Επιτυχημένοι με την ποιότητα στην εκπαίδευση

Ως εκπαιδευτικός οργανισμός, η πρόθεσή σας είναι να ικανοποιήσετε τις προσδοκίες των πελατών σας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η επάρκεια του ιδρύματός σας στις εκπαιδευτικές επιδόσεις είναι κρίσιμη για αυτό. Το διεθνώς έγκυρο πρότυπο ISO 21001 προσφέρει στους παρόχους εκπαίδευσης μια ιδανική βάση για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς τους.

Συνεχής ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου και της παροχής υπηρεσιών σας

Αύξηση του κύκλου εργασιών και μείωση του κόστους

Εξέταση των κινδύνων και των ευκαιριών

Εναρμόνιση των απαιτήσεων των παγκόσμιων προσφορών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το ISO 21001;

Το διεθνές πρότυπο ISO 21001:2018 περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (EOMS) και προβάλλει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος - την ίδια την παροχή εκπαίδευσης. Το ISO 21001 εστιάζει στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις των εκπαιδευομένων, στην ανάπτυξη του κατάλληλου περιεχομένου και των προσφορών και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Το ISO 21001:2018 δημοσιεύθηκε από τον ISO τον Μάιο του 2018 και αντικατέστησε το προηγούμενο πρότυπο για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ISO 29990:2010.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση κατά ISO 21001;

Το ISO 21001 ισχύει παγκοσμίως. Όλες οι απαιτήσεις είναι γενικής φύσης και ισχύουν για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, ανεξάρτητα από το εύρος και τη φύση της παροχής της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Έτσι, το πρότυπο ISO απευθύνεται σε κολέγια και πανεπιστήμια, βιομηχανικές επιχειρήσεις που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, εκπαιδευτικές ακαδημίες ενώσεων και ιδρυμάτων και ιδρύματα προσχολικής αγωγής.

Το πιστοποιητικό ISO 21001 δεν αντικαθιστά, ωστόσο, την έγκριση σύμφωνα με το γερμανικό AZAV (Διάταγμα διαπίστευσης και έγκρισης για την προώθηση της απασχόλησης), το οποίο αποτελεί απαίτηση της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτή, ωστόσο, είναι η απόδειξη ενός λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας για εκπαιδευτικά ιδρύματα - αυτόν τον ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το ISO 21001 επιπλέον του ISO 9001.

Το ISO 21001 δεν ισχύει για οργανισμούς που κατασκευάζουν ή παράγουν αποκλειστικά εκπαιδευτικά προϊόντα.

Σε αντίθεση με το ISO 21001, το ISO 29993 καθορίζει απαιτήσεις για υπηρεσίες κατάρτισης πέραν της τυπικής εκπαίδευσης (για παράδειγμα, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Η δομή του προτύπου ISO 21001

Το πρότυπο ISO 21001:2018 είναι δομημένο σύμφωνα με τα 10 κεφάλαια της δομής υψηλού επιπέδου (HLS) των σύγχρονων προτύπων συστημάτων διαχείρισης ISO. Το κεφάλαιο 1 ορίζει το πεδίο εφαρμογής, το κεφάλαιο 2 εξηγεί τις κανονιστικές παραπομπές, το κεφάλαιο 3 εξηγεί τους όρους που χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό πρότυπο. Τα υπόλοιπα περιεχόμενα είναι δομημένα σύμφωνα με το HLS, με το οποίο μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι από το ISO 9001.

Η βασική δομή των σύγχρονων προτύπων συστημάτων διαχείρισης:

 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή
 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Κανονικές αναφορές
 3. Όροι
 4. Πλαίσιο του οργανισμού
 5. Ηγεσία
 6. Σχεδιασμός
 7. Υποστήριξη
 8. Λειτουργία
 9. Αξιολόγηση της απόδοσης
 10. Βελτίωση

Στα παραρτήματα (Παράρτημα Α - κανονιστικό για τον τομέα της εκπαίδευσης στην πρώιμη παιδική ηλικία) θα βρείτε πολλές πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής ενός ΠΣΔΑ. Το ISO 21001 εισάγει 11 αρχές διαχείρισης, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Β (πληροφοριακό):

