Certifiering för ledningssystem inom livsmedels- och foderindustrin

Med en FSSC 22000-certifiering har företag inom livsmedels- och foderindustrin möjlighet att få sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet granskat enligt en standard som erkänns över hela världen av Global Food Safety Initiative (GFSI). Certifikatet bekräftar den höga kvaliteten och säkerheten hos livsmedel och djurfoder.

Förvaltningssystem som bygger på ISO 22000

Kontinuerlig optimering av höga standarder

Minskar riskerna i tillverkningsprocesserna

Ökad produktsäkerhet och öppenhet

FSSC 22000: Produktsäkerhet och kvalitet inom livsmedels- och foderindustrin

FSSC 22000-standarden fastställdes av FSSC 22000-stiftelsen i Nederländerna. De utvecklade certifieringen tillsammans med välkända livsmedelstillverkare och handlare, med målet att öka produktsäkerheten och kvaliteten inom livsmedels- och foderindustrin.

FSSC 22000-certifieringen erkänns nu av Global Food Safety Initiative (GFSI). Revisionerna fokuserar på ledningssystemen hos företag inom livsmedels- och foderindustrin. Hela värdekedjan beaktas, från produktion till handel med färdiga produkter. Standarden syftar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten och säkerheten hos livsmedels- och foderprodukter.

Standarden FSSC 22000 bygger på ISO 22000, den internationella standarden för ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
Viktiga aspekter av FSSC 22000 är bl.a. följande:

 • Utformning och genomförande av säkra produkter.
 • Ansvarsfull förvaltning.
 • Bekämpning av livsmedelsbedrägerier med hjälp av ett ledningssystem.
 • Regelbundna riskanalyser (sårbarhetsbedömning).
Show more
Show less
Loading...

Vilka företag lämpar sig en FSSC 22000-certifiering för?

Standarden tar hänsyn till kvalitet och säkerhet för hela livsmedels- och foderkedjan, från produktion av råvaror till försäljning av den färdiga produkten i detaljhandeln. Följaktligen kan alla företag som ingår i värdekedjan certifieras.

I praktiken certifieras företag från följande sektorer enligt FSSC 22000:

 • Jordbruksföretag
 • Producenter av livsmedel eller foder.
 • Tillverkare av förpackningar för livsmedels- och foderprodukter.
 • Företag som förpackar livsmedel och foderprodukter
 • Leverantörer av transport- och logistiktjänster.
 • Cateringföretag
 • Återförsäljare
Show more
Show less
Loading...

Kan kombineras med andra revisioner och certifieringar

Företag som redan har certifierats enligt ISO 22000 kan få FSSC 22000-certifiering med betydligt mindre ansträngning. Förutsättningen är att de nödvändiga tekniska och branschspecifika kraven uppfylls.

FSSC 22000-certifieringen har ett liknande innehåll som IFS Food- eller BRCGS Food-certifieringen. Företag som redan har reviderats enligt dessa standarder kan vanligtvis förkorta revisionen för FSSC 22000-standarden. Hos DQS får du alla revisioner för din certifiering av livsmedelssäkerhet och kvalitet från en enda källa.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Certifieringsprocess

I det första steget diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för certifieringen med oss. På grundval av detta får du omgående en detaljerad och transparent offert som är skräddarsydd för dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och anläggningar.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. På så sätt fastställer vi om ditt ledningssystem är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din DQS-revisor effektiviteten hos alla ledningsprocesser på plats. Vid ett slutmöte ger de dig en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du får en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla FSSC 22000-krav är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en FSSC 22000-certifiering?

Kostnaden för en FSSC 22000-certifiering beror främst på företagets storlek. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag låta sig certifieras av DQS enligt FSSC 22000?

 • Alla revisioner av livsmedelssäkerhet och kvalitet från en enda källa.
 • Revisorer med omfattande branschkunskap och erfarenhet
 • En hög grad av kund- och lösningsorientering för organisationer inom livsmedels- och foderindustrin.
 • Personliga kontaktpersoner på över 80 platser över hela världen.
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för FSSC 22000-certifiering.