Keď sa v roku 1996 prvýkrát objavila norma ISO 14001, cieľovou skupinou bol skôr výrobný priemysel. Environmentálna norma však už dlho zohráva dôležitú úlohu aj pre poskytovateľov služieb, napríklad v rýchlo rastúcom odvetví doručovania balíkov. Spoločnosť Hermes Nemecko, líder v oblasti prepravy zásielok súkromným zákazníkom v Nemecku, si to uvedomila už pred 20 rokmi. Prečítajte si viac o spoločnosti a jej skúsenostiach s normou ISO 14001.

Loading...

Spoločnosť Hermes Nemecko so sídlom v nemeckom Hamburgu sa zameriava na vnútroštátne a medzinárodné doručovanie zásielok a manipuláciu s prúdmi tovaru nahor po celom svete. V Nemecku má Hermes najväčšiu národnú sieť v oblasti prepravy súkromných zákazníkov v Európe. Od roku 1999 je systém environmentálneho manažérstva spoločnosti certifikovaný spoločnosťou DQS podľa ISO 14001. Dr. Georg Barth je v spoločnosti Hermes zodpovedný za environmentálne riadenie. V nasledujúcom rozhovore hovorí o svojich skúsenostiach s normou ISO 14001 a o výhodách, ktoré z nej spoločnosť má.

Rozhovor s Dr. Georgom Barthom

Dr. Barth: Spoločnosť Hermes je už viac ako 20 rokov certifikovaná spoločnosťou DQS podľa normy ISO 14001. Prečo spoločnosť Hermes potrebuje systém environmentálneho manažérstva?

Ochrana životného prostredia je pevne zakotvená v DNA spoločnosti Hermes a je ústredným faktorom dlhodobo úspešného podnikania. Prostredníctvom nášho systému environmentálneho manažérstva (EMS) môžeme zabezpečiť, aby sme splnili naše vlastné požiadavky a očakávania našich zainteresovaných strán. Najmä v prípade široko definovanej prierezovej problematiky, akou je ochrana životného prostredia, nám systém riadenia poskytuje potrebnú štruktúru na definovanie a účinné monitorovanie a kontrolu množstva environmentálne relevantných povinností, procesov, kľúčových údajov a opatrení. Procesný prístup neustáleho zlepšovania je pre nás veľmi dôležitý.

Systém environmentálneho manažérstva je v našej spoločnosti pevne zakotvený od roku 1999 a bez neho si už našu činnosť nevieme predstaviť.

Dr. Georg Barth Zástupca environmentálneho manažmentu spoločnosti Hermes Germany GmbH

Koncom roka 2017 ste prešli na vtedy novú verziu normy ISO 14001:2015. Ako ste identifikovali vaše relevantné zainteresované strany, ktoré z nich sú obzvlášť dôležité a aké potreby majú v súvislosti s vaším EMS?

Na pracovnom stretnutí so zástupcami jednotlivých obchodných jednotiek sme spoločne identifikovali relevantné zainteresované strany, aby sme splnili požiadavku normy z kapitoly 4.2. Medzi najdôležitejšie zainteresované strany patria naši zamestnanci, zmluvní partneri, klienti, koneční zákazníci, skupina Otto ako naša materská spoločnosť, ako aj tlač, miestne orgány a správne orgány. Jedným z očakávaní, ktoré spája všetky zainteresované strany, je transparentná komunikácia o našich významných vplyvoch na životné prostredie a o environmentálnych cieľoch a opatreniach, ktoré sme stanovili. Očakáva sa od nás, že budeme neustále zlepšovať naše environmentálne správanie.

ISO 14001 - Udržateľné environmentálne riadenie

Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v súlade s uznávanou normou ★ Zlepšovanie environmentálneho správania a minimalizácia rizík ★ Zodpovedné a udržateľné fungovanie ★

V kapitole 5.2 normy ISO 14001 sa vyžaduje, aby sa vrcholový manažment zaviazal chrániť životné prostredie ako súčasť svojej environmentálnej politiky, a výslovne sa spomína "predchádzanie environmentálnym vplyvom" - ako to spoločnosť Hermes realizuje vo svojej každodennej činnosti?

Jedným z mnohých príkladov, v ktorých sa tento záväzok odráža, je náš program infraštruktúry Bluefield, v rámci ktorého investujeme celkovo 300 miliónov eur do výstavby a modernizácie nových pracovísk. Všetky nové budovy máme certifikované podľa zlatého štandardu pre udržateľnú výstavbu DGNB e. V. (Nemecká rada pre udržateľnú výstavbu). Pri modernizácii investujeme do energetickej účinnosti a novej dopravníkovej technológie, LED osvetlenia a kogeneračných zariadení (kombinovanej výroby elektriny a tepla). V našich prevádzkach získavame 40 % potrebnej elektrickej energie zo značky Green Electricity Label. Ide o mimoriadne kvalitnú zelenú elektrickú energiu, ktorú podporujú environmentálne združenia ako NABU a BUND. Celkovo sa nám od roku 2006 podarilo znížiť špecifické emisieCO2 v našich logistických prevádzkach o 50 %.

Loading...

Aké máte skúsenosti s núdzovými situáciami? Kapitola 6.1.1 normy vyzýva na ich identifikáciu, najmä s ohľadom na možné vplyvy na životné prostredie. Aké druhy havarijných situácií prichádzajú v spoločnosti Hermes do úvahy?

