Vykonávanie auditu na diaľku môže byť výzvou aj pre skúsených audítorov. V tomto článku, ktorý je súčasťou našej série článkov o auditoch na diaľku, sa podelíme o niekoľko dôležitých tipov pre bezproblémový priebeh auditu.

Toto je šiesta časť sedemdielnej série článkov o auditoch na diaľku:

Hoci audity na diaľku rýchlo získavajú na popularite, zatiaľ neexistuje medzinárodne uznávaný protokol alebo usmernenia na ich vykonávanie. V našej sérii článkov sme sa venovali jednotlivým krokom, ktoré vedú k auditu. Dnes sa pozrieme na samotný audit a sformulujeme niekoľko všeobecne platných tipov pre bezproblémový audit na diaľku.

  • Počas úvodného zasadnutia je dôležité definovať pravidlá a spôsob dialógu. Čím väčšia je skupina účastníkov, tým je to dôležitejšie.
  • Počet súčasne hovoriacich účastníkov obmedzte na minimum a účastníkov, ktorí nehovoria, stlmte.
  • Ak ste sa dohodli na nahrávaní zasadnutia (pozri časť 5), nezabudnite spustiť nahrávanie.
  • Uistite sa, že sa účastníci pred svojím vystúpením predstavia.
  • Uistite sa, že všetci majú harmonogram auditu a že sa ho držia.
  • Ak je to možné, nechajte si dokumenty rozdať vopred.
  • Ak plánujete vysielať obrazovky, informujte o tom vopred - inak sa účastníci v prípade potreby prihlásia telefonicky.

Pri audite sa niektoré informácie nemusia zverejniť pre audit na diaľku. Často ide o veľmi dôverné informácie. Audítor musí vedieť, ako v takýchto prípadoch reagovať, a poznať pravidlá. Napríklad v prípade niektorých noriem a predpisov môže byť prijateľné nezverejniť určité dokumenty, zatiaľ čo v prípade iných je zverejnenie povinné a nezverejnenie bude mať za následok nedodržanie predpisov.

Všetky audity na diaľku sa musia ukončiť záverečnou diskusiou, v ktorej sa zhrnú obavy, otázky, zistenia a nezhody.

Ukončili ste svoj audit na diaľku? Výborne - vsiedmej časti tohto seriálu sa budeme venovať následným opatreniam.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedúcim oddelenia marketingu a komunikácie pre segmenty udržateľnosti a bezpečnosti potravín. Je tiež audítorom pre externý audit správ o udržateľnosti. Medzi oblasti jeho záujmu patrí riadenie udržateľnosti, udržateľné obstarávanie a digitalizácia prostredia auditu.

Loading...