Uspjeh s kvalitetom u obrazovanju

Kao obrazovnoj organizaciji cilj vam je ispuniti očekivanja vaših kupaca u pogledu razvoja vještina. Stoga je kompetentnost vaše ustanove na području obrazovanja ključna. Međunarodno važeća norma ISO 21001 nudi pružateljima usluga obrazovanja idealnu osnovu za njihov sustav upravljanja kvalitetom.

Kontinuirani razvoj vašeg portfelja i pružanja usluga

Povećanje prometa i smanjenje troškova

Razmatranje rizika i prilika

Usklađivanje zahtjeva globalnih ponuda

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 21001?

Međunarodna norma ISO 21001:2018 opisuje zahtjeve za sustav upravljanja obrazovnim organizacijama (EOMS) i ističe najvažniju prednost vaše obrazovne ustanove - samo pružanje obrazovanja. ISO 21001 se usredotočuje na stvarne potrebe učenja i zahtjeve učenika, razvoj odgovarajućeg sadržaja i ponude te evaluaciju ishoda.

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) objavila je normu 21001:2018 u svibnju 2018. godine i time zamijenila prijašnju normu za sektor obrazovanja i osposobljavanja ISO 29990:2010.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena certifikacija prema ISO 21001?

ISO 21001 vrijedi u cijelom svijetu. Svi zahtjevi su opće prirode i odnose se na svaku obrazovnu organizaciju, bez obzira na opseg i prirodu pružanja obrazovne usluge. ISO norma je dakle namijenjena fakultetima i sveučilištima, industrijskim tvrtkama koje pružaju obuku unutar poduzeća, obrazovnim udrugama te ustanovama za rani odgoj i obrazovanje.

Certifikat ISO 21001, međutim, ne zamjenjuje npr. nacionalne regulatorne zahtjeve, poput npr.  zahtjeva zavoda za zapošljavanje. No često je preduvjet za takva odobrenja dokaz funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom za obrazovne ustanove - kao npr. certifikacija prema ISO 21001 uz ISO 9001.

ISO 21001 ne primjenjuje se na organizacije koje isključivo proizvode obrazovne proizvode.

Za razliku od ISO 21001, ISO 29993 specificira zahtjeve za usluge obuke u području neformalnog obrazovanja (na primjer, osposobljavanje unutar tvrtke).

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Struktura norme ISO 21001

Norma ISO 21001:2018 strukturirana je prema 10 poglavlja strukture visoke razine (HLS) suvremenih ISO normi za sustave upravljanja. Poglavlje 1 definira opseg, poglavlje 2 objašnjava normativne reference, poglavlje 3 objašnjava pojmove koji se koriste u obrazovnoj normi. Preostali sadržaj strukturiran je prema strukturi visoke razine, s kojom ste možda već upoznati iz ISO 9001.

Osnovna struktura norme suvremenog sustava upravljanja:

 • Predgovor
 • Uvod
 1. Područje primjene
 2. Upućivanje na druge norme
 3. Pojmovi i definicije
 4. Kontekst organizacije
 5. Vodstvo
 6. Planiranje
 7. Podrška
 8. Provedba
 9. Ocjena učinka
 10. Poboljšavanje

U dodacima (Dodatak A – normativan za područje ranog odgoja i obrazovanja) ćete naći puno praktičnih savjeta o tome kako implementirati sustav upravljanja kvalitetom. ISO 21001 uvodi 11 načela upravljanja, koja su detaljno opisana u Dodatku B (informativni):

 • Usredotočenost na učenike i druge primatelje usluga
 • Vizionarsko vodstvo
 • Uključenost ljudi
 • Pristup orijentiran na proces
 • Poboljšanje
 • Odluke utemeljene na činjenicama
 • Upravljanje odnosima
 • Društvena odgovornost
 • Pristupačnost i jednakost
 • Etičko ponašanje u obrazovanju
 • Privatnost i sigurnost podataka

Informativni dodaci od C do G prvenstveno su usmjereni na zainteresirane strane i na procese, mjerila i alate u obrazovnim organizacijama.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Koje su prednosti ISO 21001 certifikacije?

