši zkušení auditoři vnímají audit jako profesionální dialog mezi rovnocennými partnery. Zaměřují se na vaši organizaci a na pochopení jednotlivých procesů.

Mimochodem: Než k vám přijedeme, věnujeme hodně času hledání vhodného auditora pro vás a vaši společnost. Protože právě v tomto okamžiku se vytvářejí základy pro audit s přidanou hodnotou. Díky tomu, že jsme sladili auditory DQS a zákazníky, zajišťujeme, aby se při našich auditech vždy pamatovalo na specifické otázky daného odvětví.

 • Na celém světě pro vás pracuje 2 800 auditorů
 • Hluboké zkušenosti v oboru a důkladná znalost norem
 • Odborníci a manažeři z oboru
 • Mezinárodně jednotné chápání a úroveň požadavků

Váš audit. Naše odborné znalosti.

Každý audit je individuálně přizpůsoben vašim potřebám a cílům již od fáze plánování. Ať už se jedná o výkonnost vašeho systému řízení, hodnocení procesu nebo potřebu získání certifikátu: Většina auditorů DQS má kvalifikaci ve více než jedné oblasti. V průměru mají naši auditoři akreditaci pro tři různé soubory předpisů.

Integrované systémy řízení tak mohou být auditovány v kombinovaných postupech napříč všemi tématy a zlepšovány pro trvalý úspěch. Vnímáme to jako holistický přístup k integrovanému posuzování.

Během auditu naši auditoři vytvářejí pracovní prostředí, které umožňuje všem účastníkům autenticky reprezentovat svůj obor činnosti. Naším cílem je odhalit silné stránky i cenný potenciál pro zlepšení ve vaší organizaci.

Auditoři DQS jsou vašimi kompetentními kontaktními osobami pro:

 • řízení kvality (např. ISO 9001)
 • environmentální management (např. ISO 14001)
 • bezpečnost informací a ochrana dat (např. ISO 27001)
 • řízení ochrany klimatu (např. ISO 14064-1)
 • energetický management (např. ISO 50001)
 • zdraví a bezpečnost (např. ISO 45001)
 • zdravotnické prostředky (např. ISO 13485, ISO 15378, MDSAP, TCP a MDR)
 • udržitelnost (např. SA8000)
 • bezpečnost potravin (např. IFS)
 • kontinuita podnikání (např. ISO 22301)
 • řízení rizik (např. ISO 31000/ONR 49001) a další.

Vaše odvětví. Naši auditoři.

Všech 2 800 auditorů DQS působících v přibližně 60 zemích světa má ukončené odborné vzdělání a/nebo vysokoškolský titul. Je pro nás důležité, abychom k auditům přiřazovali odborníky a manažery z praxe. Mezi auditory DQS jsou lékaři, inženýři, biologové, právníci, finanční experti, počítačoví odborníci, experti na bezpečnost potravin, profesoři a mnozí další.

Všichni mají rozsáhlé zkušenosti s technikami řízení a systémy řízení a prokazatelné praktické zkušenosti v různých odvětvích, která auditují.

Vaše vnímání. Náš podnět.

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality hodnocení DQS je již řadu let hodnocení našich auditorů našimi zákazníky. Více než 14 000 hodnocení poskytuje reprezentativní obrázek o vnímání našich každoročních hodnotících služeb.

S průměrem všech hodnocení 4,75 (s maximální hodnotou 5) pro DQS po celém světě byly v roce 2021 opět překonány vysoké hodnoty z předchozích let. Pozitivní výsledky ukazují, že společnost DQS se vnímá nejen jako auditor podle regulatorních požadavků, ale také jako partner managementu, který umí způsobem provádění auditu motivovat zaměstnance a manažery pro systém řízení.

Naše celosvětová, multikulturní odbornost hovoří sama za sebe

Všichni auditoři a experti DQS mají stejné znalosti a ambice, stanovené v naší směrnici pro vynikající hodnocení "Správná auditorská praxe", doprovázené a dále rozvíjené v rámci celosvětových školení.

Abychom vám mohli vždy poskytovat ty nejlepší služby, prosazuje DQS harmonizovaný přístup k auditu a společné chápání výkladů norem. Za tímto účelem pořádáme každoročně povinný celosvětový program školení pro naše auditory a odborníky, který zahrnuje témata, jako je výklad standardů, techniky auditu, metody rozhovorů a případové studie.

Globální síť, místní odborné znalosti

Všichni naši auditoři a experti jsou součástí jedinečné globální sítě DQS. Mají vysokou úroveň odborné a sociální způsobilosti, plnou integritu a hluboké porozumění situaci vaší společnosti. Naši odborníci využívají svůj komplexní pohled na lidi, procesy a výsledky, aby poskytli přesvědčivé výsledky.

Přehled našich auditorů DQS

 • Po celém světě pro vás pracuje 2 800 auditorů a odborníků - více než 30 000 dní v roce.
 • Auditní řešení z jediného zdroje.
 • Všechny odborníky a auditory DQS spojuje jednotné chápání a úroveň ambicí, které jsou stanoveny v naší směrnici "Správná auditní praxe".
 • Auditoři a experti DQS přesvědčují svými hlubokými zkušenostmi v oboru a důkladnou znalostí norem.
 • Mluví vaším jazykem a vedou diskuse na úrovni očí.
 • Auditoři DQS mají hluboký přehled o místních trzích.
 • Prostřednictvím validní zpětné vazby ztělesňují pohled zvenčí, který je pro vaši organizaci tak cenný.