Certificering voor managementsystemen in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

Met een FSSC 22000-certificering hebben bedrijven in de levensmiddelen- en diervoederindustrie de mogelijkheid om hun managementsysteem voor de voedselveiligheid te laten auditeren volgens een norm die wereldwijd wordt erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). Het certificaat bevestigt de hoge kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen en diervoeders.

Managementsysteem gebaseerd op ISO 22000

Voortdurende optimalisatie van hoge normen

Vermindering van risico's in productieprocessen

Verhoogde productveiligheid en transparantie

FSSC 22000: Productveiligheid en kwaliteit in de levensmiddelen- en diervoederindustrie

De FSSC 22000 norm is opgesteld door de Stichting FSSC 22000 in Nederland. Zij ontwikkelden de certificering samen met bekende voedingsmiddelenfabrikanten en -handelaren, met als doel de productveiligheid en -kwaliteit in de levensmiddelen- en diervoederindustrie te verhogen.

De FSSC 22000-certificering wordt nu erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). De audits richten zich op de managementsystemen van bedrijven in de levensmiddelen- en diervoederindustrie. De volledige waardeketen wordt in aanmerking genomen, van de productie tot de verhandeling van de afgewerkte producten. De norm is erop gericht de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen en diervoeders voortdurend te verbeteren.

De FSSC 22000-norm is gebaseerd op ISO 22000, de internationale norm voor managementsystemen voor de voedselveiligheid.Belangrijke aspecten van FSSC 22000 zijn onder meer:

 • Ontwerp en implementatie van veilige producten
 • Verantwoordelijk beheer
 • Bestrijding van voedselfraude met behulp van een managementsysteem
 • Regelmatige risicoanalyses (kwetsbaarheidsbeoordeling)
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor welke bedrijven is een FSSC 22000-certificering geschikt?

De norm houdt rekening met kwaliteit en veiligheid voor de hele voedsel- en voederketen, van de productie van grondstoffen tot de verkoop van het afgewerkte product in de detailhandel. Bijgevolg kunnen alle bedrijven die deel uitmaken van de waardeketen worden gecertificeerd.

In de praktijk worden bedrijven uit de volgende sectoren gecertificeerd volgens FSSC 22000:

 • Agrarische bedrijven
 • Producenten van levensmiddelen of diervoeders
 • Fabrikanten van verpakkingen voor levensmiddelen en diervoeders
 • Bedrijven die levensmiddelen en diervoederproducten verpakken
 • Dienstverleners op het gebied van transport en logistiek
 • Traiteurs
 • Detailhandelaren
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Kan worden gecombineerd met andere audits en certificeringen

Bedrijven die al gecertificeerd zijn volgens ISO 22000 kunnen met aanzienlijk minder inspanning een FSSC 22000-certificaat behalen. Voorwaarde is dat aan de noodzakelijke technische en sectorspecifieke eisen wordt voldaan.

FSSC 22000-certificering heeft een vergelijkbare inhoud als IFS Food- of BRCGS Food-certificering. Bedrijven die al volgens deze normen zijn geauditeerd, kunnen de audit voor de FSSC 22000-norm meestal verkorten. Bij DQS heeft u alle audits voor uw voedselveiligheids- en kwaliteitscertificering op één plaats.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Certificeringsproces

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties.
Een pre-audit biedt ook de mogelijkheid om vooraf het potentieel voor verbetering en de sterke punten van uw managementsysteem vast te stellen. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en de evaluatie van uw documentatie, doelstellingen, resultaten van uw managementbeoordeling en interne audits. Daarbij bepalen wij of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificering.
In de volgende stap (systeemaudit fase 2) beoordeelt uw DQS-auditor de effectiviteit van alle managementprocessen ter plaatse. Tijdens een afsluitende vergadering geven zij u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en de mogelijke verbeterpunten voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport met de auditresultaten. Als aan alle FSSC 22000-eisen is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Hercertificering wordt tijdig voor het verstrijken van de geldigheidsduur uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan de toepasselijke normvereisten wordt voldaan. Bij naleving wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een FSSC 22000-certificaat?

De kosten van een FSSC 22000-certificering zijn voornamelijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven zich door DQS laten certificeren volgens FSSC 22000?

 • Alle voedselveiligheids- en kwaliteitsaudits op één plaats
 • Auditors met uitgebreide branchekennis en ervaring
 • Een hoge mate van klant- en oplossingsgerichtheid voor organisaties in de levensmiddelen- en diervoederindustrie
 • Persoonlijke contactpersonen op meer dan 80 locaties wereldwijd
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor FSSC 22000 certificering.