Сертифициране на системи за управление в хранителната и фуражната промишленост

Със сертификата FSSC 22000 компаниите от хранителната и фуражната промишленост имат възможност да проверят своята система за управление на безопасността на храните в съответствие със стандарт, който е признат в целия свят от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Сертификатът потвърждава високото качество и безопасността на храните и фуражите.

Подход към системата за управление, основан на ISO 22000

Непрекъснато оптимизиране на високите стандарти

Намаляване на рисковете в производствените процеси

Повишена безопасност и прозрачност на продукта

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

FSSC 22000: Безопасност и качество на продуктите в хранително-вкусовата и фуражната промишленост

Стандартът FSSC 22000 е създаден от Фондация FSSC 22000 в Нидерландия. Те разработват сертификата съвместно с известни производители и търговци на храни с цел повишаване на безопасността и качеството на продуктите в хранително-вкусовата и фуражната промишленост.

Сертифицирането по FSSC 22000 вече се признава от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Одитите се фокусират върху системите за управление на компаниите от хранителната и фуражната промишленост. Взема се предвид цялата верига на стойността - от производството до търговията с крайни продукти. Стандартът има за цел непрекъснато да подобрява качеството и безопасността на хранителните и фуражните продукти.

Стандартът FSSC 22000 се основава на ISO 22000, международния стандарт за системи за управление на безопасността на храните. Основните аспекти на FSSC 22000 включват:

 • Проектиране и внедряване на безопасни продукти
 • Отговорно управление
 • Борба срещу измамите с храни с помощта на система за управление
 • Редовни анализи на риска (оценка на уязвимостта)
Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кои компании е подходяща сертификация по FSSC 22000?

Стандартът отчита качеството и безопасността на цялата верига на храните и фуражите - от производството на суровини до продажбата на готовия продукт на дребно. Съответно всички дружества, които са част от веригата на стойността, могат да бъдат сертифицирани.

На практика по FSSC 22000 се сертифицират компании от следните сектори:

 • Селскостопански предприятия
 • Производители на храни или фуражи
 • Производители на опаковки за хранителни и фуражни продукти
 • Дружества, които опаковат хранителни и фуражни продукти
 • Доставчици на транспортни и логистични услуги
 • Заведения за обществено хранене
 • Търговци на дребно
Вижте повече
Вижте по-малко
Prozessorientierung
Loading...

Комбиниране с други одити и сертификации

Компаниите, които вече са сертифицирани по ISO 22000, могат да получат сертификат FSSC 22000 със значително по-малко усилия. Предпоставка за това е да са изпълнени необходимите технически и специфични за сектора изисквания.

Сертифицирането по FSSC 22000 има сходно съдържание с това на сертифицирането по IFS Food или BRCGS Food. Компаниите, които вече са били одитирани по тези стандарти, обикновено могат да съкратят одита за стандарта FSSC 22000. В DQS получавате всички одити за сертифициране на безопасността и качеството на храните от един източник.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Процес

В първия етап на процеса ще обсъдите с нас Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с Вашите индивидуални нужди.

Особено при по-големи проекти за сертификация срещата за планиране е ценна възможност да се запознаете с Вашия одитор, както и да разработите индивидуална програма за одит за всички участващи области и обекти.
Предварителният одит също така предлага възможност да се определят потенциалните възможности за подобрение, както и силните страни на Вашата система за управление. И двете услуги са по избор.

Сертификационният одит започва с анализ на системата (етап 1 на одита) и оценка на Вашата документация, целите, резултатите от прегледа на управлението и вътрешните одити. По този начин ние определяме дали Вашата система за управление е достатъчно развита и готова за сертификация.
На следващия етап (етап 2 на одита на системата) Вашият одитор от DQS оценява ефективността на всички процеси на управление на място. На заключителна среща той ще Ви представи подробно резултатите и възможния потенциал за подобрение на Вашата компания. Ако е необходимо, ще бъдат съгласувани планове с коригиращи действия.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите доклад от одита, в който са документирани резултатите от одита. Ако всички изисквания на FSSC 22000 са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

Сертификатът е валиден за максимален срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока, за да се гарантира непрекъснато съответствие с приложимите изисквания на стандарта. При постигане на съответствие се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертификацията по FSSC 22000?

Цената на сертифицирането по FSSC 22000 зависи най-вече от размера на компанията. Ще се радваме да изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания.

Business2.png
Loading...

Защо да изберете DQS за сертификация по FSSC 22000?

 • Всички одити за безопасност и качество на храните от един източник
 • Одитори с обширни познания и опит в бранша
 • Висока степен на ориентираност към клиентите и решенията за организациите в хранителната и фуражната промишленост
 • Местни лица за контакт на повече от 80 места по света
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертификация по FSSC 22000.