Certifikácia systémov riadenia v potravinárskom a krmivárskom priemysle

Vďaka certifikácii FSSC 22000 majú spoločnosti v potravinárskom a krmivárskom priemysle možnosť nechať si auditovať svoj systém riadenia bezpečnosti potravín podľa normy, ktorú celosvetovo uznáva Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín (GFSI). Certifikát potvrdzuje vysokú kvalitu a bezpečnosť potravín a krmív.

Prístup k systému riadenia založený na norme ISO 22000

Neustála optimalizácia vysokých štandardov

Znižuje riziká vo výrobných procesoch

Zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti výrobkov

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

FSSC 22000: Bezpečnosť a kvalita výrobkov v potravinárskom a krmivárskom priemysle

Normu FSSC 22000 vytvorila Nadácia FSSC 22000 v Holandsku. Túto certifikáciu vyvinula spolu so známymi výrobcami a obchodníkmi s potravinami s cieľom zvýšiť bezpečnosť a kvalitu výrobkov v potravinárskom a krmivárskom priemysle.

Certifikáciu FSSC 22000 teraz uznáva Globálna iniciatíva pre bezpečnosť potravín (GFSI). Audity sa zameriavajú na systémy riadenia spoločností v potravinárskom a krmivárskom priemysle. Zohľadňuje sa celý hodnotový reťazec od výroby až po obchodovanie s hotovými výrobkami. Cieľom normy je neustále zlepšovať kvalitu a bezpečnosť potravín a krmív.

Norma FSSC 22000 vychádza z medzinárodnej normy ISO 22000 pre systémy riadenia bezpečnosti potravín.
Medzi kľúčové aspekty normy FSSC 22000 patria

 • Návrh a implementácia bezpečných výrobkov
 • Zodpovedné riadenie
 • Boj proti potravinovým podvodom pomocou systému riadenia
 • Pravidelné analýzy rizík (hodnotenie zraniteľnosti)
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre ktoré spoločnosti je certifikácia FSSC 22000 vhodná?

Norma zohľadňuje kvalitu a bezpečnosť celého potravinového a krmivového reťazca, od výroby surovín až po predaj hotového výrobku v maloobchode. Preto môžu byť certifikované všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou hodnotového reťazca.

V praxi sa podľa normy FSSC 22000 certifikujú spoločnosti z nasledujúcich odvetví:

 • Poľnohospodárske podniky
 • Výrobcovia potravín alebo krmív
 • Výrobcovia obalov na potraviny a krmivá
 • Spoločnosti, ktoré balia potraviny a krmivá
 • Poskytovatelia prepravných a logistických služieb
 • Prevádzky verejného stravovania
 • Maloobchodníci
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Prozessorientierung
Loading...

Možno kombinovať s inými auditmi a certifikáciami

Spoločnosti, ktoré už boli certifikované podľa normy ISO 22000, môžu získať certifikát FSSC 22000 s podstatne menším úsilím. Predpokladom je splnenie potrebných technických a sektorových požiadaviek.

Certifikácia FSSC 22000 má podobný obsah ako certifikácia IFS Food alebo BRCGS Food. Spoločnosti, ktoré už boli auditované podľa týchto noriem, môžu zvyčajne skrátiť audit pre normu FSSC 22000. V spoločnosti DQS získate všetky audity pre certifikáciu bezpečnosti a kvality potravín z jedného zdroja.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Proces

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú cenovú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a pracoviská.
Predbežný audit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšovanie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažérstva a interných auditov. Pritom určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.
V ďalšom kroku (2. etapa auditu systému) váš audítor DQS posúdi efektívnosť všetkých procesov manažérstva na mieste. Na záverečnom stretnutí vám poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšovania pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite vyhodnotí výsledky nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu z auditu, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky FSSC 22000, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie požiadaviek platnej normy. Po splnení požiadaviek sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia FSSC 22000?

Náklady na certifikáciu FSSC 22000 závisia predovšetkým od veľkosti spoločnosti. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali nechať certifikovať spoločnosťou DQS podľa FSSC 22000?

 • Všetky audity bezpečnosti a kvality potravín z jedného zdroja
 • Audítori s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami v odvetví
 • Vysoký stupeň orientácie na zákazníka a riešenia pre organizácie v potravinárskom a krmivárskom priemysle
 • Osobné kontaktné osoby na viac ako 80 miestach po celom svete
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu FSSC 22000.