Kun ISO 14001 -standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996, kohderyhmänä oli todennäköisemmin valmistusteollisuus. Ympäristöstandardilla on kuitenkin jo pitkään ollut tärkeä rooli myös palveluntarjoajille, esimerkiksi nopeasti kasvavalla pakettien jakelualalla. Saksan Hermes Germany, Saksan yksityisasiakkaiden kuljetusten markkinajohtaja, tunnisti tämän 20 vuotta sitten. Lue lisää yrityksestä ja sen kokemuksista ISO 14001 -standardista.

Loading...

Hermes Germany, jonka pääkonttori sijaitsee Hampurissa, Saksassa, keskittyy kansallisiin ja kansainvälisiin pakettitoimituksiin ja tavaravirtojen käsittelyyn maailmanlaajuisesti. Saksassa Hermesillä on Euroopan yksityisasiakkaiden kuljetusten suurin kansallinen verkosto. Vuodesta 1999 lähtien DQS on sertifioinut yrityksen ympäristöjärjestelmän seuraavien standardien mukaisesti. ISO 14001. Tohtori Georg Barth on Hermesin ympäristöjohtaja. Seuraavassa haastattelussa hän kertoo kokemuksistaan ISO 14001 -standardista ja siitä yritykselle koituvista eduista.

Tohtori Georg Barthin haastattelu

Tohtori Barth: DQS on sertifioinut Hermesin ISO 14001 -standardin mukaisesti jo yli 20 vuoden ajan. Miksi Hermes tarvitsee ympäristöjärjestelmää?

Ympäristönsuojelu on vahvasti Hermesin DNA:ssa ja se on keskeinen tekijä menestyksekkään liiketoiminnan kannalta pitkällä aikavälillä. Ympäristöjärjestelmän avulla voimme varmistaa, että täytämme omat vaatimuksemme ja sidosryhmiemme odotukset. Erityisesti ympäristönsuojelun kaltaisessa laajasti määritellyssä monialaisessa kysymyksessä johtamisjärjestelmä tarjoaa meille tarvittavan rakenteen, jonka avulla voimme määritellä ja tehokkaasti valvoa ja valvoa lukuisia ympäristöön liittyviä vastuita, prosesseja, tunnuslukuja ja toimenpiteitä. Jatkuvan parantamisprosessin lähestymistapa on meille erittäin tärkeä.

Ympäristöjohtamisjärjestelmä on ollut yrityksessämme kiinteästi mukana vuodesta 1999 lähtien, ja on mahdotonta kuvitella toimintaamme ilman sitä.

Dr. Georg Barth Hermes Germany GmbH:n ympäristöasioiden hallinnasta vastaava edustaja

Siirryitte vuoden 2017 lopussa tuolloin uuteen standardiversioon ISO 14001:2015. Miten tunnistitte asiaankuuluvat sidosryhmät, mitkä niistä ovat erityisen tärkeitä ja mitä tarpeita niillä on ympäristöjärjestelmäänne kohtaan?

Yksittäisten liiketoimintayksiköiden edustajien kanssa järjestetyssä työpajassa määrittelimme yhdessä asiaankuuluvat sidosryhmät, jotta voimme täyttää standardin luvun 4.2 vaatimuksen. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat työntekijämme, sopimuskumppanimme, asiakkaat, loppuasiakkaat, Otto Group emoyhtiönä sekä lehdistö, paikalliset viranomaiset ja hallintoelimet. Yksi kaikkia sidosryhmiä yhdistävä odotus on avoin tiedottaminen merkittävistä ympäristövaikutuksistamme sekä määrittelemistämme ympäristötavoitteista ja -toimenpiteistä. Meidän odotetaan jatkuvasti parantavan ympäristösuorituskykyämme.

