Dla większego bezpieczeństwa i jakości żywności

Opublikowany po raz pierwszy w 1998 roku standard BRCGS Food Safety Standard daje producentom, dostawcom żywności oraz zakładom przetwórstwa spożywczego możliwość uzyskania certyfikatu. Certyfikacja BRCGS Food jest uznawana na całym świecie. Stanowi dowód na to, że Państwa firma spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

Znormalizowane bezpieczeństwo i jakość żywności

Ułatwiony dostęp do rynku brytyjskiego

Zapobieganie błędom w przetwórstwie żywności

Większe zaufanie wśród dostawców, klientów i partnerów biznesowych

Business11.png
Loading...

Globalny standard dla bezpiecznej żywności wysokiej jakości: BRCGS Food

Standard BRCGS "Global Standard for Food Safety" został opracowany przez niezależną organizację "Brand Reputation through Compliance" i ostatnio zmieniony w swoim 8 wydaniu 1 sierpnia 2018 roku. Celem standardu jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności.

Ecology11.png
Loading...

Ważne kryteria standardu BRCGS Food

Aby uzyskać certyfikat zgodny z wymaganiami BRCGS, firmy muszą spełnić określone warunki. Między innymi konieczne jest przestrzeganie zasad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

Ponadto musi być przeprowadzony audit wdrożonego systemu zarządzania jakością. Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa żywności zgodnie z normą, konieczna jest klasyfikacja potencjalnych zagrożeń w przedsiębiorstwie lub zakładzie. Podobnie, należy przeanalizować wszystkie metody i technologie produkcji lub przetwarzania żywności. Audity obejmują również sprawdzenie, czy spełnione są wszystkie wymagania prawne dotyczące higieny i jakości żywności. W tym celu kontroluje się personel, jak również pomieszczenia i maszyny. Analizie poddawane są również kwalifikacje pracowników.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Technology32.png
Loading...

Dla kogo ważna jest certyfikacja BRCGS Food?

Certyfikacja BRCGS Food jest ważna dla wszystkich przedsiębiorstw, które przetwarzają lub pracują z otwartą żywnością. Mogą to być zarówno markowi producenci, jak i dostawcy lub przedsiębiorstwa zajmujące się pakowaniem żywności.

Ze względu na to, że certyfikacja jest warunkiem wstępnym wejścia na rynek w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach anglojęzycznych, certyfikacja BRCGS Food jest niezbędna dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, które chcą prowadzić tam swoją działalność gospodarczą.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO2.png
Loading...

Jak ewoluował standard BRCGS Food?

Standard BRCGS Food Safety and Quality został opracowany wspólnie z europejskimi firmami i stowarzyszeniami branżowymi, a jego pierwsza publikacja miała miejsce w 1998 roku. BRCGS jest następcą British Retail Consortium, brytyjskiego stowarzyszenia handlowego.

Aktualne, 8. wydanie BRCGS Food zostało opublikowane 1 sierpnia 2018 roku. Jego stosowanie jest obowiązkowe od 1 lutego 2019 roku.

Standard oparty jest na systemie HACCP, który z kolei uwzględnia wymagania obowiązującego na całym świecie Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius). Ponadto standard BRCGS Food wprowadza system zarządzania jakością oraz system bezpieczeństwa żywności, które mogą być certyfikowane. System zarządzania jakością oparty jest na podstawowych zasadach normy ISO 9001.

W wersji 8 Globalnego Standardu Bezpieczeństwa Żywności BRCGS zredukowano potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa poprzez optymalizację procesów kontrolnych. Ponadto wprowadzony został system informowania o nieprawidłowościach.

Pierwsze przygotowania do rewizji wersji 8 standardu BRCGS Food Safety rozpoczęto w maju 2021 roku. Wersja 9 ma zostać opublikowana w październiku 2022 r., a od lutego 2023 r. wszystkie audity będą przeprowadzane wyłącznie zgodnie z nową wersją 9.

Innowacje w wersji 9 nie będą zbyt obszerne, główny nacisk zostanie położony na zgodność z aktualnymi wymaganiami GFSI, aby zapewnić światowe uznanie BRC GS Food Safety. Temat "Kultura bezpieczeństwa żywności" ma zostać sformułowany w prostszy, bardziej zrozumiały i zorientowany na działanie sposób, aby w pełni oddać ogromne znaczenie tego tematu. Możliwości auditu, które do tej pory były zdefiniowane tylko w warunkach pandemii, zostaną rozszerzone, aby w przyszłości można było przeprowadzić "audit mieszany" również w warunkach "bez pandemii". Specjalnie dla firm z branży mięsnej zostaną jaśniej sformułowane wymagania mające na celu zapewnienie, że proces uboju jest przeprowadzany w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami dobrostanu zwierząt, a także zapewnienie większej jasności wymagań dla zainteresowanych firm.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda procedura certyfikacji BRCGS Food?

W pierwszym etapie, podczas osobistego spotkania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wymieniamy informacje na temat Państwa firmy, systemu zarządzania i obszaru działalności. Ponieważ czas trwania audytu zależy od wielkości i złożoności Państwa przedsiębiorstwa, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Audit wstępny daje możliwość wcześniejszego sprawdzenia zgodności z wymaganiami standardu oraz zidentyfikowania potencjałów doskonalenia, jak również mocnych stron. Szczególnie w przypadku pierwszej certyfikacji, może być przydatne uzyskanie oceny przez wykwalifikowanego auditora DQS w trakcie lub po wdrożeniu wymagań normy.

Gdy tylko Państwa firma będzie gotowa, wspólnie z Państwem zostanie ustalony termin audytu oraz wybrani zostaną zatwierdzeni audytorzy posiadający wymagane kompetencje i doświadczenie w Państwa branży. Podczas auditu certyfikującego nasi auditorzy ocenią m.in. czy Państwa firma spełnia wymagania standardu BRCGS Food Safety Standard oraz wskażą możliwości doskonalenia. Na spotkaniu zamykającym otrzymają Państwo od audytora szczegółową prezentację wyników, wraz z opisem potencjału doskonalenia Państwa firmy. W razie potrzeby uzgodnione zostaną plany działań.

Audit i jego wyniki są oceniane przez niezależną radę certyfikacyjną DQS, która decyduje o wydaniu certyfikatu. Otrzymają Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki auditu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, będą Państwo mieli możliwość ich skorygowania i podjęcia odpowiednich działań. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo certyfikat z rocznym okresem ważności. Państwa certyfikat zostanie opublikowany w bazie danych BRCGS.

Po upływie roku certyfikat wygasa. Aby zapewnić ciągłość ważności certyfikatu, odpowiednio wcześnie ustalimy termin kolejnego auditu.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja BRCGS Food?

Koszt certyfikacji BRCGS Food zależy m.in. od wielkości Państwa firmy i złożoności procesów. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem dla certyfikacji BRCGS Food

  • Wieloletnie doświadczenie jako akredytowana jednostka certyfikująca w zakresie certyfikacji zgodnie z autorytatywnymi normami bezpieczeństwa żywności
  • Globalna obecność z osobami kontaktowymi w ponad 80 lokalizacjach
  • Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej dla wszystkich kategorii produktów
  • Indywidualne oferty i usługi dla Państwa firmy
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytanie ofertowe

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji BRCGS Food.