Pro větší bezpečnost a kvalitu potravin

Standard bezpečnosti potravin BRCGS, poprvé zveřejněný v roce 1998, dává výrobcům, dodavatelům potravin a potravinářským závodům možnost získat certifikát. Certifikace BRCGS Food je mezinárodně uznávaná. Poskytuje důkaz, že vaše společnost splňuje přísné požadavky na bezpečnost a kvalitu potravin.

Standardizovaná bezpečnost a kvalita potravin

Zjednodušený přístup na britský trh

Prevence chyb při zpracování potravin

Větší důvěra dodavatelů, zákazníků a obchodních partnerů

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Globální standard pro bezpečné a kvalitní potraviny: BRCGS Food

"Globální standard pro bezpečnost potravin" BRCGS byl vyvinut nezávislou organizací "Brand Reputation through Compliance" a naposledy byl novelizován ve svém 8. vydání 1. srpna 2018. Cílem normy je zajistit kvalitu a bezpečnost potravin.

Anforderungen
Loading...

Důležitá kritéria standardu BRCGS pro potraviny

Aby mohly být společnosti certifikovány podle požadavků BRCGS, musí splnit určité podmínky. Mimo jiné je nutné dodržovat zásady HACCP (analýza rizik a kritických kontrolních bodů) a správné výrobní praxe (SVP).

Kromě toho musí proběhnout audit zavedeného systému řízení kvality. Aby bylo možné dodržet bezpečnost potravin podle normy, je nutné provést klasifikaci potenciálních rizik v podniku nebo závodě. Stejně tak musí být analyzovány všechny výrobní nebo zpracovatelské metody a technologie pro potraviny. Součástí auditů je také přezkoumání, zda jsou dodržovány všechny zákonné požadavky na hygienu a kvalitu potravin. Za tímto účelem se kontroluje personál i prostory a stroje. Analýze je podrobena také kvalifikace zaměstnanců.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace potravin BRCGS důležitá?

Certifikace BRCGS Food je důležitá pro všechny podniky, které zpracovávají otevřené potraviny nebo s nimi pracují. Mohou to být jak značkoví výrobci, tak dodavatelé nebo společnosti, které potraviny balí.

Vzhledem k tomu, že certifikace je podmínkou pro vstup na trh ve Velké Británii i v dalších anglicky mluvících zemích, je certifikace BRCGS Food nezbytná pro potravinářské společnosti, které tam chtějí podnikat.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Prozessorientierung
Loading...

Jak se vyvíjela norma BRCGS Food?

Norma BRCGS pro bezpečnost a kvalitu potravin byla vyvinuta ve spolupráci s evropskými obchodními společnostmi a sdruženími a poprvé zveřejněna v roce 1998. BRCGS je nástupcem britského obchodního sdružení British Retail Consortium.

Aktuální 8. vydání normy BRCGS Food bylo zveřejněno 1. srpna 2018. Jeho používání je povinné od 1. února 2019.

Norma vychází ze systému HACCP, který zase zohledňuje požadavky celosvětově platného Codex Alimentarius. Kromě toho norma BRCGS Food zavádí systém řízení kvality a systém bezpečnosti potravin, které lze certifikovat. Systém řízení kvality je založen na základních principech normy ISO 9001.

Verze 8 globální normy BRCGS pro bezpečnost potravin snížila potenciální bezpečnostní rizika optimalizací kontrolních procesů. Kromě toho byl zaveden systém pro oznamování nedostatků.

První přípravy na revizi verze 8 standardu BRCGS pro bezpečnost potravin byly zahájeny v květnu 2021. Zveřejnění verze 9 je naplánováno na říjen 2022 a od února 2023 budou všechny audity prováděny pouze podle nové verze 9.

Inovace verze 9 nebudou příliš rozsáhlé, hlavní důraz bude kladen na soulad s tehdy aktuálními požadavky GFSI, aby bylo zajištěno celosvětové uznání standardu BRC GS Food Safety. Téma "Kultura bezpečnosti potravin" bude formulováno jednodušeji, srozumitelněji a provozněji, aby bylo učiněno zadost obrovskému významu tohoto tématu. Možnosti auditu, které byly dosud definovány pouze v podmínkách pandemie, budou rozšířeny, aby bylo možné v budoucnu provádět "smíšený audit" i bez podmínek pandemie. Konkrétně pro podniky v masném průmyslu budou jasněji formulovány požadavky, jejichž cílem je zajistit, aby proces porážky probíhal bezpečným způsobem a v souladu s normami pro dobré životní podmínky zvířat, a zajistit větší přehlednost požadavků pro dotčené podniky.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jaký je postup certifikace potravin BRCGS?

V prvním kroku si při osobním setkání nebo prostřednictvím e-mailu vyměníme informace o vaší společnosti, systému řízení a oboru činnosti. Vzhledem k tomu, že délka trvání auditu závisí na velikosti a složitosti vaší společnosti, potřebujeme od vás některé informace, například počet zaměstnanců. Na jejich základě obratem obdržíte podrobnou a transparentní nabídku, která bude přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Předaudit nabízí možnost předem zkontrolovat dodržování standardních požadavků a identifikovat potenciál ke zlepšení i silné stránky. Zejména v případě počáteční certifikace může být užitečné získat hodnocení kvalifikovaného auditora DQS v průběhu nebo po zavedení požadavků normy.

Jakmile bude vaše společnost připravena, bude společně s vámi stanoven termín auditu a vybráni schválení auditoři s požadovanou kompetencí a zkušenostmi ve vašem oboru. Během certifikačního auditu naši auditoři mimo jiné posoudí, zda vaše společnost splňuje požadavky standardu BRCGS pro bezpečnost potravin, a určí možnosti zlepšení. Na závěrečné schůzce obdržíte od auditora podrobnou prezentaci výsledků včetně popisu potenciálu pro zlepšení vaší společnosti. V případě potřeby budou dohodnuty akční plány.

Audit a jeho výsledky vyhodnotí nezávislá certifikační komise DQS, která rozhodne o vydání certifikátu. Obdržíte zprávu o auditu dokumentující výsledky auditu. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, budete mít možnost je napravit a v té době přijmout příslušná opatření. Pokud jsou splněny všechny příslušné požadavky, obdržíte certifikát s dobou platnosti jeden rok. Váš certifikát bude zveřejněn v databázi BRCGS.

Po uplynutí jednoho roku platnost vašeho certifikátu vyprší. Abychom zajistili další platnost vašeho certifikátu, naplánujeme vám další audit dříve.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace potravin BRCGS?

Náklady na certifikaci BRCGS Food závisí mimo jiné na velikosti vaší společnosti a složitosti vašich procesů. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro certifikaci BRCGS Food

  • Dlouholeté zkušenosti jako akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci podle autoritativních norem pro bezpečnost potravin.
  • Celosvětová přítomnost s osobními kontaktními osobami na více než 80 místech.
  • Vysoká úroveň odborných znalostí pro všechny kategorie výrobků
  • Nabídky a služby na míru pro vaši společnost
Loading...

Žádost o cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme nabídku na míru pro certifikaci potravin BRCGS.