Fokus na bezbednost pacijenata

Zahtevi koji se tiču medicinskih proizvoda se ne završavaju posle pakovanja. Pacijenti moraju biti uvereni da se kvalitet njihovih lekova održava u celom lancu snabdevanja. Da li su lekovi u bolnici, iz apoteke ili od lekara i dalje identični onom koji je dostavio proizvođač?

Kao kompanija, to možete osigurati smernicama EU o dobroj praksi distribucije lekovitih proizvoda za ljudsku upotrebu. U fokusu standarda su: distribucija, bezbednost, hladan lanac, kvalitet ambalaže i pouzdana, funkcionalna tehnologija.

Prikaži više
Prikaži manje

Transparentnost i pouzdanost u lancu snabdevanja

Smanjenje štete i gubitaka

Povećana pravna izvesnost i reputacija

Smanjenje broja audita specifičnih za pojedinačne kupce

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je GDP - Dobra distributivna praksa?

Smernica EU "Dobra distributivna praksa" usmerene su na kompanije u sektoru veleprodaje i logistike koje rade za farmaceutsku industriju. U njima su navedeni minimalni zahtevi koje njihove usluge moraju da ispune. Cilj je takođe da se rizici povezani sa skladištenjem i transportom lekova svedu na najmanji mogući nivo.

Usaglašenost sa direktivom o BDP-u obezbeđuje kontrolu nad lancem distribucije i na taj način održava kvalitet i integritet lekova. BDP zahteva funkcionalni sistem menadžmenta kvalitetom, na primer prema ISO 9001. Na taj način kompanije uz malo napora mogu da dopune specifične zahteve Smernica za BDP.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše sertifikacija prema GDP-u?

Prvo, zajedno razgovaramo o zahtevima vaše kompanije i ciljevima sertifikacije. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu vašim potrebama.

Ovi koraci služe kao priprema za audit. Sastanak planiranja projekta je koristan za veće projekte planiranja rasporeda i vršenja revizija za pojedinačne lokacije ili odeljenja. Pred-audit pomaže da se unapred identifikuju oblasti kojima je potrebno poboljšanje i oblasti u kojima je sve u redu.

U sertifikacionom auditu, naši auditori ispituju vaše procese i metode, kao i procese vaših partnera u lancu snabdevanja. Naglasak u okviru procesnih koraka je na kontroli temperature. U tu svrhu se razmatraju ne samo tehnička oprema kao što su hladne ćelije za skladištenje, tehnologija senzora, mapiranje i praćenje, već i bezbednost procesa, temperaturna dokumentacija i koncepti za hitne slučajeve. Pored toga, auditori ispituju bezbednost robe kako bi izbegli krađu ili razmenu robe. Rezultati su predstavljeni na završnom sastanku i, ako je potrebno, dogovoreni su akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita GDP-a, rezultate procenjuje naš nezavisni sertifikacioni odbor. Ako su svi zahtevi ispunjeni, dobićete certifikat.

Godišnje se ključne komponente sistema ponovo nadgledaju na licu mesta radi daljih poboljšanja. Sertifikat GDP-u važi tri godine. Pre isteka roka važenja vrši se resertifikacija kako bi se obezbedila kontinuirana usaglašenost.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta GDP sertifikacija?

Iako audit prema smernicama GDP-a treba da se sprovede u skladu sa strukturiranim specifikacijama, troškovi zavise od različitih faktora. Zbog toga ne postoji okvirna ponuda za svako preduzeće. Ukoliko želite da vaša kompanija bude sertifikovana, rado ćemo izračunati prilagođenu ponudu na osnovu objektivne procene i pojedinačnih okolnosti.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

  • Auditori sa praktičnim iskustvom i poznavanjem industrije
  • Lična, profesionalna podrška naših specijalista - regionalno, nacionalno i međunarodno
  • Pojedinačne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
  • Preko 80 kancelarija u celom svetu
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam dostavimo prilagođenu ponudu za vašu sertifikaciju GDP-a.