Važan standard certifikacije za proizvođače i distributere hrane.

Kako bi osigurale sigurnost hrane, firme mogu dobiti HACCP certifikat. Certifikat se može primijeniti na sve sudionike unutar lanca proizvodnje i nabavke.

Poboljšana zaštita potrošača

Visok nivo sigurnosti hrane

Usklađenost sa zakonskim zahtjevima

Transparentni proizvodni procesi

Business10.png
Loading...

HACCP - Važan koncept za osiguranje sigurnosti hrane

Cilj standarda HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) je povećati sigurnost hrane i time osigurati zdravlje potrošača. Koncept uključuje sve faze lanca nabavke, od proizvodnje do prodaje hrane. Fokus je na sprječavanju kontaminacije proizvoda štetnim ili otrovnim materijama i bakterijama.

HACCP koncept je međunarodno priznat. Osmišljen je kao osnova za određivanje ključnih zahtjeva za sigurnu proizvodnju hrane. U mnogim je zemljama održavanje HACCP koncepta obvezno za sve firme koje proizvode, prerađuju ili trguju hranom.
Najvažniji cilj je osigurati sigurnu hranu za potrošače. HACCP certifikat stoga doprinosi poboljšanoj zaštiti potrošača.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Koje firme trebaju biti certificirane prema HACCP-u?

Ciljana skupina HACCP koncepta su sve firme koje proizvode, prerađuju ili prodaju hranu. U skladu s tim, certifikat se odnosi na proizvođače kao i na dobavljače.

HACCP certifikat je važan za:

 • Proizvođače ambalaže za hranu
 • Proizvođače hrane
 • Trgovce na malo hranom
 • Restorane i kuhinje 
 • Ugostiteljske objekte
 • Dobavljače sirovina proizvođačima hrane ili firmama za preradu hrane

HACCP koncept nije relevantan samo u EU, nego i u SAD-u, kao i u mnogim drugim zemljama za distributere i proizvođače u industriji hrane i pića.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Važne komponente HACCP certifikacije

Koncept HACCP temelji se na općim higijenskim sistemima koji već implementiraju pravno obvezujuće zahtjeve higijene hrane. Tri najvažnija aspekta uključuju:

 • Analizu i procjenu opasnosti
 • Određivanje "kritičnih kontrolnih tačaka" i mjera za njihovu kontrolu
 • Provjera i dokumentiranje HACCP sistema
Business28.png
Loading...

Kako izgleda HACCP certifikacija?

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj firmi, svom sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Za veće projekte certificiranja sastanak za planiranje je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sve uključene odjele i lokacije.
Predaudit također nudi priliku da se unaprijed identificiraju prilike za poboljšanje, kao i jake strane vašeg sistema upravljanja. Obje usluge nisu obavezne.

Čim je vaša firma spremna, zajedno s vama određujemo datum audita i odabiremo ovlaštene auditore s potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom certifikacijskog audita naši auditori procjenjuju, između ostalog, zadovoljava li vaš sistem upravljanja zahtjeve standarda i identificiraju prilike za poboljšanje. Na završnom sastanku auditor vam detaljno predstavlja rezultate audita, uključujući i prilike za poboljšanje vaše firme. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete izvještaj o auditu koji dokumentira rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša firma nastavi ispunjavati sve važne kriterije standarda i nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Tako vam osiguravamo kompetentnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat vrijedi najviše tri godine. Ponovna certifikacija - recertifikacija se provodi pravovrmeeno prije isteka kako bi se osigurala stalna usklađenost s primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon ispunjavanja uslova, izdat će se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta HACCP certifikacija?

Cijena HACCP certifikacije ovisi, između ostalog, o veličini vaše firme i složenosti njezinih procesa. Rado ćemo Vam napraviti individualnu ponudu za Vašu firmu bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto bi firme HACCP certifikaciju trebale provesti s DQS-om?

 • Jedan izvor za sve važne certifikacije za sigurnost proizvoda i kvalitet
 • Dugogodišnje iskustvo u industriji i kompetentnost naših auditora
 • Lokalne kontakt osobe na više od 80 lokacija širom svijeta
 • Visoka kvaliteta usluge i poslije samog audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za HACCP certifikaciju.