Elintarvike- ja rehuteollisuuden johtamisjärjestelmien sertifiointi

FSSC 22000 -sertifioinnin avulla elintarvike- ja rehuteollisuuden yrityksillä on mahdollisuus auditoida elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä standardin mukaisesti, jonka Global Food Safety Initiative (GFSI) tunnustaa maailmanlaajuisesti. Sertifikaatti vahvistaa elintarvikkeiden ja rehujen korkean laadun ja turvallisuuden.

ISO 22000 -standardiin perustuva johtamisjärjestelmä

Korkeiden standardien jatkuva optimointi

Vähentää valmistusprosesseihin liittyviä riskejä

Lisääntynyt tuoteturvallisuus ja avoimuus

FSSC 22000: Tuoteturvallisuus ja laatu elintarvike- ja rehuteollisuudessa.

FSSC 22000 -standardin on laatinut hollantilainen FSSC 22000 -säätiö. Se kehitti sertifioinnin yhdessä tunnettujen elintarvikevalmistajien ja -kauppiaiden kanssa tavoitteenaan lisätä tuoteturvallisuutta ja laatua elintarvike- ja rehuteollisuudessa.

Global Food Safety Initiative (GFSI) tunnustaa nyt FSSC 22000 -sertifioinnin. Auditoinneissa keskitytään elintarvike- ja rehuteollisuuden yritysten johtamisjärjestelmiin. Koko arvoketju otetaan huomioon tuotannosta valmiiden tuotteiden kauppaan. Standardin tavoitteena on parantaa jatkuvasti elintarvikkeiden ja rehujen laatua ja turvallisuutta.

FSSC 22000 -standardi perustuu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaan kansainväliseen standardiin ISO 22000.
FSSC 22000 -standardin keskeisiä näkökohtia ovat muun muassa seuraavat:

 • Turvallisten tuotteiden suunnittelu ja toteutus
 • Vastuullinen johtaminen
 • Elintarvikepetosten torjunta hallintajärjestelmän avulla
 • Säännölliset riskianalyysit (haavoittuvuuden arviointi)
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mille yrityksille FSSC 22000 -sertifiointi sopii?

Standardissa otetaan huomioon laatu ja turvallisuus koko elintarvike- ja rehuketjussa raaka-aineiden tuotannosta valmiin tuotteen myyntiin vähittäismyynnissä. Näin ollen kaikki arvoketjuun kuuluvat yritykset voidaan sertifioida.

Käytännössä FSSC 22000:n mukaan sertifioidaan seuraavien alojen yrityksiä:

 • Maatalousyritykset
 • Elintarvikkeiden tai rehun tuottajat
 • Elintarvike- ja rehutuotteiden pakkausten valmistajat
 • Elintarvikkeita ja rehutuotteita pakkaavat yritykset
 • Kuljetus- ja logistiikkapalvelujen tarjoajat
 • Pitopalvelut
 • Vähittäismyyjät
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Voidaan yhdistää muihin auditointeihin ja sertifiointeihin.

Yritykset, jotka ovat jo saaneet ISO 22000 -sertifioinnin, voivat saada FSSC 22000 -sertifioinnin huomattavasti vähemmällä vaivalla. Edellytyksenä on, että tarvittavat tekniset ja alakohtaiset vaatimukset täyttyvät.

FSSC 22000 -sertifiointi on sisällöltään samanlainen kuin IFS Food- tai BRCGS Food -sertifiointi. Yritykset, jotka on jo auditoitu näiden standardien mukaisesti, voivat yleensä lyhentää FSSC 22000 -standardin auditointia. DQS:llä saat kaikki elintarviketurvallisuuden ja laadun sertifiointia koskevat auditoinnit yhdestä lähteestä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Sertifiointiprosessi

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös tilaisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Näin määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.
Seuraavassa vaiheessa (järjestelmäauditointivaihe 2) DQS:n auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuuden paikan päällä. Loppukokouksessa hän antaa teille yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista yrityksessänne. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki FSSC 22000 -vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimuksia noudatetaan jatkuvasti. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon FSSC 22000 -sertifiointi maksaa?

FSSC 22000 -sertifioinnin kustannukset riippuvat ensisijaisesti yrityksen koosta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen ilman velvoitteita.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten pitäisi hankkia DQS:n FSSC 22000 -sertifiointi?

 • Kaikki elintarviketurvallisuuden ja laadun auditoinnit yhdestä lähteestä
 • Auditoijat, joilla on laaja alan tuntemus ja kokemus
 • Korkea asiakas- ja ratkaisukeskeisyys elintarvike- ja rehuteollisuuden organisaatioille
 • Henkilökohtaiset yhteyshenkilöt yli 80 toimipisteessä eri puolilla maailmaa
patient-data-protection-act-dqs-doctor operates digital display with symbols from medicine
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen FSSC 22000 -sertifioinnista.