Sprievodca auditom DQS k aktuálnej norme QM je založený na kapitolách normy ISO 9001:2015, takže je vhodným kontrolným zoznamom na prípravu na ďalšie externé alebo interné audity. Zaregistrujte sa teraz a získajte ju zadarmo!

Prečítajte si v našom Sprievodcovi auditom:

  • Význam požiadaviek: Stručné zhrnutie obsahu požiadavky, prehľad najdôležitejších kľúčových bodov a odkazy na ostatné kapitoly.
  • Dobré otázky pre audit: Vzorové otázky na audit, ktoré si môžete prispôsobiť v závislosti od situácie a charakteru vašej organizácie a použiť ich na ďalší rozvoj vášho systému manažérstva kvality spôsobom, ktorý vytvára hodnotu.
  • Dôkazy, príklady implementácie a kľúčové ukazovatele výkonnosti: Vzorové dôkazy a vzorové ukazovatele výkonnosti ako návod na to, ako odpovedať na otázky v rámci auditu

Ako sa dostať k príručke

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.