Když se v roce 1996 poprvé objevila norma ISO 14001, cílovou skupinou byl spíše zpracovatelský průmysl. Nicméně tato environmentální norma již dlouho hraje důležitou roli i pro poskytovatele služeb, například v rychle se rozvíjejícím odvětví doručování balíků. Společnost Hermes Germany, lídr v oblasti přepravy zásilek pro soukromé zákazníky v Německu, si to uvědomila již před 20 lety. Přečtěte si více o této společnosti a jejích zkušenostech s ISO 14001.

Loading...

Společnost Hermes Germany se sídlem v německém Hamburku se zaměřuje na vnitrostátní a mezinárodní doručování balíků a manipulaci s předsunutými toky zboží po celém světě. V Německu má společnost Hermes největší národní síť v oblasti přepravy soukromých zákazníků v Evropě. Od roku 1999 je systém environmentálního managementu společnosti certifikován společností DQS podle tzv. ISO 14001. Dr. Georg Barth je ve společnosti Hermes pověřen řízením ochrany životního prostředí. V následujícím rozhovoru hovoří o svých zkušenostech s normou ISO 14001 a o přínosech, které z ní společnost má.

Rozhovor s Dr. Georgem Barthem

Dr. Barth: Společnost Hermes je již více než 20 let držitelem certifikátu DQS podle normy ISO 14001. Proč společnost Hermes potřebuje systém environmentálního managementu?

Ochrana životního prostředí je pevně zakotvena v DNA společnosti Hermes a je ústředním faktorem dlouhodobě úspěšného podnikání. Prostřednictvím našeho systému environmentálního managementu (EMS) můžeme zajistit, že splníme naše vlastní požadavky i očekávání zainteresovaných stran. Zejména v případě široce definované průřezové problematiky, jakou je ochrana životního prostředí, nám systém řízení poskytuje potřebnou strukturu pro definování a účinné sledování a kontrolu množství environmentálně relevantních odpovědností, procesů, klíčových údajů a opatření. Procesní přístup neustálého zlepšování je pro nás velmi důležitý.

Systém environmentálního managementu je v naší společnosti pevně zakotven již od roku 1999 a bez něj si naši činnost nelze představit.

Dr. Georg Barth Zástupce pro environmentální management společnosti Hermes Germany GmbH

Na konci roku 2017 jste přešli na tehdy novou verzi normy ISO 14001:2015. Jak jste identifikovali své relevantní zainteresované strany, které z nich jsou obzvláště důležité a jaké potřeby mají s ohledem na váš EMS?

Na workshopu se zástupci jednotlivých obchodních jednotek jsme společně identifikovali relevantní zainteresované strany, abychom splnili požadavek normy z kapitoly 4.2. Mezi nejdůležitější zainteresované strany patří naši zaměstnanci, smluvní partneři, klienti, koncoví zákazníci, skupina Otto jako naše mateřská společnost, jakož i tisk, místní úřady a správní orgány. Jedním z očekávání, které spojuje všechny zainteresované strany, je transparentní komunikace o našich významných dopadech na životní prostředí a o námi stanovených environmentálních cílech a opatřeních. Očekává se od nás, že budeme neustále zlepšovat naši environmentální výkonnost.

ISO 14001 - Udržitelné environmentální řízení

Certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s uznávanou normou ★ Zlepšování vlivu na životní prostředí a minimalizace rizik ★ Odpovědné a udržitelné provozování ★

V kapitole 5.2 normy ISO 14001 se požaduje, aby se vrcholové vedení zavázalo k ochraně životního prostředí v rámci své environmentální politiky, a výslovně se zmiňuje o "předcházení dopadům na životní prostředí" - jak to společnost Hermes uplatňuje ve své každodenní činnosti?

Jedním z mnoha příkladů, v nichž se tento závazek odráží, je náš program infrastruktury Bluefield, v jehož rámci investujeme celkem 300 milionů eur do výstavby a modernizace nových pracovišť. Všechny nové budovy máme certifikovány podle zlatého standardu pro udržitelnou výstavbu DGNB e. V. (Německá rada pro udržitelné budovy). Při modernizaci investujeme do energetické účinnosti a nových dopravníkových technologií, LED osvětlení a kogeneračních zařízení (kombinovaná výroba tepla a elektřiny). V našich závodech získáváme 40 % potřebné elektrické energie ze značky Green Electricity Label. Jedná se o obzvláště kvalitní značku zelené elektřiny, kterou podporují ekologická sdružení, jako jsou NABU a BUND. Celkově se nám od roku 2006 podařilo snížit měrné emiseCO2 v našich logistických závodech o 50 %.

Loading...

Jaké máte zkušenosti s nouzovými situacemi? Kapitola 6.1.1 normy vyzývá k jejich identifikaci, zejména s ohledem na možné dopady na životní prostředí. Jaké druhy havarijních situací přicházejí u společnosti Hermes v úvahu?