ISO 14001 - Kestävä ympäristöasioiden hallinta

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä tunnustetun standardin mukaisesti ★ Parannamme ympäristönsuojelun tasoa ja minimoimme riskit ★ Toimimme vastuullisesti ja kestävästi ★

Luvussa 5.2 ISO 14001 -standardi edellyttää, että ylin johto sitoutuu ympäristönsuojeluun osana ympäristöpolitiikkaansa, ja siinä mainitaan nimenomaisesti "ympäristövaikutusten ehkäiseminen" - miten Hermes toteuttaa tätä päivittäisessä toiminnassaan?

Yksi monista esimerkeistä, joissa tämä sitoumus näkyy, on Bluefieldin infrastruktuuriohjelmamme, jossa investoimme yhteensä 300 miljoonaa euroa uusien toimipaikkojen rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Kaikki uudet rakennuksemme on sertifioitu DGNB e. V.:n (Saksan kestävän rakentamisen neuvosto) kestävän rakentamisen kultaisen standardin mukaisesti. Modernisoinnin yhteydessä investoimme energiatehokkuuteen ja uuteen kuljetintekniikkaan, LED-valaistukseen ja CHP-laitoksiin (sähkön ja lämmön yhteistuotanto). Hankimme 40 prosenttia toimipaikoissamme tarvittavasta sähköstä vihreän sähkön merkin avulla. Tämä on erityisen korkealaatuinen vihreän sähkön merkki, jota NABUn ja BUNDin kaltaiset ympäristöjärjestöt tukevat. Kaiken kaikkiaan olemme pystyneet vähentämään logistiikkatoimipaikkojemmehiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuodesta 2006.

Loading...

Millaista kokemusta teillä on hätätilanteista? Standardin luvussa 6.1.1 edellytetään niiden tunnistamista erityisesti mahdollisten ympäristövaikutusten osalta. Minkälaisia hätätilanteita Hermesissä on mahdollista saada aikaan?

Hätätilanteita, joilla voi olla ympäristövaikutuksia, ovat esimerkiksi polttoaine- ja öljyvuodot onnettomuustilanteissa yrityksen tiloissa. Tätä tarkoitusta varten jokaisella toimipaikalla on laadittu vuotoja aiheuttavien onnettomuuksien varalta hätäsuunnitelma, jossa säädetään raportointiketjusta ja teknisistä vastatoimista. Suojavarusteita, sidonta-aineita ja imuletkuja pidetään käsillä välittöminä vastatoimina. Rakennuspalot ovat myös hätätilanteita, joilla on ympäristövaikutuksia. Olemme varautuneet hätätilanteisiin määritellyillä palontorjuntasäännöillä ja pelastussuunnitelmilla, palontorjunta-avustajien koulutuksella, työntekijöiden palontorjuntakoulutuksella sekä palontorjunta- ja evakuointiharjoituksilla.

Siirrymme ympäristöjärjestelmänne sertifiointiin - muistatko, mikä kallistui aikoinaan DQS:n hyväksi sertifiointikumppanina?

Meidän näkökulmastamme tuolloin oli tärkeää, että DQS tarjosi sertifiointia niin sanotun DQS-TIP-ohjelman ("Trust Improvement Program") mukaisesti. Tämä ohjelma oli kehitetty erityisen sitoutuneita yrityksiä varten. Verrattuna vaatimuksiin, joita ISO 14001, siinä keskitytään laajemmin sertifioijan suorittamien sisäisten auditointien arviointiin. Tänä päivänä olemme mielestämme erittäin hyvissä käsissä DQS:n kanssa.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi

Kuinka paljon vaivaa ISO 14001 -sertifiointiin on odotettavissa? Selvitä se sitoumuksetta ja maksutta.

Millaisia kokemuksia sait auditointiryhmästämme viimeisimmässä (sertifiointi)auditoinnissa ISO 14001 -standardin osalta?

Meille oli muun muassa tärkeää, että DQS:n auditoijat löysivät viimeisimmässä sertifiointiauditoinnissa jälleen konkreettisia lähtökohtia johtamisjärjestelmän parantamiseksi, joita tarkastelemme nyt mahdollista täytäntöönpanoa varten. Yksi jännittävä aihe tässä yhteydessä oli esimerkiksi uusi ohjelmisto, jonka avulla jopa 3,5 tonnin painoiset pakettiautot voivat käyttää verkkopohjaisia telematiikkapalveluja. Ympäristönäkökulmasta tämä avaa uusia mahdollisuuksia pakettiautokalustomme polttoaineenkulutuksen seurantaan ja analysointiin.

