Certifikace systémů řízení v potravinářském a krmivářském průmyslu

Díky certifikaci FSSC 22000 mají společnosti v potravinářském a krmivářském průmyslu možnost nechat si auditovat svůj systém řízení bezpečnosti potravin podle normy, kterou celosvětově uznává Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI). Certifikát potvrzuje vysokou kvalitu a bezpečnost potravin a krmiv.

Přístup k systému řízení založený na normě ISO 22000

Neustálá optimalizace vysokých standardů

Snižuje rizika ve výrobních procesech

Zvýšení bezpečnosti a transparentnosti výrobků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

FSSC 22000: Bezpečnost a kvalita výrobků v potravinářském a krmivářském průmyslu

Normu FSSC 22000 vytvořila nizozemská nadace FSSC 22000. Certifikaci vyvinula společně se známými výrobci a obchodníky s potravinami s cílem zvýšit bezpečnost a kvalitu výrobků v potravinářském a krmivářském průmyslu.

Certifikace FSSC 22000 je nyní uznávána Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI). Audity se zaměřují na systémy řízení společností v potravinářském a krmivářském průmyslu. Zohledňuje se celý hodnotový řetězec, od výroby až po obchodování s hotovými výrobky. Cílem normy je neustálé zlepšování kvality a bezpečnosti potravinářských a krmivářských výrobků.

Norma FSSC 22000 vychází z mezinárodní normy ISO 22000 pro systémy řízení bezpečnosti potravin.
Klíčové aspekty normy FSSC 22000 zahrnují:

 • Návrh a realizace bezpečných výrobků
 • Odpovědné řízení
 • Boj proti podvodům s potravinami pomocí systému řízení
 • Pravidelné analýzy rizik (hodnocení zranitelnosti)
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro které společnosti je certifikace FSSC 22000 vhodná?

Norma zohledňuje kvalitu a bezpečnost celého potravinového a krmivového řetězce, od výroby surovin až po prodej hotového výrobku v maloobchodě. Proto mohou být certifikovány všechny společnosti, které jsou součástí hodnotového řetězce.

V praxi jsou podle FSSC 22000 certifikovány společnosti z následujících odvětví:

 • Zemědělské podniky
 • Výrobci potravin nebo krmiv
 • Výrobci obalů pro potraviny a krmiva
 • Společnosti, které balí potravinářské a krmivářské výrobky
 • Poskytovatelé přepravních a logistických služeb
 • Provozovatelé stravovacích služeb
 • Maloobchodníci
Zobrazit více
Zobrazit méně
Prozessorientierung
Loading...

Lze kombinovat s dalšími audity a certifikacemi

Společnosti, které již byly certifikovány podle ISO 22000, mohou získat certifikaci FSSC 22000 s podstatně menším úsilím. Předpokladem je splnění nezbytných technických a odvětvových požadavků.

Certifikace FSSC 22000 má podobný obsah jako certifikace IFS Food nebo BRCGS Food. Společnosti, které již byly auditovány podle těchto norem, mohou obvykle zkrátit audit pro normu FSSC 22000. Ve společnosti DQS získáte všechny audity pro certifikaci bezpečnosti a kvality potravin z jednoho zdroje.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Proces certifikace

V prvním kroku s námi proberete vaši společnost, váš systém řízení a cíle certifikace. Na základě toho obratem obdržíte podrobnou a transparentní cenovou nabídku, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Zejména u větších certifikačních projektů je plánovací schůzka cennou příležitostí k seznámení se s vaším auditorem i k vypracování individuálního programu auditu pro všechny zúčastněné oblasti a pracoviště.
Předaudit také nabízí možnost předem identifikovat potenciál ke zlepšování i silné stránky vašeho systému řízení. Obě služby jsou volitelné.

Certifikační audit začíná analýzou systému (1. etapa auditu) a vyhodnocením vaší dokumentace, cílů, výsledků přezkoumání managementu a interních auditů. Přitom zjistíme, zda je váš systém řízení dostatečně rozvinutý a připravený k certifikaci.
V dalším kroku (2. etapa auditu systému) váš auditor DQS posoudí účinnost všech procesů řízení na místě. Na závěrečném setkání vám poskytne podrobnou prezentaci výsledků a možného potenciálu zlepšení pro vaši společnost. V případě potřeby budou dohodnuty akční plány.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Obdržíte zprávu o auditu dokumentující výsledky auditu. Pokud jsou splněny všechny požadavky FSSC 22000, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát.

Certifikát je platný maximálně tři roky. Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti, aby se zajistilo trvalé dodržování požadavků platné normy. Po splnění požadavků je vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace FSSC 22000?

Náklady na certifikaci FSSC 22000 závisí především na velikosti společnosti. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč by se společnosti měly nechat certifikovat společností DQS podle FSSC 22000?

 • Všechny audity bezpečnosti a kvality potravin z jednoho zdroje.
 • Auditoři s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oboru
 • Vysoký stupeň orientace na zákazníka a řešení pro organizace v potravinářském a krmivářském průmyslu
 • Osobní kontaktní osoby na více než 80 místech po celém světě
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci FSSC 22000.