Ostvarite veću bezbednost hrane uz ISO 22000 sertifikaciju.

Međunarodni standard ISO 22000 precizira zahteve za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane. Kroz sertifikaciju, proizvođači, distributeri i ugostiteljska preduzeća demonstriraju usklađenost sa najvišim standardima higijene i bezbednosti.

Veća bezbednost hrane duž celog lanca ishrane

Veće poverenje kupaca i krajnjih korisnika u proizvode i procese

Osigurava visoke standarde bezbednosti proizvoda

Povećano zadovoljstvo kupaca zbog jače lojalnosti kupaca

Sertifikat ISO 22000 za bezbednu hranu

Bezbednost hrane je od fundamentalnog značaja za zdravlje potrošača. Manjak higijene i bezbednosni nedostaci u lancu ishrane mogu imati posledice opasne po život. Pored toga, kvarovi hrane svake godine uzrokuje visoke ekonomske gubitke. Sa standardom ISO 22000, trgovci i proizvođači obezbeđuju visoku bezbednost i kvalitet u svojim proizvodnim i distributivnim procesima za ishranu i hranu. ISO 9001, Aneks u CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU Guidance 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5 (Preduslovi programa o bezbednosti hrane - proizvodnja/ugostiteljsko/prehrambeno pakovanje Proizvodnja/Transport i skladištenje), IFS Standardi, BRCGS Standardi su ugrađeni u zahteve ISO 22000.

Standard ISO 22000 stvara transparentan i međunarodno priznat okvir za sve kompanije u okviru lanca ishrane. ISO 22000 ima za cilj da garantuje bezbedne proizvode za potrošače, uz istovremeno povećanje zadovoljstva kupaca.

Standard kombinuje ključne elemente bezbednosti hrane. Među njima su transparentna komunikacija, procesi koji se mogu pratiti i HACCP principi. Pored toga, primenjuju se takozvani preventivni programi (preduslovni programa = PRP). Cilj standardizacije celog procesa od proizvođača do potrošača je da se osigura da proizvođači, kao i prodavci mogu brzo da reaguju u slučaju mogućih opasnosti po zdravlje, i pronađu grešku u lancu. Organizacije koje su već sertifikovane na ISO 22000 mogu dodatno da imaju koristi od revizije FSSC 22000. 

ISO 22000 je poslednji put revidiran u junu 2018. Zamenio je ISO 22000:2015. Revizijom je uvedena modernija struktura visokog nivoa (HLS), što olakšava integrisanje sertifikata ISO 22000 u postojeći sistem menadžmenta. Od 29. juna 2021. godine kompanije mogu biti sertifikovane samo po najnovijem standardu ISO 22000:2018.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Četiri osnovne oblasti standarda bezbednosti hrane ISO 22000.

ISO 22000 za bezbednost hrane obuhvata četiri osnovne oblasti. Među njima su implementacija efikasnih PRP-ova (preduslovnih programa), uspostavljanje i održavanje Sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS), organizovanje internih i spoljnih komunikacija i poštovanje HACCP zahteva.

Ako su kompanije već implementirale Sistem menadžmenta bezbednošću hrane, sertifikat ISO 22000 obezbeđuje njegov strukturirani nastavak i završetak. S obzirom da ISO 22000 standard bezbednosti hrane već ispunjava zahteve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) kompanije ne moraju da imaju svoj HACCP koncept posebno sertifikovan.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koga je pogodna sertifikacija ISO 22000?

Međunarodni standard ISO 22000 namenjen je svim kompanijama koje imaju direktnu ili indirektnu vezu sa hranom. Veličina kompanije ne igra odlučujuću ulogu. U skladu sa tim, ISO 22000 sertifikacija je pogodna za mala, kao i srednja i velika preduzeća i organizacije.

Sertifikat ISO 22000 je pogodan za sledeća preduzeća:

 • Proizvođači hrane
 • Proizvođači aditiva
 • Kompanije koje se bave logistikom u prehrambenoj industriji (skladištenje & transport)
 • Kompanije koje se bave pakovanjem hrane
 • Maloprodaje, veletrgovci i posrednici u trgovini hranom
 • Ketering kompanije
 • Restorani
 • Komercijalne kuhinje
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Razlike između ISO 22000 i FSSC 22000

Sertifikat ISO 22000 obezbeđuje visoke standarde za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane. FSSC 22000 nadorađuje osnove ISO 22000 i prepoznaje ga Globalna inicijativa za bezbednost hrane (GFSI).

Kompanije koje su već sertifikovane za ISO 22000 imaće koristi kada sertifikuju FSSC 22000, jer obično zahteva samo proširenje postojećeg sistema, a ne kompletan proces sertifikacije.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koji je proces sertifikacije ISO 22000?

U prvom koraku razgovaramo o ciljevima vaše ISO 22000 sertifikacije i razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji. Na osnovu ovih diskusija, dobićete pojedinačnu ponudu prilagođenu potrebama vaše kompanije ili organizacije.

Drugi korak: priprema audita, može zahtevati sastanak za detaljno planiranje projekta. Pred-audit se koristi za identifikovanje potencijala za poboljšanje pre samog sertifikacionog audita, kao i procenu kvaliteta postojećeg sistema.

U trećem koraku sistem se analizira i procenjuje. Na ovaj način određujemo da li vaš sistem upravljanja može biti sertifikovan. Auditor će na licu mesta proveriti da li vaši procesi upravljanja funkcionišu po potrebi u skladu sa standardom.

Nakon revizije, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako vaš sistem menadžmenta bezbednošću hrane ispunjava sve zahteve, dobićete sertifikat ISO 22000.

Svakih šest meseci ili svake godine, centralne komponente sistema se ponovo proveravaju na licu mesta kako bi se sistem dodatno unapredio. Sertifikat mora da se obnovi najkasnije posle tri godine, s tim da resertifikacija mora biti urađena pre isteka postojećeg sertifikata da bi se obezbedila kontinualna usaglašenost sa zahtevima standarda.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija ISO 22000?

Troškovi sertifikacije ISO 22000 zavise, između ostalog, od potrebnih napora. Na primer, bitnu ulogu igra činjenica da li je sertifikovani sistem upravljanja kao što je ISO 9001 već u upotrebi. Pored toga, faktori kao što su veličina preduzeća ili složenost vaše organizacije takođe određuju troškove procesa sertifikacije.

Kako bismo realno mogli da procenimo trajanja audita i pridružene zahteve, najbolje je da nas kontaktirate. Obezbedićemo vam ponudu prilagođenu Vašoj organizaciji, koja će vam omogućiti da unapred planirate troškove sertifikacije prema ISO 22000.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Zašto bi se kompanije trebalo da se oslone na DQS za ISO 22000 sertifikaciju?

 • Veliki broj različitih audita i sertifikata za industriju hrane dostupnih na jednom mestu
 • Višegodišnje iskustvo i vrhunske kompetencije
 • Globalno prisustvo, ali sa lokalnom podrškom i uslugom
 • Rešenja orijentisana na kupca i rešavanje problema
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 22000 sertifikat.