Πιστοποίηση για συστήματα διαχείρισης στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών

Με την πιστοποίηση FSSC 22000, οι εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων τους σύμφωνα με ένα πρότυπο που αναγνωρίζεται παγκοσμίως από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI). Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Προσέγγιση του συστήματος διαχείρισης με βάση το ISO 22000

Συνεχής βελτιστοποίηση των υψηλών προτύπων

Μείωση των κινδύνων στις διαδικασίες παραγωγής

Αυξημένη ασφάλεια και διαφάνεια των προϊόντων

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

FSSC 22000: Ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών

Το πρότυπο FSSC 22000 θεσπίστηκε από το Ίδρυμα FSSC 22000 στις Κάτω Χώρες. Ανέπτυξαν την πιστοποίηση μαζί με γνωστούς κατασκευαστές και εμπόρους τροφίμων, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών.

Η πιστοποίηση FSSC 22000 αναγνωρίζεται πλέον από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI). Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στα συστήματα διαχείρισης των εταιρειών της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών. Λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή έως την εμπορία των τελικών προϊόντων. Το πρότυπο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Το πρότυπο FSSC 22000 βασίζεται στο ISO 22000, το διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.
Οι βασικές πτυχές του FSSC 22000 περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό και εφαρμογή ασφαλών προϊόντων
 • Υπεύθυνη διαχείριση
 • Καταπολέμηση της απάτης στα τρόφιμα με τη βοήθεια ενός συστήματος διαχείρισης
 • Τακτικές αναλύσεις κινδύνου (αξιολόγηση τρωτότητας)
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση FSSC 22000;

Το πρότυπο λαμβάνει υπόψη την ποιότητα και την ασφάλεια για ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, από την παραγωγή πρώτων υλών έως την πώληση του τελικού προϊόντος στο λιανικό εμπόριο. Κατά συνέπεια, μπορούν να πιστοποιηθούν όλες οι εταιρείες που αποτελούν μέρος της αλυσίδας αξίας.

Στην πράξη, εταιρείες από τους ακόλουθους τομείς πιστοποιούνται σύμφωνα με το FSSC 22000:

 • Γεωργικές επιχειρήσεις
 • Παραγωγοί τροφίμων ή ζωοτροφών
 • Παρασκευαστές συσκευασιών για τρόφιμα και ζωοτροφές
 • Εταιρείες που συσκευάζουν προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών
 • Πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς και εφοδιαστικής
 • Επισιτιστές
 • Λιανοπωλητές
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Prozessorientierung
Loading...

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλους ελέγχους και πιστοποιήσεις

Οι εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 μπορούν να αποκτήσουν πιστοποίηση FSSC 22000 με σημαντικά λιγότερη προσπάθεια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές και κλαδικές απαιτήσεις.

Η πιστοποίηση FSSC 22000 έχει παρόμοιο περιεχόμενο με την πιστοποίηση IFS Food ή BRCGS Food. Οι εταιρείες που έχουν ήδη ελεγχθεί σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα μπορούν συνήθως να συντομεύσουν τον έλεγχο για το πρότυπο FSSC 22000. Στην DQS λαμβάνετε όλους τους ελέγχους για την πιστοποίηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων σας από μία πηγή.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Διαδικασία πιστοποίησης

Στο πρώτο βήμα, θα συζητήσετε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισής σας και τους στόχους της πιστοποίησης. Βάση των παραπάνω, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση προγραμματισμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και χώρους.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.
Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου συστήματος), ο ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συνάντηση, θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του FSSC 22000, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση FSSC 22000;

Το κόστος μιας πιστοποίησης FSSC 22000 εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της εταιρείας. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν από την DQS σύμφωνα με το FSSC 22000;

 • Όλοι οι έλεγχοι ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων από μία πηγή
 • Ελεγκτές με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στον κλάδο
 • Υψηλός βαθμός προσανατολισμού στον πελάτη και στη λύση για τους οργανισμούς της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών
 • Προσωπικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
Contact-us23.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας σύνδεσμος

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση FSSC 22000.