Provádění auditu na dálku může být výzvou i pro zkušené auditory. V tomto článku, který je součástí naší série článků o auditech na dálku, se podělíme o několik důležitých tipů pro hladký průběh auditu.

Toto je šestá část sedmidílné série článků o auditech na dálku:

Přestože audity na dálku rychle získávají na popularitě, dosud neexistuje žádný mezinárodně uznávaný protokol nebo pokyny pro jejich provádění. V naší sérii článků jsme se zabývali jednotlivými kroky vedoucími k auditu. Dnes se podíváme na samotný audit a zformulujeme několik obecně platných tipů pro hladký průběh auditu na dálku.

  • Během úvodního jednání je důležité definovat pravidla a způsob dialogu. Čím větší je skupina účastníků, tím je to důležitější.
  • Omezte počet současně hovořících účastníků na minimum a ztlumte nemluvící účastníky.
  • Pokud jste se dohodli na nahrávání zasedání (viz část 5), nezapomeňte nahrávání spustit.
  • Dbejte na to, aby se účastníci před svým vystoupením představili.
  • Ujistěte se, že všichni mají k dispozici harmonogram auditu a dodržují ho.
  • Pokud je to možné, nechte si dokumenty rozdat předem.
  • Pokud plánujete vysílat obrazovky, dejte to vědět předem - jinak se účastníci v případě potřeby přihlásí telefonicky.

Při auditu nemusí být některé informace zveřejněny pro audit na dálku. Často se to týká vysoce důvěrných informací. Auditor musí vědět, jak v takových případech reagovat, a znát pravidla. Například u některých norem a předpisů může být přijatelné některé dokumenty nezveřejnit, zatímco u jiných je zveřejnění povinné a nezveřejnění bude mít za následek nedodržení předpisů.

Všechny audity na dálku musí být zakončeny závěrečnou diskusí shrnující obavy, otázky, zjištění a neshody.

Dokončili jste svůj audit na dálku? Skvělé - vsedmé části tohoto seriálu se budeme věnovat následným opatřením.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...