 • Εστίαση στους εκπαιδευόμενους και άλλους αποδέκτες υπηρεσιών
 • Οραματική ηγεσία
 • Συμμετοχή των ανθρώπων
 • Προσέγγιση προσανατολισμένη στη διαδικασία
 • Βελτίωση
 • Αποφάσεις βασισμένες σε γεγονότα
 • Διαχείριση σχέσεων
 • Κοινωνική ευθύνη
 • Προσβασιμότητα και ισότητα
 • Ηθική συμπεριφορά στην εκπαίδευση
 • Ιδιωτικότητα και ασφάλεια δεδομένων

Τα ενημερωτικά Παραρτήματα Γ έως Ζ επικεντρώνονται κυρίως στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις διαδικασίες, τα σημεία αναφοράς και τα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 21001;

Μετά την πιστοποίηση, μπορείτε να περιμένετε να δείτε βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και την ανάδειξη ενός συγκεκριμένου USP (Unique Selling Proposition). Αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και μείωση του κόστους. Η πιστοποίηση ISO 21001 παρέχει επίσης βοήθεια στην κατανόηση της ηγεσίας και στην ενίσχυση της συνολικής εταιρικής κουλτούρας.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην επιτυχία της μάθησης, στην επαγγελματική διαχείριση του προσωπικού και στη βιώσιμη διαχείριση της γνώσης. Η πιστοποίηση προσφέρει επίσης υποστήριξη στη βελτιστοποίηση και σταθεροποίηση των διαδικασιών ενός ελέγχου. Περαιτέρω οφέλη του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου είναι:

 • Ανάπτυξη διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και προσφορά υπηρεσιών σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων σας
 • Αύξηση της ασφάλειας των προϊόντων και μείωση του κινδύνου ευθύνης για τα προϊόντα
 • Βοήθεια στη σύλληψη νέων επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Πρόσβαση σε νέες αγορές, νέες γνώσεις και νέες συνεργασίες
 • Διεθνής συγκρισιμότητα των συστημάτων διαχείρισης διαφορετικών παρόχων στον κλάδο της εκπαίδευσης
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η πιστοποίηση ISO 21001;

Μόλις υλοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις του ISO 21001:2018, μπορείτε να πιστοποιήσετε το σύστημα διαχείρισής σας. Στην DQS θα περάσετε από μια διαδικασία πιστοποίησης πολλαπλών σταδίων. Εάν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης στην εταιρεία, η διαδικασία μπορεί να συντομευτεί.

Στο πρώτο βήμα, θα συζητήσετε μαζί μας σχετικά με τον οργανισμό σας, το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τους στόχους της πιστοποίησης κατά ISO 21001. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση σχεδιασμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς και τοποθεσίες.

Εάν το επιθυμείτε, μπορούμε να διεξάγουμε έναν προ-έλεγχο ως αρχική αξιολόγηση της απόδοσης για να εντοπίσουμε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσής σας, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της διαχείρισής σας και των εσωτερικών ελέγχων. Κατά τη διαδικασία αυτή, διαπιστώνουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.

Στο επόμενο βήμα (στάδιο ελέγχου 2), ο ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Στην τελική συνάντηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και υποδείξεις για πιθανές βελτιώσεις για τον οργανισμό σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISO 21001.

Για να διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας συνεχίζει να πληροί όλες τις σημαντικές απαιτήσεις του DIN ISO 21001 μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, διεξάγουμε ελέγχους επιτήρησης σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ελέγχου. Έτσι εξασφαλίζεται η ικανή εποπτεία της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης και των επιχειρηματικών διαδικασιών σας.

Το πιστοποιητικό ISO 21001 ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού διενεργείται επαναπιστοποίηση για να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISO 21001;

Το κόστος της πιστοποίησης ISO 21001 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, σημαντικό ρόλο παίζει το κατά πόσον έχει ήδη εφαρμοστεί ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ISO. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας επηρεάζουν τη διάρκεια του ελέγχου και την τιμή.

Για τον λόγο αυτό, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 21001 πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για τον οργανισμό σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Οι έμπειροι στη βιομηχανία ελεγκτές συνδυάζουν την εξειδικευμένη γνώση με τη συναισθηματική νοημοσύνη
 • Γνωριμία με την εταιρεία σας από τους εμπειρογνώμονές μας που προσδίδει προστιθέμενη αξία
 • Διεθνώς αποδεκτά πιστοποιητικά
 • Ουσιαστικές εκθέσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν συστάσεις για δράση
 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 21001.