Kiedy w 1996 roku po raz pierwszy pojawiła się norma ISO 14001, jej adresatami byli raczej przedstawiciele przemysłu wytwórczego. Jednak norma środowiskowa od dawna odgrywa ważną rolę także dla dostawców usług, na przykład w szybko rozwijającej się branży przesyłek kurierskich. Firma Hermes Germany, lider na rynku przesyłek dla klientów indywidualnych w Niemczech, dostrzegła to już 20 lat temu. Przeczytaj więcej o firmie i jej doświadczeniach z ISO 14001.

Loading...

Hermes Germany, z siedzibą główną w Hamburgu, koncentruje się na krajowym i międzynarodowym dostarczaniu przesyłek oraz obsłudze wcześniejszych przepływów towarów na całym świecie. W Niemczech Hermes dysponuje największą siecią krajową w Europie w zakresie spedycji dla klientów indywidualnych. Od 1999 roku system zarządzania środowiskowego firmy jest certyfikowany przez DQS według ISO 14001. Dr Georg Barth jest specjalistą ds. zarządzania środowiskiem w firmie Hermes. W poniższym wywiadzie opowiada on o swoich doświadczeniach z ISO 14001 i korzyściach, jakie czerpie z tego firma.

Wywiad z dr Georgem Barthem

Dr Barth: Od ponad 20 lat Hermes posiada certyfikat DQS na zgodność z normą ISO 14001. Dlaczego Hermes potrzebuje systemu zarządzania środowiskowego?

Ochrona środowiska jest silnie zakorzeniona w DNA firmy Hermes i stanowi główny czynnik powodzenia biznesu w dłuższej perspektywie. Dzięki naszemu systemowi zarządzania środowiskowego (EMS) możemy zagwarantować, że spełniamy nasze własne wymagania oraz oczekiwania naszych zainteresowanych stron. Szczególnie w przypadku szeroko pojętego zagadnienia przekrojowego, jakim jest ochrona środowiska, system zarządzania zapewnia nam strukturę niezbędną do zdefiniowania i skutecznego monitorowania i kontrolowania wielu istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska obowiązków, procesów, kluczowych danych i środków. Bardzo ważne jest dla nas podejście procesowe oparte na ciągłym doskonaleniu.

System zarządzania środowiskowego jest silnie zakorzeniony w naszej firmie od 1999 roku i nie sposób wyobrazić sobie naszej działalności bez niego.

Dr Georg Barth Przedstawiciel ds. zarządzania środowiskiem w Hermes Germany GmbH

Pod koniec 2017 r. przeszliście na nową wówczas wersję normy, ISO 14001:2015. W jaki sposób zidentyfikowaliście odpowiednie zainteresowane strony, które z nich są szczególnie istotne i jakie mają potrzeby w odniesieniu do Waszego SZŚ?

Podczas warsztatów z przedstawicielami poszczególnych jednostek biznesowych wspólnie zidentyfikowaliśmy odpowiednich interesariuszy w celu spełnienia wymagania normy z rozdziału 4.2. Najważniejsi interesariusze to nasi pracownicy, partnerzy umowni, klienci, klienci końcowi, Otto Group jako nasza spółka macierzysta, a także prasa, władze lokalne i organy administracyjne. Jednym z oczekiwań łączących wszystkich interesariuszy jest przejrzysta komunikacja na temat naszego znaczącego wpływu na środowisko oraz określonych przez nas celów i działań środowiskowych. Oczekuje się od nas ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz środowiska.

ISO 14001 - Zrównoważone zarządzanie środowiskowe

Certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z uznaną normą ★ Poprawa wyników działalności środowiskowej i minimalizacja ryzyka ★ Odpowiedzialne i zrównoważone działanie ★

W rozdziale 5.2, norma ISO 14001 wymaga od najwyższego kierownictwa zobowiązania się do ochrony środowiska w ramach polityki środowiskowej i wyraźnie wspomina o "zapobieganiu wpływowi na środowisko" - w jaki sposób Hermes realizuje to w swojej codziennej działalności?

Jednym z wielu przykładów odzwierciedlenia tego zobowiązania jest nasz program infrastrukturalny Bluefield, w ramach którego inwestujemy łącznie 300 mln euro w budowę i modernizację nowych obiektów. Wszystkie nowe budynki posiadają certyfikat Złotego Standardu dla zrównoważonego budownictwa DGNB e. V. (German Sustainable Building Council). Podczas modernizacji inwestujemy w efektywność energetyczną i nową technologię przenośników, oświetlenie LED oraz elektrociepłownie. 40% energii elektrycznej potrzebnej w naszych zakładach pozyskujemy z systemu Green Electricity Label. Jest to znak ekologiczny o szczególnie wysokiej jakości, wspierany przez stowarzyszenia ekologiczne, takie jak NABU i BUND. W sumie od 2006 r. udało nam się ograniczyć emisjęCO2 w naszych zakładach logistycznych o 50%.

Loading...

Jakie macie doświadczenie w sytuacjach kryzysowych? Rozdział 6.1.1 normy wymaga ich identyfikacji, zwłaszcza pod kątem możliwego wpływu na środowisko. Jakie rodzaje sytuacji awaryjnych można sobie wyobrazić w firmie Hermes?