Jako havarijní scénář s možným dopadem na životní prostředí připadá v úvahu například únik paliva a oleje v případě havárie v areálu společnosti. Za tímto účelem je na každém pracovišti definován havarijní plán pro případy havárií s únikem, který upravuje řetězec hlášení a technických protiopatření. Jako okamžitá protiopatření jsou po ruce ochranné pomůcky, vázací prostředky a odsávací hadice. Požáry budov jsou rovněž havarijním scénářem s dopadem na životní prostředí. Na mimořádné události jsme připraveni prostřednictvím stanovených předpisů požární ochrany a havarijních plánů, školení asistentů požární ochrany, poučení zaměstnanců o požární ochraně a cvičení požární ochrany a evakuace.

Přejděme k certifikaci systému environmentálního managementu - vzpomínáte si, co tehdy převážilo misky vah ve prospěch DQS jako certifikačního partnera?

Z našeho tehdejšího pohledu bylo důležité, že DQS nabízela certifikaci podle takzvaného DQS-TIP ("Trust Improvement Program"). Tento program byl vyvinut pro obzvláště angažované společnosti. V porovnání s požadavky ISO 14001, klade rozšířený důraz na hodnocení interních auditů ze strany certifikačního orgánu. Dodnes máme pocit, že jsme s DQS ve velmi dobrých rukou.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

Certifikace podle normy ISO 14001

Kolik úsilí vás čeká při certifikaci podle normy ISO 14001? Zjistěte to nezávazně a zdarma.

Jaké byly vaše zkušenosti s naším týmem auditorů při posledním (certifikačním) auditu s ohledem na ISO 14001?

Pro nás bylo mimo jiné důležité, že auditoři DQS při posledním certifikačním auditu opět identifikovali konkrétní východiska pro zlepšení systému řízení, která nyní zkoumáme pro případnou realizaci. Jedním ze zajímavých témat zde byl například nový software, který umožňuje dodávkám do 3,5 tuny využívat webové telematické služby. Z hlediska ochrany životního prostředí to otevírá nové možnosti sledování a analýzy spotřeby paliva v našem vozovém parku dodávek.

Když se znovu podíváme na váš systém environmentálního řízení - jaké jsou vaše plány do blízké budoucnosti?

V únoru 2020 si Otto Group stanovila cíl stát se do roku 2030 klimaticky neutrální, pokud možno bez běžně používaných kompenzacíCO2 . Společnost Hermes, jakožto skupinový poskytovatel logistiky pro maloobchodní společnosti skupiny Otto Group, v tom hraje ústřední roli. Proto se budeme stále více zaměřovat na elektromobilitu. Již v roce 2017 jsme uzavřeli strategické partnerství pro elektromobilitu se společností Mercedes-Benz, mimo jiné s cílem testovat předsériové modely v praktickém provozu a rozvíjet je až do sériové zralosti.

Loading...

V roce 2019 jsme převzali první e-dodávky pro doručování zásilek. Do roku 2025 chceme náš vozový park rozšířit o celkem 1 500 e-vozidel. V Hamburku, Berlíně a Lipsku testujeme doručování pomocí nákladních kol a mikrodopraven, abychom zjistili, za jakých okolností lze nahradit konvenční doručovací vozidla. V dlouhodobém horizontu zkoumáme, jak rozšířit využití dlouhých nákladních vozidel do 25,25 m, což má rovněž potenciál snížit emiseCO2 .

Dr. Barthová, děkuji vám za zajímavý rozhovor.

Loading...

HERMES NĚMECKO - fakta a čísla

Společnost Hermes je poskytovatelem mezinárodních obchodních a logistických služeb se sídlem v Hamburku. Hermes Německo je jednou z dvanácti společností mezinárodně působící skupiny Hermes, která patří do skupiny Otto Group.

Rozsah služeb nabízených společnostmi působícími pod značkou Hermes pokrývá celosvětově žádané služby v celém řetězci tvorby hodnot v maloobchodě - od dopravy, včetně dovozu a vývozu, přes fulfillment a balíkové služby až po manipulaci se dvěma osobami.

DQS - Váš certifikátor

Ekonomický úspěch a ochrana životního prostředí jsou dnes pro úspěšné společnosti stejně důležitými firemními cíli. Zkušenosti ukazují: Systematické a profesionální řízení ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodně uznávanou normou ISO 14001 jim pomáhá trvale sledovat jejich cíle a neustále zlepšovat provozní environmentální výkonnost.

Dělejte to jako Hermes Německo a vstupte s námi do dialogu, např. na některém z našich připravovaných seminářů o environmentálním managementu.

Odbornost a důvěra

Naše více než 25leté zkušenosti s normou ISO 14001 - společnost DQS získala akreditaci již při prvním zveřejnění normy v roce 1996 - z nás činí kompetentního partnera, pokud jde o certifikaci.

Naše texty a brožury píší výhradně interní odborníci na normy a dlouholetí auditoři systémů řízení. Pokud máte na autora nebo na naše služby jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Autor
Andreas Voelkerding

Expert a projektový manažer společnosti DQS pro oblast dopravy a logistiky. Andreas Voelkerding je zodpovědný za řadu odvětvových norem, včetně TAPA FSR/TSR/PSR, GDP a TfS. Jako auditor je díky svým dlouholetým zkušenostem žádán na národní i mezinárodní úrovni, zejména v oblasti logistiky, letecké a námořní přepravy.

Loading...