Όταν το ISO 14001 πρωτοεμφανίστηκε το 1996, η ομάδα-στόχος ήταν μάλλον η μεταποιητική βιομηχανία. Ωστόσο, το περιβαλλοντικό πρότυπο παίζει εδώ και καιρό σημαντικό ρόλο και για τους παρόχους υπηρεσιών, για παράδειγμα στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της παράδοσης δεμάτων. Η Hermes Γερμανίας, ο ηγέτης στη γερμανική ιδιωτική πελατειακή ναυτιλία, το αναγνώρισε αυτό πριν από 20 χρόνια. Διαβάστε περισσότερα για την εταιρεία και την εμπειρία της με το ISO 14001.

Loading...

Η Hermes Γερμανίας, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, επικεντρώνεται στην εθνική και διεθνή παράδοση δεμάτων και στη διαχείριση των ανάντη ροών εμπορευμάτων παγκοσμίως. Στη Γερμανία, η Hermes διαθέτει το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο στις ευρωπαϊκές μεταφορές ιδιωτών πελατών. Από το 1999, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από την DQS σύμφωνα με το ISO 14001. Ο Dr. Georg Barth είναι υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Hermes. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλάει για την εμπειρία του με το ISO 14001 και τα οφέλη που αποκομίζει η εταιρεία από αυτό.

Συνέντευξη με τον Dr. Georg Barth

Dr. Barth: Η Hermes έχει πιστοποιηθεί από την DQS κατά ISO 14001 για πάνω από 20 χρόνια. Γιατί η Hermes χρειάζεται ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι σταθερά εδραιωμένη στο DNA της Hermes και αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα μακροπρόθεσμα. Μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ), μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις δικές μας απαιτήσεις και στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός ευρέως ορισμένου οριζόντιου θέματος όπως η προστασία του περιβάλλοντος, ένα σύστημα διαχείρισης μας παρέχει την απαραίτητη δομή για τον καθορισμό και την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του πλήθους των περιβαλλοντικά σχετικών αρμοδιοτήτων, διαδικασιών, βασικών μεγεθών και μέτρων. Η προσέγγιση της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης είναι πολύ σημαντική για εμάς.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει εδραιωθεί σταθερά στην εταιρεία μας από το 1999 και είναι αδύνατο να φανταστούμε τις δραστηριότητές μας χωρίς αυτό.

Dr. Georg Barth Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Hermes Germany GmbH

Στα τέλη του 2017, περάσατε στην τότε νέα έκδοση του προτύπου, το ISO 14001:2015. Πώς εντοπίσατε τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σας, ποια από αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ποιες ανάγκες έχουν σε σχέση με το ΣΠΔ σας;

Σε ένα εργαστήριο με εκπροσώπους των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων, προσδιορίσαμε από κοινού τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να ικανοποιήσουμε την απαίτηση του προτύπου από το κεφάλαιο 4.2. Στα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, οι συμβατικοί μας εταίροι, οι πελάτες, οι τελικοί πελάτες, ο Όμιλος Otto ως μητρική εταιρεία, καθώς και ο Τύπος, οι τοπικές αρχές και οι διοικητικοί φορείς. Μια προσδοκία που συνδέει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι η διαφανής επικοινωνία σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τα μέτρα που έχουμε καθορίσει. Αναμένεται να βελτιώνουμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις.

ISO 14001 - Βιώσιμη περιβαλλοντική διαχείριση

Πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με αναγνωρισμένο πρότυπο ★ Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και ελαχιστοποίηση των κινδύνων ★ Λειτουργούμε υπεύθυνα και βιώσιμα ★

Στο κεφάλαιο 5.2, το ISO 14001 απαιτεί από την ανώτατη διοίκηση να δεσμευτεί για την προστασία του περιβάλλοντος ως μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της και αναφέρει ρητά την "πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων" - πώς το εφαρμόζει αυτό η Hermes στην καθημερινή της δραστηριότητα;

