Toen ISO 14001 in 1996 voor het eerst verscheen, lag de doelgroep eerder in de verwerkende industrie. De milieunorm speelt echter ook al lang een belangrijke rol voor dienstverleners, bijvoorbeeld in de snel groeiende pakketbezorgingsindustrie. Hermes Duitsland, de leider in de Duitse verzending van particuliere klanten, onderkende dit 20 jaar geleden. Lees meer over het bedrijf en hun ervaring met ISO 14001.

Loading...

Hermes Duitsland, met hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland, richt zich op nationale en internationale pakketbezorging en de afhandeling van upstream goederenstromen wereldwijd. In Duitsland heeft Hermes het grootste nationale netwerk in de Europese particuliere klanten expeditie. Sinds 1999 is het milieumanagementsysteem van de onderneming gecertificeerd door de DQS volgens ISO 14001. Dr. Georg Barth is verantwoordelijk voor het milieumanagement van Hermes. In het volgende interview vertelt hij over zijn ervaringen met ISO 14001 en de voordelen die het bedrijf hieruit haalt.

Interview met Dr. Georg Barth

Dr. Barth: Hermes is al meer dan 20 jaar door DQS gecertificeerd volgens ISO 14001. Waarom heeft Hermes een milieumanagementsysteem nodig?

Milieubescherming is stevig verankerd in het DNA van Hermes en is een centrale factor voor succesvol zakendoen op de lange termijn. Door middel van ons milieumanagementsysteem (EMS) kunnen wij ervoor zorgen dat wij aan onze eigen eisen en aan de verwachtingen van onze belanghebbenden voldoen. Vooral bij een breed gedefinieerd transversaal thema als milieubescherming biedt een managementsysteem ons de noodzakelijke structuur om de veelheid van voor het milieu relevante verantwoordelijkheden, processen, kengetallen en maatregelen te definiëren en doeltreffend te bewaken en te controleren. De procesbenadering van continue verbetering is voor ons zeer belangrijk.

Het milieumanagementsysteem is sinds 1999 stevig verankerd in ons bedrijf en is niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan.

Dr. Georg Barth Vertegenwoordiger milieumanagement Hermes Duitsland GmbH

Eind 2017 bent u overgestapt op de toen nieuwe versie als de norm, ISO 14001:2015. Hoe heeft u uw relevante belanghebbende partijen geïdentificeerd, welke zijn bijzonder relevant en welke behoeften hebben zij met betrekking tot uw EMS?

In een workshop met vertegenwoordigers van de afzonderlijke bedrijfseenheden hebben we gezamenlijk de relevante belanghebbenden geïdentificeerd om te voldoen aan de normeis uit hoofdstuk 4.2. De belangrijkste stakeholders zijn onze werknemers, contractuele partners, klanten, eindklanten, de Otto Groep als ons moederbedrijf, maar ook de pers, lokale autoriteiten en bestuurlijke instanties. Een verwachting die alle belanghebbenden verbindt, is transparante communicatie over onze belangrijke milieueffecten en de milieudoelstellingen en -maatregelen die wij hebben vastgesteld. Van ons wordt verwacht dat wij onze milieuprestaties voortdurend verbeteren.

ISO 14001 - Duurzaam milieumanagement

Gecertificeerd milieumanagementsysteem in overeenstemming met erkende norm ★ Milieuprestaties verbeteren en risico's minimaliseren ★ Verantwoord en duurzaam opereren ★

In hoofdstuk 5.2 vereist ISO 14001 dat het topmanagement zich committeert aan het beschermen van het milieu als onderdeel van het milieubeleid, en noemt expliciet "het voorkomen van milieueffecten" - hoe implementeert Hermes dit in haar dagelijkse bedrijfsvoering?

Een van de vele voorbeelden waarin dit commitment tot uiting komt is ons Bluefield infrastructuur programma, waarin wij in totaal 300 miljoen euro investeren in nieuwbouw en modernisering van vestigingen. We laten alle nieuwe gebouwen certificeren volgens de Gouden Standaard voor duurzaam bouwen van de DGNB e. V. (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen). Bij de modernisering investeren wij in energie-efficiëntie en nieuwe transportbandtechnologie, LED-verlichting en WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling). Wij betrekken 40% van de benodigde elektriciteit op onze locaties van het Groene Stroom Label. Dit is een bijzonder hoogwaardig groenestroomlabel dat wordt gesteund door milieuverenigingen als NABU en BUND. In totaal hebben wij de specifiekeCO2-uitstoot van onze logistieke sites sinds 2006 met 50% kunnen verminderen.

Loading...

Welke ervaring hebt u met noodsituaties? In hoofdstuk 6.1.1 van de norm wordt gevraagd deze te identificeren, vooral met het oog op mogelijke milieueffecten. Welke soorten noodsituaties zijn bij Hermes denkbaar?

Als noodscenario met een mogelijke milieu-impact zijn bijvoorbeeld brandstof- en olielekkages bij ongevallen op het bedrijfsterrein relevant. Hiertoe is per vestiging een noodplan voor ongevallen met lekkages opgesteld, waarin de meldingsketen en technische tegenmaatregelen zijn geregeld. Beschermingsmiddelen, bindmiddelen en afzuigslangen worden als onmiddellijke tegenmaatregelen achter de hand gehouden. Gebouwbranden zijn ook een noodscenario met gevolgen voor het milieu. Wij zijn voorbereid op noodsituaties door middel van vastgelegde brandbeveiligingsvoorschriften en noodplannen, opleiding van brandbeveiligingsassistenten, brandbeveiligingsinstructie voor werknemers, en brandbeveiligings- en evacuatieoefeningen.

