Succesvol met kwaliteit in het onderwijs

Als onderwijsorganisatie is het uw bedoeling om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten voor de ontwikkeling van vaardigheden. De competentie van uw instelling op het gebied van onderwijsprestaties is hiervoor van cruciaal belang. De internationaal geldende norm ISO 21001 biedt onderwijsaanbieders een ideale basis voor hun kwaliteitsmanagementsysteem.

Voortdurende ontwikkeling van uw portfolio en dienstverlening

Verhoging van de omzet en kostenverlaging

Rekening houden met risico's en kansen

Harmonisatie van eisen van wereldwijde aanbiedingen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is kwaliteitsmanagement volgens ISO 21001?

De internationale norm ISO 21001:2018 beschrijft de eisen voor een managementsysteem voor onderwijsorganisaties (EOMS) en vestigt de aandacht op de belangrijkste troef van uw onderwijsinstelling - het aanbieden van onderwijs zelf. ISO 21001 richt zich op de daadwerkelijke leerbehoeften en -eisen van lerenden, de ontwikkeling van geschikte inhoud en aanbod, en de evaluatie van de resultaten.

ISO 21001:2018 werd in mei 2018 door ISO gepubliceerd en verving de vorige norm voor de onderwijs- en opleidingssector ISO 29990:2010.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor wie is ISO 21001-certificering geschikt?

ISO 21001 is wereldwijd geldig. Alle eisen zijn algemeen van aard en gelden voor elke onderwijsorganisatie, ongeacht de omvang en de aard van de levering van de onderwijsdienst. De ISO-norm is dus gericht op hogescholen en universiteiten, industriële bedrijven die in-company opleidingen verzorgen, onderwijsacademies van verenigingen en instellingen, en instellingen voor vroegschoolse educatie.

Het ISO 21001-certificaat vervangt echter niet de erkenning volgens de Duitse AZAV (erkennings- en goedkeuringsverordening voor de bevordering van de werkgelegenheid), die een vereiste is van de Duitse federale dienst voor arbeidsbemiddeling. Voorwaarde voor deze erkenning is wel het bewijs van een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem voor onderwijsinstellingen - deze rol kan ISO 21001 vervullen naast ISO 9001.

ISO 21001 is niet van toepassing op organisaties die uitsluitend onderwijsproducten vervaardigen of produceren.

In tegenstelling tot ISO 21001 specificeert ISO 29993 eisen voor trainingsdiensten buiten het formele onderwijs (bijvoorbeeld in-company training).

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

De structuur van de ISO 21001-norm

ISO 21001:2018 is gestructureerd volgens de 10 hoofdstukken van de High Level Structure (HLS) van moderne ISO-managementsysteemnormen. Hoofdstuk 1 definieert het toepassingsgebied, hoofdstuk 2 verklaart de normatieve referenties, hoofdstuk 3 verklaart de termen die in de opleidingsnorm worden gebruikt. De overige inhoud is gestructureerd volgens de HLS, waarmee u wellicht al bekend bent van ISO 9001.

De basisstructuur van moderne managementsysteemnormen:

 • Voorwoord
 • Inleiding
 1. Toepassingsgebied
 2. Normatieve referenties
 3. Termen
 4. Context van de organisatie
 5. Leiderschap
 6. Planning
 7. Ondersteuning
 8. Werking
 9. Evaluatie van de prestaties
 10. Verbetering

In de bijlagen (bijlage A - normatief voor het domein van de voor- en vroegschoolse educatie) vindt u heel wat praktisch advies over de implementatie van een MSBO. ISO 21001 introduceert 11 managementprincipes, deze worden gedetailleerd in bijlage B (informatief):

 • Focus op leerlingen en andere ontvangers van diensten
 • Visionair leiderschap
 • Betrokkenheid van mensen
 • Procesgerichte aanpak
 • Verbetering
 • Op feiten gebaseerde beslissingen
 • Relatiebeheer
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Toegankelijkheid en rechtvaardigheid
 • Ethisch gedrag in het onderwijs
 • Privacy en gegevensbeveiliging

De informatieve bijlagen C tot en met G richten zich vooral op belanghebbende partijen en op processen, benchmarks en hulpmiddelen in onderwijsorganisaties.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Wat zijn de voordelen van ISO 21001-certificering?