Do sytuacji awaryjnych mogących mieć wpływ na środowisko zalicza się na przykład wycieki paliwa i oleju w razie wypadku na terenie przedsiębiorstwa. W tym celu w każdym zakładzie opracowano plan awaryjny na wypadek wycieku, który reguluje łańcuch raportowania i techniczne środki zaradcze. Sprzęt ochronny, środki wiążące i węże ssawne są przechowywane jako natychmiastowe środki zaradcze. Pożary budynków to także scenariusz awaryjny mający wpływ na środowisko. Jesteśmy przygotowani na sytuacje awaryjne dzięki określonym przepisom ochrony przeciwpożarowej i planom awaryjnym, szkoleniom pracowników ochrony przeciwpożarowej, instruktażowi pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczeniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Przejdźmy teraz do certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego - czy pamiętają Państwo, co przeważyło szalę na korzyść DQS jako partnera certyfikacyjnego?

Z naszej ówczesnej perspektywy ważnym punktem było to, że DQS oferował certyfikację według tak zwanego DQS-TIP ("Trust Improvement Program"). Program ten został opracowany dla szczególnie zaangażowanych firm. W porównaniu z wymaganiami ISO 14001program ten kładzie większy nacisk na ocenę audytów wewnętrznych przez jednostkę certyfikującą. Do dziś czujemy, że jesteśmy w bardzo dobrych rękach z DQS.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

Certyfikacja zgodnie z ISO 14001

Jakiego nakładu pracy należy się spodziewać w związku z certyfikacją ISO 14001? Dowiedz się tego bez zobowiązań i bezpłatnie.

Jakie były Państwa doświadczenia z naszym zespołem audytorów podczas ostatniego audytu (certyfikacyjnego) w zakresie ISO 14001?

Ważne było dla nas między innymi to, że audytorzy DQS podczas ostatniego audytu certyfikacyjnego ponownie zidentyfikowali konkretne punkty wyjścia do doskonalenia systemu zarządzania, które obecnie analizujemy pod kątem możliwości wdrożenia. Jednym z ciekawych tematów było na przykład nowe oprogramowanie, dzięki któremu samochody dostawcze o masie do 3,5 tony mogą korzystać z internetowych usług telematycznych. Z punktu widzenia ochrony środowiska otwiera to nowe możliwości monitorowania i analizowania zużycia paliwa w naszej flocie samochodów dostawczych.

Jeśli spojrzymy ponownie na wasz system zarządzania środowiskowego - jakie są wasze plany na najbliższą przyszłość?

W lutym 2020 roku Otto Group postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku, w miarę możliwości bez powszechnie stosowanej kompensacji emisjiCO2 . Hermes, jako dostawca logistyki dla spółek detalicznych Otto Group, odgrywa w tym główną rolę. Dlatego będziemy w coraz większym stopniu koncentrować się na elektromobilności. Już w 2017 r. zawarliśmy strategiczne partnerstwo na rzecz elektromobilności z Mercedes-Benz, m.in. w celu testowania modeli przedseryjnych w praktycznym zastosowaniu i rozwijania ich aż do osiągnięcia dojrzałości seryjnej.

Loading...

W 2019 r. odebraliśmy pierwsze e-furgony do dostarczania paczek. Do 2025 r. chcemy dodać do naszej floty łącznie 1500 e-pojazdów. W Hamburgu, Berlinie i Lipsku testujemy dostawy za pomocą rowerów towarowych i mikrozajezdni, aby sprawdzić, w jakich okolicznościach można zastąpić konwencjonalne pojazdy dostawcze. W dłuższej perspektywie zastanawiamy się, w jaki sposób możemy rozszerzyć wykorzystanie długich samochodów ciężarowych do 25,25 m, co również może przyczynić się do zmniejszenia emisjiCO2 .

Dr Barth, dziękujemy za interesujący wywiad.

Loading...

HERMES NIEMCY - Fakty i liczby

Hermes jest dostawcą usług w zakresie handlu międzynarodowego i logistyki z siedzibą w Hamburgu. Hermes Germany jest jedną z dwunastu firm należących do działającej na arenie międzynarodowej Hermes Group, która należy do Otto Group.

Zakres usług oferowanych przez firmy działające pod marką Hermes obejmuje usługi o globalnym zapotrzebowaniu w całym łańcuchu wartości handlu detalicznego - od transportu, w tym importu i eksportu, poprzez realizację zamówień i obsługę paczek, aż po obsługę dwuosobową.

DQS - Twój certyfikator

W dzisiejszych czasach sukces ekonomiczny i ochrona środowiska są równie ważnymi celami dla odnoszących sukcesy firm. Doświadczenie pokazuje: Systematyczne, profesjonalne zarządzanie środowiskowe zgodne z uznaną na całym świecie normą ISO 14001 pomaga im w zrównoważonym dążeniu do realizacji celów i ciągłej poprawie wyników operacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Zrób to tak jak Hermes Germany i rozpocznij z nami dialog, np. podczas jednego z naszych najbliższych warsztatów na temat zarządzania środowiskowego.

Wiedza i zaufanie

Nasze ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie ISO 14001 - DQS otrzymało akredytację w 1996 roku, kiedy norma została po raz pierwszy opublikowana - czyni z nas kompetentnego partnera w zakresie certyfikacji.

Nasze teksty i broszury są pisane wyłącznie przez wewnętrznych ekspertów ds. norm i wieloletnich audytorów systemów zarządzania. Jeśli mają Państwo pytania do autora lub dotyczące naszych usług, prosimy o kontakt.

Autor
Andreas Voelkerding

Ekspert i kierownik projektów w DQS dla sektora transportu i logistyki. Andreas Voelkerding jest odpowiedzialny za liczne standardy branżowe, w tym TAPA FSR/TSR/PSR, GDP i TfS. Jako audytor, jego wieloletnie doświadczenie jest pożądane zarówno w kraju, jak i za granicą, zwłaszcza w zakresie logistyki, transportu lotniczego i morskiego.

Loading...