Nakon certifikacije možete očekivati poboljšanje internog upravljanja i pojavu jedinstvenih prodajnih prednosti (USP). To zauzvrat može dovesti do povećanja prodaje i smanjenja troškova. Certifikacija prema ISO 21001 također pruža pomoć u razumijevanju vodstva i jačanju ukupne korporativne kulture.

Nadalje, fokus je na uspjehu u učenju, profesionalnom upravljanju osobljem i održivom upravljanju znanjem. Certifikacija nudi podršku i u optimizaciji i stabilizaciji procesa auditiranja. Daljnje prednosti međunarodno priznate norme su:

 • Razvoj procesa usluga i ponude usluga prema stvarnim potrebama vaših učenika
 • Povećanje sigurnosti proizvoda i smanjenje rizika odgovornosti za proizvod
 • Pomoć u osmišljavanju novih poslovnih ideja i poslovnih planova
 • Pristup novim tržištima, novom znanju i novim partnerstvima
 • Međunarodna usporedivost sustava upravljanja različitih pružatelja u obrazovnoj industriji
Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda certifikacija prema ISO 21001?

Nakon što se implementiraju svi zahtjevi norme ISO 21001:2018 možete certificirati svoj sustav upravljanja. Proći ćete kroz višestupanjski proces certifikacije u DQS-u. Ako u tvrtki već postoji certificirani sustav upravljanja, proces se može skratiti.

Prvo ćete s nama razgovarati o svojoj organizaciji, postojećem sustavu upravljanja kvalitetom i ciljevima certifikacije prema ISO 21001. Na temelju toga odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu specifičnim potrebama vaše obrazovne ustanove.

Za veće projekte certificiranja sastanak za planiranje je vrijedna prilika za upoznavanje svog auditora, kao i za razvoj individualnog program audita za sva uključena područja i lokacije.

Prema željama, možemo provesti i predaudit kao početnu ocjenu učinka kako bismo unaprijed identificirali potencijal za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sustava upravljanja. Obje usluge su izborne.

Certifikacijski audit počinje analizom sustava (faza 1) i ocjenom vaše dokumentacije, rezultata vaše ocjene uprave i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo je li vaš sustav upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U sljedećem koraku (faza 2) vaš DQS auditor ocjenjuje učinkovitost vaših procesa upravljanja na licu mjesta, koristeći zahtjeve norme. Na završnom sastanku dobit ćete detaljnu prezentaciju rezultata i naznake potencijalnih poboljšanja vaše organizacije. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon certifikacijskog audita rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi norme, dobit ćete certifikat ISO 21001.

 

Kako bismo osigurali da vaša tvrtka nastavi ispunjavati sve važne zahtjeve norme DIN ISO 21001 nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite u skladu sa zahtjevima programa audita. To osigurava kompetentan nadzor stalnog poboljšanja vašeg sustava upravljanja i poslovnih procesa.

ISO 21001 certifikat vrijedi najviše tri godine. Ponovno certificiranje provodi se prije isteka certifikata kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost s primjenjivim zahtjevima norme. Nakon ispunjavanja zahtjeva, izdat će se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta certifikacija prema ISO 21001?

Cijena ISO 21001 certifikacije ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, važnu ulogu igra postoji li već implementirani certificirani ISO sustav upravljanja. Osim toga, veličina vaše tvrtke i složenost sustava upravljanja kvalitetom utječu na trajanje audita i cijenu.

Zbog toga je potrebno za svaki pojedinačni slučaj odrediti troškove certificiranja prema ISO 21001. Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za vašu organizaciju.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Auditori s iskustvom u industriji kombiniraju stručno znanje s emocionalnom inteligencijom
 • DQS stručnjaci pružaju vrijedan uvid u vašu tvrtku
 • Međunarodno prihvaćeni certifikati
 • Smisleni izvještaji koji uključuju preporuke za djelovanje
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 21001 certifkaciju.