EU - Uredba (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima

Za postupke ocjenjivanja sukladnosti prema Uredbi (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima troškovi se računaju pojedinačno prema broju sati, uzimajući u obzir veličinu organizacije, broj lokacija i složenost proizvoda.

Satnice za usluge DQS Medizinprodukte GmbH u Njemačkoj od 1. ožujka 2023. navedene su u nastavku bez PDV-a:

 

Loading...
MDR einreichen
Loading...

Oznaka CE

Želite li saznati više o odobrenju medicinskih proizvoda za prodaju ili distribuciju u Europskom gospodarskom prostoru?

Autor
Szymon Kurdyn
Voditelj Prijavljenog tijela

Voditelj proizvoda ISO 13485

Szymon.Kurdyn@dqs-med.de

Loading...