EÚ - Nariadenie o zdravotníckych pomôckach 2017/745 (MDR).

Pri postupe posudzovania zhody podľa MDR sa náklady vypočítavajú individuálne na hodinovom základe, pričom sa zohľadňuje veľkosť spoločnosti, počet miest a zložitosť výrobkov.

Hodinové sadzby od 1. marca 2023 za služby spoločnosti DQS Medizinprodukte GmbH v Nemecku sú nasledovné, plus zákonná DPH:

Loading...
MDR einreichen
Loading...

CE Marking

Chcete sa dozvedieť viac o schvaľovaní zdravotníckych pomôcok na predaj alebo distribúciu v Európskom hospodárskom priestore?

Autor
Szymon Kurdyn
Vedúci notifikovaného orgánu

Produktový manažér ISO 13485

Szymon.Kurdyn@dqs-med.de

Loading...