Ръководството за одит на DQS към действащия стандарт за управление на качеството се основава на главите от ISO 9001:2015, което го прави добър чеклист за подготовка на следващите Ви външни или вътрешни одити. Регистрирайте се сега и го получете безплатно!

 

Прочетете в нашето Ръководство за одит:

 

  • Значение на изискванията: Кратко резюме на съдържанието на дадено изискване, преглед на най-важните ключови точки и препратки към други глави.
  • Добри въпроси за одит: Примерни въпроси за одит, които можете да адаптирате в зависимост от ситуацията и естеството на Вашата организация и да използвате, за да доразвиете Вашата система за управление на качеството по начин, който създава стойност.
  • Доказателства, примери за прилагане и ключови показатели за резултатност: Примерни доказателства и примерни показатели за резултатност за насоки как да отговорите на въпросите в одита.

 

Как да получа ръководството?

Първо трябва да се регистрирате. Моля, използвайте формуляра на тази страница.
След като се регистрирате, ще получите имейл от нас, в който ще ви помолим да потвърдите имейл адреса си. Моля, обърнете внимание: Не можем да ви изпратим Бялата книга без потвърждение.
След като потвърдите имейл адреса си, ще Ви изпратим Бялата книга.