Ένα από τα πολλά παραδείγματα στα οποία αντικατοπτρίζεται αυτή η δέσμευση είναι το πρόγραμμα υποδομών Bluefield, στο πλαίσιο του οποίου επενδύουμε συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και στον εκσυγχρονισμό τους. Έχουμε όλα τα νέα κτίρια πιστοποιημένα σύμφωνα με το χρυσό πρότυπο για βιώσιμες κατασκευές του DGNB e. V. (Γερμανικό Συμβούλιο Βιώσιμης Οικοδόμησης). Κατά τον εκσυγχρονισμό, επενδύουμε στην ενεργειακή απόδοση και στη νέα τεχνολογία ταινιόδρομων, στο φωτισμό LED και σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP). Προμηθεύουμε το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται στις εγκαταστάσεις μας από το σήμα Green Electricity Label. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας ετικέτα πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που υποστηρίζεται από περιβαλλοντικές ενώσεις όπως η NABU και η BUND. Συνολικά, καταφέραμε να μειώσουμε τις ειδικές εκπομπέςCO2 των εγκαταστάσεων logistics κατά 50% από το 2006.

Loading...

Τι εμπειρία έχετε από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης; Το κεφάλαιο 6.1.1 του προτύπου απαιτεί τον εντοπισμό τους, ιδίως όσον αφορά τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ποια είδη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι πιθανά στην Hermes;

Ως σενάριο έκτακτης ανάγκης με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι σχετικές, για παράδειγμα, οι διαρροές καυσίμων και πετρελαίου σε περίπτωση ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, κάθε τοποθεσία έχει καθορίσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ατυχήματα με διαρροές, το οποίο ρυθμίζει την αλυσίδα αναφοράς και τα τεχνικά αντίμετρα. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, τα συνδετικά μέσα και οι σωλήνες αναρρόφησης διατηρούνται σε ετοιμότητα ως άμεσα αντίμετρα. Οι πυρκαγιές σε κτίρια αποτελούν επίσης ένα σενάριο έκτακτης ανάγκης με περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Είμαστε προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω καθορισμένων κανονισμών πυροπροστασίας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εκπαίδευσης των βοηθών πυροπροστασίας, διδασκαλίας πυροπροστασίας των εργαζομένων και ασκήσεων πυροπροστασίας και εκκένωσης.

Ας προχωρήσουμε στην πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης - θυμάστε τι έγειρε τότε την πλάστιγγα υπέρ της DQS ως συνεργάτη πιστοποίησης;

Από τη δική μας οπτική γωνία εκείνη την εποχή, ένα σημαντικό σημείο ήταν ότι η DQS προσέφερε πιστοποίηση σύμφωνα με το λεγόμενο DQS-TIP ("Πρόγραμμα Βελτίωσης της Εμπιστοσύνης"). Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε για ιδιαίτερα αφοσιωμένες εταιρείες. Σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του ΤΟ ISO 14001, αυτό δίνει εκτεταμένη έμφαση στην αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων από τον φορέα πιστοποίησης. Μέχρι σήμερα, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε πολύ καλά χέρια με την DQS.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

Πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 14001

Πόση προσπάθεια πρέπει να περιμένετε για την πιστοποίηση κατά ISO 14001; Μάθετε το χωρίς καμία υποχρέωση και δωρεάν.

Ποια ήταν η εμπειρία σας από την ομάδα ελεγκτών μας κατά τον τελευταίο έλεγχο (πιστοποίησης) όσον αφορά το ISO 14001;

Μεταξύ άλλων, ήταν σημαντικό για εμάς ότι οι ελεγκτές της DQS εντόπισαν και πάλι συγκεκριμένα σημεία εκκίνησης για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης κατά τον πιο πρόσφατο έλεγχο πιστοποίησης, τα οποία εξετάζουμε τώρα για πιθανή εφαρμογή. Ένα συναρπαστικό θέμα εδώ, για παράδειγμα, ήταν το νέο λογισμικό που επιτρέπει στα φορτηγά έως 3,5 μετρικούς τόνους να χρησιμοποιούν υπηρεσίες τηλεματικής μέσω διαδικτύου. Από περιβαλλοντική άποψη, αυτό ανοίγει νέες δυνατότητες για την παρακολούθηση και την ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων στο στόλο των φορτηγών μας.

