Thành công với Chất lượng Giáo dục

Là một tổ chức giáo dục, mục đích của bạn là đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về sự phát triển kỹ năng. Năng lực của tổ chức bạn trong việc thực hiện giáo dục là rất quan trọng đối với điều này. Tiêu chuẩn ISO 21001 có giá trị quốc tế đem đến cho các nhà cung cấp giáo dục một cơ sở lý tưởng cho hệ thống quản lý chất lượng của bạn.

Liên tục phát triển danh mục đầu tư và cung cấp dịch vụ của bạn

Tăng doanh thu và giảm chi phí

Xem xét rủi ro và cơ hội

Hài hòa với các yêu cầu của toàn cầu

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý chất lượng theo ISO 21001 là gì?

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 21001: 2018 mô tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục (EOMS) và nêu bật tài sản quan trọng nhất của cơ sở giáo dục của bạn - chính việc cung cấp giáo dục. Tiêu chuẩn ISO 21001 tập trung vào các nhu cầu và yêu cầu học tập thực tế của người học, phát triển nội dung và dịch vụ phù hợp cũng như đánh giá kết quả.

Tiêu chuẩn ISO 21001: 2018 được tổ chức ISO công bố vào tháng 5/2018 và thay thế tiêu chuẩn trước đây cho ngành giáo dục và đào tạo ISO 29990: 2010.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận ISO 21001 phù hợp với đơn vị nào ?

ISO 21001 có giá trị trên toàn thế giới. Tất cả các yêu cầu đều có tính chất chung và áp dụng cho bất kỳ tổ chức giáo dục nào, bất kể phạm vi và bản chất của việc cung cấp dịch vụ giáo dục. Do đó, tiêu chuẩn ISO hướng đến các trường cao đẳng và đại học, các công ty công  cung cấp dịch vụ đào tạo trong công ty, các học viện giáo dục của các hiệp hội và tổ chức, và các cơ sở giáo dục mầm non.

Tuy nhiên, chứng chỉ ISO 21001 không thay thế sự chấp thuận theo AZAV của Đức (Pháp lệnh Công nhận và Phê duyệt về Xúc tiến Việc làm), là yêu cầu của Cơ quan Việc làm Liên bang Đức. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để được phê duyệt này là bằng chứng về hệ thống quản lý chất lượng đang hoạt động cho các cơ sở giáo dục - vai trò này có thể được thực hiện bởi ISO 21001 ngoài ISO 9001.

ISO 21001 không áp dụng cho các tổ chức độc quyền sản xuất hoặc sản xuất các sản phẩm giáo dục.

Ngược lại với ISO 21001, ISO 29993 quy định các yêu cầu đối với dịch vụ đào tạo ngoài giáo dục chính quy (ví dụ: đào tạo tại công ty).

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 21001 là gì ?

ISO 21001: 2018 được cấu trúc theo 10 chương của Cấu trúc bậc cao (HLS) của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO hiện đại. Chương 1 xác định phạm vi, Chương 2 giải thích các tham chiếu quy chuẩn, Chương 3 giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn giáo dục. Các nội dung còn lại được cấu trúc theo HLS mà bạn có thể đã quen thuộc với ISO 9001.

Cấu trúc cơ bản của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý hiện đại:

 • Lời nói đầu
 • Giới thiệu
 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu tham khảo quy chuẩn
 3. Điều kiện
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Lãnh đạo
 6. Lên kế hoạch
 7. Hỗ trợ
 8. Vận hành
 9. Đánh giá 
 10. Cải tiến

Trong các phụ lục (Phụ lục A - quy chuẩn cho lĩnh vực giáo dục mầm non), bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lời khuyên thiết thực về cách thực hiện MSBO. ISO 21001 đưa ra 11 nguyên tắc quản lý, các nguyên tắc này được trình bày chi tiết trong Phụ lục B (có nhiều thông tin):

 • Tập trung vào người học và những người nhận dịch vụ khác
 • Lãnh đạo có tầm nhìn xa
 • Sự tham gia của mọi người
 • Phương pháp tiếp cận theo hướng quy trình
 • Cải tiến
 • Các quyết định dựa trên sự thật
 • Quản lý mối quan hệ
 • Trách nhiệm xã hội
 • Khả năng tiếp cận và công bằng
 • Hành vi đạo đức trong giáo dục
 • Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Các Phụ lục cung cấp thông tin từ C đến G chủ yếu tập trung vào các bên quan tâm và vào các quy trình, điểm chuẩn và công cụ trong các tổ chức giáo dục.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Lợi ích của chứng nhận ISO 21001 là gì?

