Skupienie się na bezpieczeństwie pacjenta

Wymagania dotyczące produktów leczniczych nie kończą się po zapakowaniu. Pacjenci muszą mieć pewność, że jakość ich leków jest utrzymywana w całym łańcuchu dostaw. Czy lek w szpitalu, z apteki lub od lekarza jest nadal identyczny z tym, który został dostarczony przez producenta?

Jako zainteresowana firma możesz to zapewnić dzięki wytycznym UE w sprawie dobrej praktyki dystrybucji produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W centrum uwagi: dystrybucja, bezpieczeństwo, łańcuch chłodniczy, jakość opakowań i niezawodna, funkcjonalna technologia.

Pokaż więcej
Pokaż mniej

Przejrzystość i niezawodność w łańcuchu dostaw

Zmniejszenie szkód i strat

Większa pewność prawna i reputacja

Zmniejszenie liczby audytów przeprowadzanych u klienta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co to jest GDP - Dobra Praktyka Dystrybucyjna?

Wytyczna UE "Dobra Praktyka Dystrybucyjna" jest skierowana do firm z sektora hurtowego i logistycznego, które pracują dla przemysłu farmaceutycznego. Określa ona minimalne wymagania, jakie muszą spełniać świadczone przez nie usługi. Ma również na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z przechowywaniem i transportem leków.

Zgodność z dyrektywą GDP zapewnia kontrolę nad łańcuchem dystrybucji, a tym samym utrzymanie jakości i integralności leków. PKB wymaga funkcjonującego systemu zarządzania jakością, na przykład zgodnego z normą ISO 9001. W ten sposób firmy mogą przy niewielkim wysiłku uzupełnić specyficzne wymagania wytycznych GDP.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji według GDP?

Najpierw wspólnie omawiamy wymagania Państwa firmy oraz cele certyfikacji. W oparciu o te rozmowy otrzymają Państwo indywidualną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Te kroki przygotowują do właściwego audytu. Spotkanie dotyczące planowania projektu jest przydatne w przypadku większych projektów, aby zaplanować harmonogramy i przeprowadzić audyty dla poszczególnych lokalizacji lub działów. Audyt wstępny pozwala z wyprzedzeniem zidentyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy.

Podczas audytu certyfikacyjnego nasi audytorzy badają procesy i metody stosowane przez klienta oraz jego partnerów z łańcucha dostaw. W ramach poszczególnych etapów procesu nacisk kładziony jest na kontrolę temperatury. W tym celu brane są pod uwagę nie tylko urządzenia techniczne, takie jak komory chłodnicze, technologia czujników, mapowanie i monitoring, ale również bezpieczeństwo procesu, dokumentacja temperatury i koncepcje awaryjne. Ponadto audytorzy sprawdzają bezpieczeństwo towarów, aby uniknąć kradzieży lub zamiany towarów. Wyniki przedstawiane są na spotkaniu końcowym i w razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po przeprowadzeniu audytu GDP, wyniki są oceniane przez naszą niezależną komisję certyfikacyjną. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, otrzymują Państwo certyfikat.

Co roku kluczowe elementy systemu są ponownie audytowane na miejscu w celu wprowadzenia dalszych ulepszeń. Certyfikat GDP jest ważny przez trzy lata. Przed wygaśnięciem przeprowadzana jest ponowna certyfikacja w celu zapewnienia ciągłej zgodności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja GDP?

Mimo że audyt według wytycznych GDP ma być przeprowadzony zgodnie z ustrukturyzowaną specyfikacją, koszty zależą od różnych czynników. Dlatego też nie istnieje ogólna wycena dla każdej firmy. Jeśli chcą Państwo poddać swoją firmę certyfikacji, chętnie przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na podstawie obiektywnej oceny i indywidualnych okoliczności.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

  • Audytorzy z praktycznym doświadczeniem i wysokim poziomem wiedzy branżowej
  • Osobistego i sprawnego wsparcia naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
  • Ponad 80 międzynarodowych biur
  • Globalna obecność, lokalny serwis
  • Zorientowanie na klienta i rozwiązania
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na certyfikację GDP.