Voor meer voedselveiligheid en -kwaliteit

De BRCGS-norm voor voedselveiligheid, die voor het eerst werd gepubliceerd in 1998, biedt fabrikanten, leveranciers van voedingsmiddelen en voedselverwerkende bedrijven de mogelijkheid om zich te laten certificeren. BRCGS Food certificering is internationaal erkend. Het levert het bewijs dat uw bedrijf voldoet aan strenge voedselveiligheids- en kwaliteitseisen.

Gestandaardiseerde voedselveiligheid en -kwaliteit

Vereenvoudigde toegang tot de Britse markt

Foutpreventie bij voedselverwerking

Meer vertrouwen bij leveranciers, klanten en zakenpartners

Wereldwijde norm voor veilig voedsel van hoge kwaliteit: BRCGS Food

De BRCGS "Global Standard for Food Safety" is ontwikkeld door de onafhankelijke organisatie "Brand Reputation through Compliance" en voor het laatst gewijzigd in de 8e editie op 1 augustus 2018. Het doel van de norm is om de kwaliteit en veiligheid van voedsel te waarborgen.

Loading...

Belangrijke criteria van de BRCGS-Foodnorm

Om gecertificeerd te worden volgens de eisen van de BRCGS, moeten bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten onder meer de principes van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en Good Manufacturing Practice (GMP) worden gevolgd.

Bovendien moet er een audit van het geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem plaatsvinden. Om te voldoen aan de voedselveiligheid volgens de norm is een classificatie van potentiële risico's in het bedrijf of de fabriek noodzakelijk. Evenzo moeten alle productie- of verwerkingsmethoden en -technologieën voor levensmiddelen worden geanalyseerd. De audits omvatten ook een onderzoek om na te gaan of aan alle wettelijke vereisten inzake levensmiddelenhygiëne en -kwaliteit is voldaan. Daartoe worden zowel het personeel als de lokalen en machines geïnspecteerd. Ook de kwalificaties van de medewerkers worden geanalyseerd.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is de BRCGS Food-certificering relevant?

BRCGS Food-certificering is van belang voor alle bedrijven die open voedsel verwerken of ermee werken. Dat kunnen zowel merkfabrikanten zijn als leveranciers of bedrijven die levensmiddelen verpakken.

Aangezien certificering een voorwaarde is voor markttoegang in het Verenigd Koninkrijk en andere Engelssprekende landen, is BRCGS Food-certificering essentieel voor voedselverwerkende bedrijven die daar zaken willen doen.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Hoe heeft de BRCGS Food standaard zich ontwikkeld?

De BRCGS-norm voor voedselveiligheid en -kwaliteit werd ontwikkeld in samenwerking met Europese handelsbedrijven en -verenigingen en voor het eerst gepubliceerd in 1998. De BRCGS is de opvolger van het British Retail Consortium, de Britse handelsorganisatie.

De huidige 8e editie van de BRCGS Food is gepubliceerd op 1 augustus 2018. De toepassing ervan is verplicht sinds 1 februari 2019.

De norm is gebaseerd op een HACCP-systeem, dat op zijn beurt rekening houdt met de eisen van de wereldwijd geldende Codex Alimentarius. Daarnaast introduceert de BRCGS Food Standard een kwaliteitsmanagementsysteem en een voedselveiligheidssysteem die gecertificeerd kunnen worden. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de fundamentele beginselen van ISO 9001.

Versie 8 van de Global Standard for Food Safety van de BRCGS heeft potentiële veiligheidsrisico's verminderd door de controleprocessen te optimaliseren. Bovendien is een klokkenluidersregeling ingesteld.

De eerste voorbereidingen voor de herziening van versie 8 van de BRCGS-norm voor voedselveiligheid zijn in mei 2021 gestart. De publicatie van versie 9 staat gepland voor oktober 2022 en vanaf februari 2023 zullen alle audits alleen nog volgens de nieuwe versie 9 worden uitgevoerd.

De vernieuwingen van versie 9 zullen niet al te uitgebreid zijn; de nadruk zal vooral liggen op het voldoen aan de dan geldende GFSI-eisen om de wereldwijde erkenning van BRC GS Food Safety veilig te stellen. Het onderwerp "Voedselveiligheidscultuur" zal eenvoudiger, begrijpelijker en meer operationeel georiënteerd worden geformuleerd om recht te doen aan het enorme belang van dit onderwerp. De auditmogelijkheden die tot nu toe alleen onder pandemische omstandigheden werden gedefinieerd, zullen worden uitgebreid om in de toekomst ook zonder pandemische omstandigheden een "blended audit" te kunnen uitvoeren. Specifiek voor bedrijven in de vleesindustrie zullen er duidelijker geformuleerde vereisten komen die ervoor moeten zorgen dat het slachtproces op een veilige manier en in overeenstemming met de dierenwelzijnsnormen wordt uitgevoerd, en om meer duidelijkheid te scheppen in de vereisten voor de betrokken bedrijven.

Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is de procedure voor BRCGS Food-certificering?

In de eerste stap wisselen we in een persoonlijk gesprek of per e-mail informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en uw werkterrein. Aangezien de duur van de audit afhangt van de grootte en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis daarvan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Een pre-audit biedt de mogelijkheid om vooraf te controleren of aan de standaardvereisten wordt voldaan en om zowel verbeteringspotentieel als sterke punten te identificeren. Vooral in het geval van een initiële certificering kan het nuttig zijn om de evaluatie van een gekwalificeerde DQS-auditor te verkrijgen tijdens of na de implementatie van de normeisen.

Zodra uw bedrijf er klaar voor is, wordt er samen met u een auditdatum vastgesteld en worden er erkende auditors geselecteerd die over de vereiste competentie en ervaring in uw branche beschikken. Tijdens de certificatieaudit zullen onze auditors onder andere beoordelen of uw bedrijf voldoet aan de vereisten van de BRCGS-Foodnorm en het potentieel voor verbetering identificeren. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw auditor, inclusief een beschrijving van het verbeterpotentieel voor uw bedrijf. Indien nodig zullen actieplannen worden overeengekomen.

De audit en de resultaten ervan worden geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS, die beslist over de uitreiking van het certificaat. U ontvangt een auditrapport met de resultaten van de audit. Als er afwijkingen zijn, krijgt u de gelegenheid om deze te corrigeren en op dat moment passende maatregelen te nemen. Als aan alle toepasselijke eisen is voldaan, ontvangt u het certificaat met een geldigheidsduur van één jaar. Uw certificaat wordt gepubliceerd in de database van het BRCGS.

Na één jaar vervalt uw certificaat. Om de blijvende geldigheid van uw certificaat te verzekeren, zullen wij uw volgende audit vroegtijdig inplannen.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de BRCGS Food-certificering?

De kosten van BRCGS Food-certificering zijn onder andere afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij maken graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de perfecte partner is voor BRCGS Food-certificering

  • Jarenlange ervaring als geaccrediteerde certificatie-instelling voor certificering volgens gezaghebbende voedselveiligheidsnormen
  • Wereldwijde aanwezigheid met persoonlijke contactpersonen op meer dan 80 locaties
  • Hoog niveau van expertise voor alle productcategorieën
  • Aangepaste aanbiedingen en diensten voor uw bedrijf
Loading...

Offerteaanvraag

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor BRCGS Food-certificering.