Sau khi được chứng nhận, bạn có thể mong đợi sự cải thiện trong quản lý nội bộ và sự xuất hiện của USP (Đề xuất bán hàng độc nhất) cụ thể. Do đó, điều này có thể dẫn đến tăng doanh thu và giảm chi phí. Chứng nhận ISO 21001 cũng cung cấp sự hỗ trợ trong việc hiểu rõ khả năng lãnh đạo và củng cố văn hóa doanh nghiệp tổng thể.

Hơn nữa, trọng tâm là học tập thành công, quản lý nhân sự chuyên nghiệp và quản lý tri thức bền vững. Chứng nhận cũng cung cấp hỗ trợ trong việc tối ưu hóa và ổn định các quy trình của cuộc đánh giá. Các lợi ích khác của tiêu chuẩn được quốc tế công nhận là:

 • Phát triển các quy trình dịch vụ và cung cấp dịch vụ theo nhu cầu thực tế của người học
 • Tăng độ an toàn của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro về trách nhiệm sản phẩm
 • Hỗ trợ lên ý tưởng kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh
 • Tiếp cận thị trường mới, kiến thức mới và quan hệ đối tác mới
 • Khả năng so sánh quốc tế của hệ thống quản lý của các nhà cung cấp khác nhau trong ngành giáo dục
Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình Chứng nhận ISO 21001 như thế nào?

Khi tất cả các yêu cầu của ISO 21001: 2018 đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý của mình. Bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn tại DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại trong công ty, quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, bạn sẽ thảo luận về tổ chức của mình, hệ thống quản lý chất lượng hiện tại và các mục tiêu của chứng nhận ISO 21001 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cụ thể của cơ sở giáo dục của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể  cho tất cả các lĩnh vực và địa điểm liên quan.

Nếu muốn, chúng tôi có thể tiến hành đánh giá thử như một đánh giá kết quả thực hiên ban đầu để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu của bạn, kết quả đánh giá của ban quản lý và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong bước tiếp theo (giai đoạn đánh giá 2), chuyên gia đánh giá DQS của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý của bạn tại chỗ, sử dụng tiêu chuẩn. Trong cuộc họp bế mạc, bạn sẽ nhận được một bản trình bày chi tiết về kết quả và các chỉ dẫn về những cải tiến tiềm năng cho tổ chức của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 21001.

 

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng của DIN ISO 21001 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm phù hợp với các yêu cầu của chương trình đánh giá. Điều này đảm bảo sự giám sát có thẩm quyền đối với việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ ISO 21001 có hiệu lực tối đa là ba năm. Việc tái chứng nhận được thực hiện trước khi chứng chỉ hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành. Khi tuân thủ, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 21001 là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận ISO 21001 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, hệ thống quản lý ISO được chứng nhận đã được thực hiện hay chưa đóng một vai trò quan trọng. Ngoài ra, quy mô của công ty bạn và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý chất lượng có ảnh hưởng đến thời gian đánh giá và giá cả.

Đây là lý do tại sao chi phí cho chứng nhận theo ISO 21001 cần được xác định cho từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho tổ chức của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Tại sao bạn nên lựa chọn DQS ?

 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận
 • Đánh giá cung cấp thông tin chi tiết gia tăng giá trị cho tổ chức của bạn
 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao trong ngành
 • Chứng chỉ được công nhận quốc tế
 • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt, công khai và minh bạch các điều khoản thỏa thuận

 

 

Xem thêm
Hiện ít hơn
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về chứng nhận ISO 21001.