Uspješni s kvalitetom u obrazovanju

Kao obrazovna organizacija u Bosni i Hercegovini, vaša namjera je da ispunite očekivanja vaših kupaca za razvoj vještina. Kompetencija vaše institucije u obrazovnom učinku je ključna za ovo. Međunarodno važeći standard ISO 21001 nudi pružaocima obrazovanja idealnu osnovu za njihov sistem upravljanja kvalitetom.

Kontinuirani razvoj vašeg portfelja i pružanje usluga

Povećanje prometa i smanjenje troškova

Razmatranje rizika i prilika

Usklađivanje zahtjeva globalnih ponuda

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Šta je upravljanje kvalitetom prema ISO 21001?

Međunarodni standard ISO 21001:2018 opisuje zahtjeve za sistem upravljanja obrazovnim organizacijama (EOMS) i ističe najvažniju prednost vaše obrazovne institucije - samo pružanje obrazovanja. ISO 21001 fokusira se na stvarne potrebe učenja i zahtjeve učenika, razvoj odgovarajućeg sadržaja i ponuda, te evaluaciju ishoda.

ISO 21001:2018 objavio je ISO u maju 2018 i zamijenio je prethodni standard za sektor obrazovanja i obuke ISO 29990:2010.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koga je prikladan ISO 21001 certifikat u BiH?

ISO 21001 važi u cijelom svijetu. Svi zahtjevi su opšte prirode i odnose se na svaku obrazovnu organizaciju u Bosni i Hercegovini, bez obzira na opseg i prirodu pružanja obrazovne usluge. Dakle, ISO standard je namijenjen fakultetima i univerzitetima, industrijskim kompanijama koje pružaju obuku unutar poduzeća, obrazovnim akademijama udruženja i institucija i ustanovama za rano djetinjstvo.

Međutim, certifikat ISO 21001 ne zamjenjuje odobrenje u skladu s njemačkim AZAV (Uredbom o akreditaciji i odobrenju za unaprijeđenje zapošljavanja), što je zahtjev njemačkog saveznog zavoda za zapošljavanje. Preduslov za ovo odobrenje je, međutim, dokaz funkcioniranja sistema upravljanja kvalitetom za obrazovne institucije - tu ulogu mogu imati ISO 21001 pored ISO 9001.

ISO 21001 se ne odnosi na organizacije koje isključivo proizvode obrazovne proizvode.

Za razliku od ISO 21001, ISO 29993 specificira zahtjeve za usluge obuke izvan formalnog obrazovanja (na primjer, obuka u kompaniji).

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Struktura ISO 21001 standarda

ISO 21001:2018 je strukturisan prema 10 poglavlja Strukture visokog nivoa (HLS) savremenih ISO standarda sistema upravljanja. Poglavlje 1 definiše opseg, Poglavlje 2 objašnjava normativne reference, Poglavlje 3 objašnjava termine koji se koriste u obrazovnom standardu. Preostali sadržaji su strukturisani prema HLS-u, s kojim ste možda već upoznati iz ISO 9001.

Osnovna struktura modernih standarda sistema upravljanja:

 • Predgovor
 • Uvod
 1. Opseg primjene
 2. Normativne reference
 3. Uslovi
 4. Kontekst organizacije
 5. Liderstvo
 6. Planiranje
 7. Podrška
 8. Procesi
 9. Evaluacija performansi
 10. Poboljšanje

U prilozima (Aneks A – normativ za oblast obrazovanja u ranom djetinjstvu) naći ćete mnogo praktičnih savjeta o tome kako implementirati MSBO. ISO 21001 uvodi 11 principa upravljanja, koji su detaljno opisani u Aneksu B (informativno):

 • Fokusirajte se na učenike i druge korisnike usluga
 • Vizionarsko vodstvo
 • Uključivanje ljudi
 • Pristup orijentisan na proces
 • Poboljšanje
 • Odluke zasnovane na činjenicama
 • Upravljanje odnosima
 • Društvena odgovornost
 • Pristupačnost i pravičnost
 • Etičko ponašanje u obrazovanju
 • Privatnost i sigurnost podataka

Informativni Aneksi C do G fokusiraju se prvenstveno na zainteresirane strane i na procese, mjerila i alate u obrazovnim organizacijama.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

Koje su prednosti ISO 21001 certifikacije u BiH?

