Potilasturvallisuuteen keskittyminen

Lääkevalmisteiden vaatimukset eivät lopu pakkaamisen jälkeen. Potilaiden on voitava olla varmoja siitä, että heidän lääkkeidensä laatu säilyy koko toimitusketjun ajan. Onko sairaalassa, apteekista tai lääkäriltä saatu lääke edelleen samanlainen kuin valmistajan toimittama lääke?

Asianomaisena yrityksenä voit varmistaa tämän ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvää jakelukäytäntöä koskevan EU:n ohjeen avulla. Keskipisteessä: jakelu, turvallisuus, kylmäketju, pakkausten laatu ja luotettava, toimiva tekniikka.

Näytä lisää
Näytä vähemmän

Toimitusketjun avoimuus ja luotettavuus

Vahinkojen ja hävikin vähentäminen

Oikeusvarmuuden ja maineen parantaminen

Asiakaskohtaisten tarkastusten vähentäminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on GDP - Hyvä jakelutapa?

EU:n ohje "Hyvä jakelukäytäntö" on suunnattu lääketeollisuudelle työskenteleville tukku- ja logistiikka-alan yrityksille. Siinä määritellään vähimmäisvaatimukset, jotka niiden palvelujen on täytettävä. Sen tavoitteena on myös minimoida lääkkeiden varastointiin ja kuljetukseen liittyvät riskit.

BKT-direktiivin noudattamisella varmistetaan jakeluketjun valvonta ja säilytetään siten lääkkeiden laatu ja eheys. BKT edellyttää toimivaa laadunhallintajärjestelmää, esimerkiksi ISO 9001 -standardin mukaisesti. Näin yritykset voivat täydentää BKT-ohjeen erityisvaatimuksia pienellä vaivalla.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten GDP:n mukainen sertifiointi toimii?

Ensin keskustelemme yhdessä yrityksesi vaatimuksista ja sertifioinnin tavoitteista. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisen, tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen.

Näissä vaiheissa valmistellaan varsinaista auditointia. Projektisuunnittelupalaveri on hyödyllinen suuremmissa hankkeissa aikataulujen suunnittelemiseksi ja yksittäisten toimipaikkojen tai osastojen auditointien suorittamiseksi. Ennakkoauditointi auttaa tunnistamaan vahvuudet ja parannuskohteet etukäteen.

Sertifiointiauditoinnissa auditoijamme tutkivat prosessisi ja menetelmäsi sekä toimitusketjun kumppaneidesi prosessit ja menetelmät. Prosessivaiheissa painotetaan lämpötilan hallintaa. Tätä varten tarkastellaan teknisten laitteiden, kuten kylmävarastokennojen, anturitekniikan, kartoituksen ja seurannan lisäksi myös prosessiturvallisuutta, lämpötiladokumentointia ja hätätilakonsepteja. Lisäksi auditoijat tarkastelevat tavaroiden turvallisuutta varkauksien tai tavaranvaihdon välttämiseksi. Tulokset esitellään loppukokouksessa ja tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

BKT-auditoinnin jälkeen riippumaton sertifiointilautakuntamme arvioi tulokset. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, saat sertifikaatin.

Vuosittain järjestelmän keskeiset osat auditoidaan uudelleen paikan päällä lisäparannusten tekemiseksi. GDP-sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä suoritetaan uudelleensertifiointi, jolla varmistetaan vaatimustenmukaisuuden jatkuminen.

Banking13.png
Loading...

Mitä BKT-sertifiointi maksaa?

Vaikka GDP-ohjeiston mukainen auditointi on suoritettava jäsenneltyjen eritelmien mukaisesti, kustannukset riippuvat eri tekijöistä. Siksi jokaiselle yritykselle ei ole olemassa yleistä tarjousta. Jos haluatte sertifioida yrityksenne, laskemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen, joka perustuu objektiiviseen arviointiin ja yksilöllisiin olosuhteisiin.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Tarkastajia, joilla on käytännön kokemusta ja korkeatasoista toimialan asiantuntemusta
  • Henkilökohtaista, sujuvaa tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
  • Yli 80 kansainvälistä toimistoa
  • Maailmanlaajuinen läsnäolo, paikallinen palvelu
  • Asiakas- ja ratkaisukeskeisyys
Näytä lisää
Näytä vähemmän
dqs-shutterstock-1699506301.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen GDP-sertifioinnistasi.