Zameranie na bezpečnosť pacientov

Požiadavky na lieky sa po zabalení nekončia. Pacienti musia mať istotu, že kvalita ich liekov je zachovaná v celom dodávateľskom reťazci. Je liek v nemocnici, z lekárne alebo od lekára stále identický s tým, ktorý dodal výrobca?

Ako príslušná spoločnosť to môžete zabezpečiť pomocou usmernenia EÚ o správnej distribučnej praxi humánnych liekov. V centre pozornosti: distribúcia, bezpečnosť, chladiaci reťazec, kvalita balenia a spoľahlivá, funkčná technológia.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Transparentnosť a spoľahlivosť v dodávateľskom reťazci

Zníženie škôd a strát

Zvýšenie právnej istoty a reputácie

Zníženie počtu auditov špecifických pre zákazníka

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je GDP - správna distribučná prax?

Usmernenie EÚ "Správna distribučná prax" je určené spoločnostiam v sektore veľkoobchodu a logistiky, ktoré pracujú pre farmaceutický priemysel. Stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musia ich služby spĺňať. Jej cieľom je tiež minimalizovať riziká spojené so skladovaním a prepravou liekov.

Dodržiavanie smernice GDP zabezpečuje kontrolu distribučného reťazca, a tým zachováva kvalitu a integritu liekov. GDP vyžaduje fungujúci systém riadenia kvality, napríklad podľa normy ISO 9001. Spoločnosti tak môžu bez väčšej námahy doplniť špecifické požiadavky smernice GDP.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako prebieha certifikácia podľa GDP?

Najprv spoločne prediskutujeme požiadavky vašej spoločnosti a ciele certifikácie. Na základe týchto diskusií dostanete individuálnu ponuku prispôsobenú vašim potrebám.

Tieto kroky pripravujú samotný audit. Stretnutie na plánovanie projektu je užitočné pri väčších projektoch na plánovanie harmonogramov a vykonávanie auditov pre jednotlivé pracoviská alebo oddelenia. Predaudit pomáha vopred identifikovať silné stránky a oblasti na zlepšenie.

Pri certifikačnom audite naši audítori skúmajú vaše procesy a metódy, ako aj procesy a metódy vašich partnerov v dodávateľskom reťazci. Dôraz v rámci jednotlivých krokov procesu sa kladie na kontrolu teploty. Na tento účel sa posudzuje nielen technické vybavenie, ako sú chladiace komory, senzorová technológia, mapovanie a monitorovanie, ale aj bezpečnosť procesov, teplotná dokumentácia a koncepcie pre prípad núdze. Okrem toho audítori skúmajú bezpečnosť tovaru, aby sa predišlo krádeži alebo zámene tovaru. Výsledky sa prezentujú na záverečnom stretnutí a v prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po audite HDP výsledky vyhodnotí naša nezávislá certifikačná komisia. Ak sú splnené všetky požiadavky, získate certifikát.

Každoročne sa kľúčové komponenty systému opätovne auditujú na mieste s cieľom ďalšieho zlepšenia. Certifikát GDP je platný tri roky. Pred uplynutím platnosti sa vykoná recertifikácia, aby sa zabezpečila trvalá zhoda.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia GDP?

Hoci sa audit podľa usmernenia GDP má vykonávať podľa štruktúrovaných špecifikácií, náklady závisia od rôznych faktorov. Preto neexistuje všeobecná cenová ponuka pre každú spoločnosť. Ak si chcete nechať certifikovať svoju spoločnosť, radi vám vypočítame ponuku na mieru na základe objektívneho posúdenia a individuálnych okolností.

Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Audítorov s praktickými skúsenosťami a vysokou úrovňou odborných znalostí v odvetví
  • Osobnú a plynulú podporu zo strany našich špecialistov - na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • Individuálne ponuky s flexibilnými zmluvnými podmienkami a bez skrytých nákladov
  • Viac ako 80 medzinárodných pobočiek
  • Globálna prítomnosť, lokálne služby
  • Orientácia na zákazníka a riešenie
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku pre vašu certifikáciu HDP.