Laten we overgaan tot de certificering van uw milieumanagementsysteem - weet u nog wat destijds de doorslag gaf om DQS als certificeringspartner te kiezen?

Vanuit ons perspectief in die tijd was een belangrijk punt dat DQS certificering aanbood volgens het zogenaamde DQS-TIP ("Trust Improvement Program"). Dit programma was ontwikkeld voor bijzonder geëngageerde bedrijven. Vergeleken met de eisen van ISO 14001 legt dit een uitgebreide focus op de evaluatie van interne audits door de certificeerder. Tot op de dag van vandaag hebben wij het gevoel dat wij bij DQS in zeer goede handen zijn.

umweltleistung-iso14001-dqs-zwei nebeneinander stehende hohe mehrstoeckige wohngebaeude mit stark begruenten balkonen ragen in den blauen himmel
Loading...

Certificering volgens ISO 14001

Hoeveel inspanning moet u verwachten voor een ISO 14001-certificering? Ontdek het vrijblijvend en gratis.

Wat was uw ervaring met ons team van auditors tijdens de laatste (certificatie)audit met betrekking tot ISO 14001?

Voor ons was het onder andere belangrijk dat de auditors van DQS bij de laatste certificeringsaudit opnieuw concrete aanknopingspunten voor verbetering van het managementsysteem hebben vastgesteld, die wij nu onderzoeken op mogelijke implementatie. Een spannend onderwerp hierbij was bijvoorbeeld nieuwe software waarmee bestelwagens tot 3,5 ton gebruik kunnen maken van webgebaseerde telematicadiensten. Vanuit milieuoogpunt opent dit nieuwe mogelijkheden voor de bewaking en analyse van het brandstofverbruik in ons bestelwagenpark.

Als we nog eens kijken naar uw milieumanagementsysteem - wat zijn uw plannen voor de nabije toekomst?

In februari 2020 heeft de Otto Groep zich ten doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn, voor zover mogelijk zonder de gebruikelijkeCO2-compensatie . Als groepslogistiek dienstverlener voor de Otto Groep retailbedrijven speelt Hermes hierin een centrale rol. Daarom zullen wij ons in toenemende mate richten op elektromobiliteit. In 2017 zijn we al een strategisch partnerschap voor elektromobiliteit aangegaan met Mercedes-Benz, onder meer met als doel voorserie-modellen in de praktijk te testen en door te ontwikkelen tot serievolwassenheid.

Loading...

In 2019 hebben we de eerste e-vans voor pakketbezorging in ontvangst genomen. Tegen 2025 willen we in totaal 1.500 e-voertuigen aan onze vloot toevoegen. In Hamburg, Berlijn en Leipzig testen we bezorging met bakfietsen en microdepots om na te gaan onder welke omstandigheden conventionele bezorgvoertuigen kunnen worden vervangen. Op lange termijn bekijken we hoe we het gebruik van lange vrachtwagens tot 25,25 m kunnen uitbreiden, wat ook het potentieel heeft om deCO2-uitstoot te verminderen.

Dr. Barth, dank u voor het interessante interview.

Loading...

HERMES DUITSLAND - feiten en cijfers

Hermes is een internationale handels- en logistieke dienstverlener gevestigd in Hamburg. Hermes Duitsland is een van de twaalf ondernemingen in de internationaal actieve Hermes Groep, die behoort tot de Otto Groep.

Het dienstenaanbod van de ondernemingen die onder de merknaam Hermes opereren, omvat wereldwijd gevraagde diensten in de gehele waardeketen van de detailhandel - van transport, inclusief import en export, via fulfilment en pakketdiensten, tot en met afhandeling door twee personen.

DQS - uw certificeerder

Tegenwoordig zijn economisch succes en milieubescherming even belangrijke bedrijfsdoelstellingen voor succesvolle ondernemingen. De ervaring leert: Systematisch, professioneel milieumanagement volgens de internationaal erkende ISO 14001-norm helpt hen om hun doelen duurzaam na te streven en de operationele milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

Doe het zoals Hermes Duitsland en ga de dialoog met ons aan, bijvoorbeeld in een van onze komende workshops over milieumanagement.

Expertise en vertrouwen

Onze meer dan 25 jaar ervaring met ISO 14001 - DQS ontving hun accreditatie toen de norm voor het eerst werd gepubliceerd in 1996 - maken ons uw competente partner als het gaat om certificering.

Onze teksten en brochures zijn uitsluitend geschreven door interne normexperts en jarenlange auditors voor managementsystemen. Als u vragen heeft voor de auteur of over onze diensten, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur
Andreas Voelkerding

Expert en projectmanager bij DQS voor de transport- en logistieke sector. Andreas Völkerding is verantwoordelijk voor talrijke sectorspecifieke normen, waaronder TAPA FSR/TSR/PSR, GDP en TfS. Als auditor is zijn jarenlange ervaring zowel nationaal als internationaal veelgevraagd, vooral op het gebied van logistiek, lucht- en zeevracht.

Loading...

Relevante artikelen en gebeurtenissen

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd 
Blog
revision-iso-14001-dqs-offshore wind turbine with clouds blue sky and sea
Loading...

Herziening van ISO 14001

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Toepassingsgebied in ISO 14001 - wat schrijft de norm voor?

Blog
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Verbetering van milieuprestaties - wat schrijft de norm voor?