Na certificering kunt u een verbetering van de interne bedrijfsvoering verwachten en het ontstaan van een specifieke USP (Unique Selling Proposition). Dit kan op zijn beurt leiden tot een hogere omzet en lagere kosten. ISO 21001-certificering biedt ook hulp bij het begrijpen van leiderschap en het versterken van de algehele bedrijfscultuur.

Verder ligt de focus op leersucces, professioneel personeelsmanagement en duurzaam kennismanagement. De certificering biedt ook ondersteuning bij het optimaliseren en stabiliseren van de processen van een audit. Verdere voordelen van de internationaal erkende standaard zijn:

 • Ontwikkeling van serviceprocessen en een dienstenaanbod op basis van de werkelijke behoeften van uw leerlingen
 • Verhoging van de productveiligheid en vermindering van het risico van productaansprakelijkheid
 • Hulp bij het conceptualiseren van nieuwe bedrijfsideeën en bedrijfsplannen
 • Toegang tot nieuwe markten, nieuwe kennis en nieuwe partnerschappen
 • Internationale vergelijkbaarheid van de managementsystemen van verschillende aanbieders in de onderwijssector
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Hoe werkt ISO 21001-certificering?

Zodra alle vereisten van ISO 21001:2018 zijn geïmplementeerd, kunt u uw managementsysteem laten certificeren. U doorloopt bij DQS eencertificeringsproces in meerdere fasen. Als er al een gecertificeerd managementsysteem in het bedrijf bestaat, kan het proces worden verkort.

In de eerste stap bespreekt u met ons uw organisatie, uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem en de doelstellingen van ISO 21001 certificering. Op basis hiervan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op de specifieke behoeften van uw onderwijsinstelling.

Vooral voor grotere certificeringsprojecten is een planningsbijeenkomst een waardevolle gelegenheid om uw auditor te leren kennen en om een individueel auditprogramma te ontwikkelen voor alle betrokken gebieden en locaties.

Indien gewenst kunnen wij een pre-audit uitvoeren als een eerste evaluatie van de prestaties om het potentieel voor verbetering, alsook de sterke punten van uw managementsysteem op voorhand te identificeren. Beide diensten zijn optioneel.

De certificatieaudit begint met een systeemanalyse (auditfase 1) en de evaluatie van uw documentatie, de resultaten van uw managementbeoordeling en de interne audits. In dit proces bepalen wij of uw managementsysteem voldoende ontwikkeld is en klaar is voor certificering.

In de volgende stap (auditfase 2) evalueert uw DQS-auditor de doeltreffendheid van uw managementprocessen ter plaatse, aan de hand van de norm. In het slotgesprek krijgt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten en aanwijzingen voor mogelijke verbeteringen voor uw organisatie. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de certificatie-audit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als aan alle normeisen is voldaan, ontvangt u het ISO 21001-certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit blijft voldoen aan alle belangrijke eisen van DIN ISO 21001, voeren wij jaarlijks periodieke audits uit in overeenstemming met de eisen van het auditprogramma. Dit garandeert een competent toezicht op de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Het ISO 21001-certificaat is maximaal drie jaar geldig. Voordat het certificaat verloopt, wordt een hercertificering uitgevoerd om ervoor te zorgen dat u aan de toepasselijke normvereisten blijft voldoen. Wanneer aan de eisen wordt voldaan, wordt een nieuw certificaat afgegeven.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een ISO 21001-certificering?

De kosten van een ISO 21001-certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol of er al een gecertificeerd ISO-managementsysteem is geïmplementeerd. Daarnaast zijn de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van het kwaliteitsmanagementsysteem van invloed op de duur van de audit en de prijs.

Daarom moeten de kosten voor certificering volgens ISO 21001 voor elk specifiek geval worden bepaald. Wij doen u graag een individuele aanbieding voor uw organisatie.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en -processen
 • Industrie-ervaren auditors combineren vakkennis met emotionele intelligentie
 • Waarde toevoegende inzichten in uw bedrijf door onze experts
 • Internationaal geaccepteerde certificaten
 • Waardevolle auditrapporten met aanbevelingen voor actie
 • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
 • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden zonder verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de ISO 21001-certificering.