Αν ξανακοιτάξουμε το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης - ποια είναι τα σχέδιά σας για το εγγύς μέλλον;

Τον Φεβρουάριο του 2020, ο όμιλος Otto Group έθεσε ως στόχο να γίνει κλιματικά ουδέτερος έως το 2030, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς τη συνηθισμένη αντιστάθμισηCO2 . Ως πάροχος logistics του ομίλου για τις εταιρείες λιανικής του Otto Group, η Hermes διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό. Ως εκ τούτου, θα εστιάζουμε όλο και περισσότερο στην ηλεκτροκίνηση. Έχουμε ήδη συνάψει στρατηγική συνεργασία για την ηλεκτροκίνηση με τη Mercedes-Benz το 2017, μεταξύ άλλων με στόχο τη δοκιμή προσειριακών μοντέλων σε πρακτική χρήση και την εξέλιξή τους μέχρι την ωριμότητα της σειράς.

Loading...

Το 2019 παραλάβαμε τα πρώτα ηλεκτρονικά φορτηγά για την παράδοση δεμάτων. Μέχρι το 2025, θέλουμε να προσθέσουμε συνολικά 1.500 ηλεκτρονικά οχήματα στο στόλο μας. Στο Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Λειψία, δοκιμάζουμε την παράδοση με ποδήλατα φορτίου και μικροαποθήκες για να διαπιστώσουμε υπό ποιες συνθήκες μπορούν να αντικατασταθούν τα συμβατικά οχήματα διανομής. Μακροπρόθεσμα, εξετάζουμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε τη χρήση φορτηγών μεγάλου μήκους έως και 25,25 m, γεγονός που έχει επίσης τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπέςCO2 .

Δρ Barth, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

Loading...

HERMES ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Στοιχεία και αριθμοί

Η Hermes είναι πάροχος υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου και εφοδιαστικής με έδρα το Αμβούργο. Η Hermes Γερμανίας είναι μία από τις δώδεκα εταιρείες του διεθνώς δραστηριοποιούμενου ομίλου Hermes, ο οποίος ανήκει στον όμιλο Otto.

Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες που λειτουργούν υπό το εμπορικό σήμα Hermes καλύπτει τις παγκοσμίως απαιτούμενες υπηρεσίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του λιανεμπορίου - από τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών και εξαγωγών, μέχρι την εκπλήρωση και τις υπηρεσίες δεμάτων, μέχρι τη διακίνηση δύο ατόμων.

DQS - Ο πιστοποιητής σας

Σήμερα, η οικονομική επιτυχία και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν εξίσου σημαντικούς εταιρικούς στόχους για τις επιτυχημένες εταιρείες. Η εμπειρία δείχνει: Η συστηματική, επαγγελματική περιβαλλοντική διαχείριση σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001 τις βοηθάει να επιδιώκουν βιώσιμα τους στόχους τους και να βελτιώνουν συνεχώς τις λειτουργικές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Κάντε το όπως η Hermes Γερμανίας και μπείτε σε διάλογο μαζί μας, π.χ. σε ένα από τα επερχόμενα εργαστήριά μας για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Εμπειρογνωμοσύνη και εμπιστοσύνη

Τα περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας μας με το ISO 14001 - η DQS έλαβε τη διαπίστευσή της όταν το πρότυπο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1996 - μας καθιστούν τον αρμόδιο συνεργάτη σας όταν πρόκειται για πιστοποίηση.

Τα κείμενα και τα φυλλάδιά μας γράφονται αποκλειστικά από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες προτύπων και μακροχρόνιους ελεγκτές συστημάτων διαχείρισης. Εάν έχετε ερωτήσεις προς τον συγγραφέα ή σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συγγραφέας
Andreas Voelkerding

Εμπειρογνώμονας και υπεύθυνος έργων στην DQS για τον τομέα των μεταφορών και των logistics. Ο Andreas Voelkerding είναι υπεύθυνος για πολυάριθμα ειδικά πρότυπα του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των TAPA FSR/TSR/PSR, GDP και TfS. Ως ελεγκτής, η πολυετής εμπειρία του είναι περιζήτητη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στους τομείς των logistics, των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών.

Loading...

Σχετικά άρθρα και εκδηλώσεις

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει αυτό
Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Πεδίο εφαρμογής στο ISO 14001 - Τι απαιτεί το πρότυπο;

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων - Τι απαιτεί το πρότυπο;

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001 και SDG: Παγκόσμιοι στόχοι βιωσιμότητας στο επίκεντρο