Đăng ký ngay bây giờ và nhận Sách trắng hoàn toàn miễn phí về chủ đề "Hướng dẫn Đánh giá ISO 9001".

 

Tìm hiểu trong Sách trắng của chúng tôi

 

  • Ý nghĩa của các yêu cầu: Tóm tắt ngắn gọn nội dung của một yêu cầu, tổng quan về những điểm chính quan trọng nhất và tài liệu tham khảo đến các chương khác.
  • Câu hỏi đánh giá phù hợp : Các câu hỏi đánh giá mẫu mà bạn có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình và thực tế của tổ chức của bạn và sử dụng để phát triển hơn nữa hệ thống quản lý chất lượng của bạn.
  • Bằng chứng, ví dụ thực tế và các chỉ số kết quả : Bằng chứng và các chỉ số hoạt động mẫu để hướng dẫn về cách trả lời các câu hỏi trong cuộc đánh giá.

 

Làm thế nào để đến hướng dẫn

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng kí theo mẫu của chúng tôi
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của mình. Xin lưu ý: Chúng tôi không thể gửi cho bạn Sách trắng mà không có xác nhận.
Sau khi xác nhận địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Sách trắng.