Nakon certifikacije, možete očekivati poboljšanje internog upravljanja i pojavu specifičnog USP-a (Jedinstvena prodajna ponuda). To zauzvrat može dovesti do povećanja prodaje i smanjenja troškova. Certifikacija ISO 21001 također pruža pomoć u razumijevanju liderstva i jačanju ukupne korporativne kulture.

Nadalje, fokus je na uspjehu u učenju, profesionalnom upravljanju osobljem i održivom upravljanju znanjem. Certifikacija također nudi podršku u optimizaciji i stabilizaciji procesa audita. Dodatne prednosti međunarodno priznatog standarda su:

 • Razvoj uslužnih procesa i ponude usluga prema stvarnim potrebama vaših učenika
 • Povećanje sigurnosti proizvoda i smanjenje rizika odgovornosti za proizvod
 • Pomoć u osmišljavanju novih poslovnih ideja i poslovnih planova
 • Pristup novim tržištima, nova znanja i nova partnerstva
 • Međunarodna uporedivost sistema upravljanja različitih provajdera u obrazovnoj industriji
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše ISO 21001 certifikacija u BiH?

Nakon što svi zahtjevi standarda ISO 21001:2018 budu implementirani, možete certificirati svoj sistem upravljanja. Proći ćete kroz višestepeni proces certifikacije u DQS-u. Ako u kompaniji već postoji certificiran sistem upravljanja, proces se može skratiti.

U prvom koraku ćete sa nama razgovarati o vašoj organizaciji, vašem trenutnom sistemu upravljanja kvalitetom i ciljevima ISO 21001 certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu specifičnim potrebama Vaše obrazovne ustanove.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sve uključene oblasti i lokacije.

Ako želite, možemo izvršiti predaudit kao početnu procjenu učinka kako bismo unaprijed identificirali potencijal za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, rezultata vaše procjene menadžmenta i internog audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U sljedećem koraku (faza 2 audita), vaš DQS auditor ocjenjuje učinkovitost vaših procesa upravljanja na lokaciji, koristeći standard. Na završnom sastanku ćete dobiti detaljnu prezentaciju rezultata i naznake potencijalnih poboljšanja vaše organizacije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete ISO 21001 certifikat.

 

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavi ispunjavati sve važne zahtjeve ISO 21001 nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou u skladu sa zahtjevima programa audita. Ovo osigurava kompetentan nadzor stalnog poboljšanja vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat ISO 21001 važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi prije isteka certifikata kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon usklađenosti, izdat će se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 21001 certifikacija u BiH?

Cijena ISO 21001 certifikata u Bosni i Hercegovini ovisi o brojnim faktorima. Na primjer, važnu ulogu igra da li je certificirani ISO sistem upravljanja već implementiran. Osim toga, veličina Vaše kompanije i složenost sistema upravljanja kvalitetom utiču na trajanje audita i cijenu.

Zbog toga je potrebno odrediti troškove certifikacije prema ISO 21001 za svaki konkretan slučaj. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu organizaciju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od DQS BiH

 • Više od 35 godina iskustva globalno i 20 godina iskustva u Bosni i Hercegovini u certifikaciji sistema upravljanja i procesa
 • Auditori sa iskustvom u industriji kombinuju stručno znanje sa emocionalnom inteligencijom
 • Uvid u vašu kompaniju koji dodaje vrijednost od naših stručnjaka
 • Međunarodno prihvaćeni certifikati
 • Smisleni audit izvještaji uključujući preporuke za djelovanje
 • Lična, glatka podrška naših stručnjaka - u Bosni i Hercegovini, regionalno i globalno
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za ISO 21001 certifikaciju.