Ako havarijný scenár s možným vplyvom na životné prostredie pripadá do úvahy napríklad únik paliva a oleja v prípade havárie v areáli spoločnosti. Na tento účel má každá prevádzka definovaný havarijný plán pre prípad havárií s únikom, ktorý upravuje reťazec hlásení a technických protiopatrení. Ako okamžité protiopatrenia sú v pohotovosti ochranné prostriedky, viazacie prostriedky a odsávacie hadice. Požiare budov sú tiež havarijným scenárom s vplyvom na životné prostredie. Na mimoriadne udalosti sme pripravení prostredníctvom definovaných predpisov požiarnej ochrany a havarijných plánov, školení asistentov požiarnej ochrany, poučení zamestnancov o požiarnej ochrane a cvičení požiarnej ochrany a evakuácie.

Prejdime k certifikácii vášho systému environmentálneho manažérstva - spomínate si, čo vtedy naklonilo misky váh v prospech DQS ako certifikačného partnera?

Z nášho pohľadu bolo v tom čase dôležité, že spoločnosť DQS ponúkala certifikáciu podľa takzvaného DQS-TIP ("Trust Improvement Program"). Tento program bol vyvinutý pre mimoriadne angažované spoločnosti. V porovnaní s požiadavkami ISO 14001, sa v ňom kladie väčší dôraz na hodnotenie interných auditov certifikačným orgánom. Dodnes máme pocit, že so spoločnosťou DQS sme vo veľmi dobrých rukách.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

Certifikácia podľa normy ISO 14001

Koľko úsilia musíte očakávať pri certifikácii podľa normy ISO 14001? Zistite to nezáväzne a bezplatne.

Aké boli vaše skúsenosti s tímom audítorov počas posledného (certifikačného) auditu v súvislosti s normou ISO 14001?

Okrem iného bolo pre nás dôležité, že audítori DQS pri poslednom certifikačnom audite opäť identifikovali konkrétne východiská na zlepšenie systému manažérstva, ktoré teraz skúmame s cieľom ich možnej implementácie. Jednou zo zaujímavých tém tu bol napríklad nový softvér, ktorý umožňuje dodávkam do 3,5 tony využívať webové telematické služby. Z environmentálneho hľadiska to otvára nové možnosti monitorovania a analýzy spotreby paliva v našom vozovom parku dodávok.

Ak sa opäť pozrieme na váš systém environmentálneho manažérstva - aké sú vaše plány do blízkej budúcnosti?

Vo februári 2020 si skupina Otto Group stanovila cieľ stať sa do roku 2030 klimaticky neutrálnou, pokiaľ možno bez bežne používanej kompenzácieCO2 . Spoločnosť Hermes ako skupinový poskytovateľ logistiky pre maloobchodné spoločnosti skupiny Otto Group v tomto smere zohráva ústrednú úlohu. Preto sa budeme čoraz viac zameriavať na elektromobilitu. Už v roku 2017 sme uzavreli strategické partnerstvo pre elektromobilitu so spoločnosťou Mercedes-Benz, okrem iného s cieľom testovať predsériové modely v praxi a vyvíjať ich až do sériovej zrelosti.

Loading...

V roku 2019 sme prevzali prvé e-vany na doručovanie balíkov. Do roku 2025 chceme do nášho vozového parku zaradiť celkovo 1 500 e-vozidiel. V Hamburgu, Berlíne a Lipsku testujeme doručovanie s nákladnými bicyklami a mikrodopravňami, aby sme zistili, za akých okolností možno nahradiť konvenčné doručovacie vozidlá. Z dlhodobého hľadiska skúmame, ako by sme mohli rozšíriť používanie dlhých nákladných vozidiel s dĺžkou až 25,25 m, čo má tiež potenciál znížiť emisieCO2 .

Dr. Barth, ďakujem vám za zaujímavý rozhovor.

Loading...

HERMES NEMECKO - fakty a čísla

Spoločnosť Hermes je poskytovateľom medzinárodných obchodných a logistických služieb so sídlom v Hamburgu. Hermes Nemecko je jednou z dvanástich spoločností medzinárodne pôsobiacej skupiny Hermes, ktorá patrí do skupiny Otto Group.

Rozsah služieb ponúkaných spoločnosťami pôsobiacimi pod značkou Hermes pokrýva celosvetovo žiadané služby v rámci celého hodnotového reťazca maloobchodu - od prepravy vrátane dovozu a vývozu, cez plnenie a balíkové služby až po manipuláciu s dvoma osobami.

DQS - váš certifikátor

Ekonomický úspech a ochrana životného prostredia sú dnes rovnako dôležitými podnikovými cieľmi úspešných spoločností. Skúsenosti ukazujú: Systematické, profesionálne environmentálne riadenie v súlade s medzinárodne uznávanou normou ISO 14001 im pomáha trvalo sledovať ich ciele a neustále zlepšovať prevádzkové environmentálne výsledky.

Robte to ako Hermes Nemecko a vstúpte s nami do dialógu, napríklad na jednom z našich pripravovaných seminárov o environmentálnom manažérstve.

Odbornosť a dôvera

Vďaka našim viac ako 25-ročným skúsenostiam s normou ISO 14001 - spoločnosť DQS získala svoju akreditáciu pri prvom vydaní normy v roku 1996 - sme vaším kompetentným partnerom, pokiaľ ide o certifikáciu.

Naše texty a brožúry píšu výlučne interní odborníci na normy a dlhoroční audítori systémov manažérstva. Ak máte akékoľvek otázky na autora alebo na naše služby, neváhajte nás kontaktovať.

Autor
Andreas Voelkerding

Expert a projektový manažér spoločnosti DQS pre sektor dopravy a logistiky. Andreas Voelkerding je zodpovedný za mnohé odvetvové normy vrátane TAPA FSR/TSR/PSR, GDP a TfS. Jeho dlhoročné skúsenosti ako audítora sú žiadané na národnej aj medzinárodnej úrovni, najmä v oblasti logistiky, leteckej a námornej nákladnej dopravy.

Loading...