Jos tarkastelemme uudelleen ympäristöjärjestelmäänne - mitkä ovat lähitulevaisuuden suunnitelmanne?

Otto Group asetti helmikuussa 2020 tavoitteekseen tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2030 mennessä mahdollisimman pitkälle ilman yleisesti käytettyäCO2-kompensaatiota . Otto Groupin vähittäiskaupan konsernilogistiikan tarjoajana Hermes on tässä keskeisessä asemassa. Siksi keskitymme yhä enemmän sähköiseen liikkuvuuteen. Olemme jo vuonna 2017 solmineet Mercedes-Benzin kanssa strategisen kumppanuuden sähköautoilun alalla, jonka tavoitteena on muun muassa testata esisarjamalleja käytännön käytössä ja kehittää niitä sarjakypsiksi.

Loading...

Vuonna 2019 otimme vastaan ensimmäiset pakettien jakeluun tarkoitetut sähköautot. Vuoteen 2025 mennessä haluamme lisätä kalustoomme yhteensä 1 500 e-ajoneuvoa. Hampurissa, Berliinissä ja Leipzigissa kokeilemme jakelua tavarapyörillä ja mikrovarastoilla selvittääksemme, missä olosuhteissa perinteiset jakeluajoneuvot voidaan korvata. Pitkällä aikavälillä tarkastelemme, miten voimme laajentaa pitkien, jopa 25,25 metrin pituisten kuorma-autojen käyttöä, millä on myös mahdollisuus vähentäähiilidioksidipäästöjä .

Tohtori Barth, kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta.

Loading...

HERMES SAKSA - Faktoja ja lukuja

Hermes on Hampurissa toimiva kansainvälisen kaupan ja logistiikan palveluntarjoaja. Hermes Germany on yksi kahdestatoista yrityksestä kansainvälisesti toimivassa Hermes-konsernissa, joka kuuluu Otto-konserniin.

Hermes-tuotemerkin alla toimivien yritysten tarjoama palveluvalikoima kattaa maailmanlaajuisesti kysytyt palvelut koko vähittäiskaupan arvoketjussa - kuljetuksista, tuonti ja vienti mukaan luettuina, pakettipalveluihin ja pakettipalveluihin aina kahden miehen käsittelyyn asti.

DQS - sertifioijasi

Taloudellinen menestys ja ympäristönsuojelu ovat nykyään yhtä tärkeitä tavoitteita menestyville yrityksille. Kokemus osoittaa: Kansainvälisesti tunnustetun ISO 14001 -standardin mukainen järjestelmällinen ja ammattimainen ympäristöasioiden hallinta auttaa niitä saavuttamaan tavoitteensa kestävästi ja parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa toiminnassaan.

Tee niin kuin Hermes Germany ja käy kanssamme vuoropuhelua esimerkiksi jossakin tulevista ympäristöjohtamista käsittelevistä työpajoista.

Asiantuntemusta ja luottamusta

Yli 25 vuoden kokemus ISO 14001 -standardista - DQS sai akkreditoinnin, kun standardi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 - tekee meistä pätevän kumppanin sertifioinnissa.

Tekstiemme ja esitteidemme kirjoittajina toimivat yksinomaan sisäiset standardien asiantuntijat ja johtamisjärjestelmien pitkäaikaiset auditoijat. Jos sinulla on kysymyksiä kirjoittajalle tai palveluistamme, ota rohkeasti yhteyttä.

Kirjoittaja
Andreas Voelkerding

Expert and project manager at DQS for the transport and logistics sector. Andreas Voelkerding is responsible for numerous industry-specific standards, including TAPA FSR/TSR/PSR, GDP and TfS. As an auditor, his many years of experience are in demand both nationally and internationally, especially in logistics, air and sea freight.

Loading...