Ste výrobcom zdravotníckych pomôcok? Zrejme viete, koľko regulácií musíte spĺňať, aby ste dodržali všetky pravidlá bezpečnosti.

Viete ale, čo všetko vaša firma potrebuje na dosiahnutie normy ISO 13485 a na to, aby ste svoje zdravotnícke pomôcky dostali na trh skôr ako vaša konkurencia?

Čo si predstaviť pod ISO 13485

Je to medzinárodná norma pre systémy riadenia kvality, určená pre výrobcov zdravotníckych pomôcok a poskytovateľov zdravotníckych služieb. Je navrhnutá pre spoločnosti, ktoré sú angažované vo vývoji, výrobe a distribúcii zdravotníckych pomôcok. Pre tieto spoločnosti je spĺňanie certifikácie ISO 13485 kľúčové.

Hodiny prípravy, desiatky požiadaviek

Strávili ste nespočetné množstvo stresujúcich hodín prípravou na certifikáciu? Nie ste sami. Norma zahŕňa požiadavky na dizajn a vývoj, riadenie rizík, výrobu a postprodukčné procesy. Ich dodržanie nie je jednoduché, preto je pri certifikácii potrebné spolupracovať s odborníkmi.

Tu je 5 bodov, ktoré musíte splniť a návrh, ako vám v DQS vieme pomôcť.

1. Systém manažmentu kvality

Aby bola spoločnosť certifikovaná podľa ISO 13485, musí zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v norme. To zahŕňa aj dôkladnú dokumentáciu a vytvorenie efektívneho systému.

Ako vám pomôžeme?

- určíme procesy, ktoré systém manažérstva kvality vyžaduje, a čo je potrebné na uplatnenie týchto procesov v celej organizácii

- zavedieme prístup založený na detekovaní rizík pri kontrole procesov

 

2. Zodpovednosť manažmentu

Definuje úlohy a zodpovednosť manažmentu pri implementácii a dodržiavaní systému manažérstva kvality.

Ako vám pomôžeme?

- stanovíme si politiku vysokej kvality

- zabezpečíme, aby boli stanovené ciele kvality

- vykonáme kontrolu manažmentu

 

3. Riadenie zdrojov

V tejto fáze sa sústredíme na ustanovenia potrebné na splnenie hlavných regulačných a zákazníckych požiadaviek.

Ako vám pomôžeme?

Nastavíme procesy v oblasti:

- poskytovania zdrojov

- ľudských zdrojov

- infraštruktúry

- pracovného prostredia

- kontroly kontaminácie

 

4. Výroba produktov

Ako vám pomôžeme?

- stanovíme požiadavky na kvalitu vašich produktov

- definujeme, aké budú požadované procesy a aká dokumentácia bude pre tieto procesy potrebná

- navrhneme firemnú infraštruktúru a definujeme, aké by malo byť pracovné prostredie

- definujeme školenia pre zamestnancov

- vytvoríme procesy validácie, merania, monitorovania, kontroly, skladovania a distribúcie

 

5. Meranie, analýza, zlepšovanie

Organizácia musí plánovať a implementovať procesy monitorovania, merania, analýzy a zlepšovať postupy súvisiace so systémom manažérstva kvality a produktmi.

Ako vám pomôžeme?

- zabezpečíme zhodu systému manažérstva kvality

- udržíme efektivitu systému manažérstva kvality

 

Loading...

Pomôžeme vám počas celého priebehu certifikácie

a aj po jej získaní. Ozvite sa nám a my vám poskytneme cenovú ponuku na mieru.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...