Za veću bezbednost i kvalitet hrane

Prvi put objavljen 1998. godine, BRCGS standard za bezbednost hrane daje proizvođačima, dobavljačima hrane i fabrikama za preradu hrane priliku da postanu sertifikovani. BRCGS sertifikat za hranu je međunarodno priznat. Pruža dokaze da Vaša kompanija poštuje stroge zahteve za bezbednost i kvalitet hrane.

Standardizovana bezbednost i kvalitet hrane

Pojednostavljen pristup tržištu Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije)

Sprečavanje grešaka u procesu proizvodnje

Povećano poverenje dobavljača, kupaca i poslovnih partnera

Globalni standard za bezbednu hranu visokog kvaliteta: BRCGS Food

BRCGS „Globalni standard za bezbednost hrane” razvila je nezavisna organizacija „Reputacija brenda kroz usklađenost” i poslednji put izmenjen u svom 8. izdanju 1. avgusta 2018. Cilj standarda je da obezbedi kvalitet i bezbednost hrane.

Loading...

Važni kriterijumi BRCGS standarda za hranu

Da bi bile sertifikovane prema BRCGS zahtevima, kompanije moraju da ispune određene uslove. Između ostalog, potrebno je poštovati principe HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) i Dobre proizvođačke prakse (GMP).

Pored toga, mora se izvršiti audit implementiranog sistema upravljanja kvalitetom. Da bi se ispoštovala bezbednost hrane prema standardu, neophodna je klasifikacija potencijalnih rizika u preduzeću ili pogonu. Isto tako, moraju se analizirati sve metode i tehnologije proizvodnje ili prerade hrane. Auditi takođe proveravaju da li su ispoštovani svi zakonski zahtevi za higijenu i kvalitet hrane. U tu svrhu vrši se inspekcija osoblja kao i prostorija i mašina. Analiziraju se i kvalifikacije zaposlenih.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kome je namenjen BRCGS standard?

BRCGS Food sertifikacija je važna za sve kompanije koje prerađuju ili rade sa neupakovanom hranom. Oni mogu biti proizvođači brendova, kao i dobavljači ili kompanije koje pakuju hranu.

Pošto je sertifikacija preduslov za ulazak na tržište u Velikoj Britaniji, kao i u drugim zemljama engleskog govornog područja, BRCGS sertifikat za hranu je od suštinskog značaja za kompanije za preradu hrane koje žele da posluju tamo.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kako je evoluirao BRCGS standard za hranu?

BRCGS standard bezbednosti i kvaliteta hrane je razvijen zajedno sa evropskim trgovinskim kompanijama i udruženjima i prvi put objavljen 1998. BRCGS je naslednik Britanskog maloprodajnog konzorcijuma, britanskog trgovinskog udruženja.

Aktuelno 8. izdanje BRCGS Food objavljeno je 1. avgusta 2018. Njegova primena je obavezna od 1. februara 2019. godine.

Standard je zasnovan na HACCP sistemu, koji zauzvrat uzima u obzir zahteve globalno primenljivog Codeks Alimentarius-a. Pored toga, BRCGS standard za hranu uvodi sistem upravljanja kvalitetom i sistem bezbednosti hrane koji može da bude sertifikovan. Sistem upravljanja kvalitetom je zasnovan na osnovnim principima ISO 9001.

Verzija 8 BRCGS Globalnog standarda za bezbednost hrane smanjila je potencijalne bezbednosne rizike optimizacijom procesa kontrole. Pored toga, uspostavljen je sistem uzbunjivača.

Prve pripreme za reviziju verzije 8 BRCGS standarda za bezbednost hrane počele su u maju 2021. godine. Planirano je da verzija 9 bude objavljena u oktobru 2022, a od februara 2023 sve revizije će se sprovoditi samo u skladu sa novom verzijom 9.

Inovacije verzije 9 neće biti preobimne; glavni fokus će biti na usaglašenosti sa tadašnjim GFSI zahtevima kako bi se obezbedilo svetsko priznanje BRC GS bezbednosti hrane. Temu „Kultura bezbednosti hrane“ treba formulisati na jednostavniji, razumljiviji i operativnije orijentisan način kako bi se opravdao ogroman značaj ove teme. Opcije audita koje su do sada bile definisane samo u uslovima pandemije biće proširene kako bi se u budućnosti mogao vršiti „mešoviti audit“ i bez pandemijskih uslova. Za kompanije u mesnoj industriji biće jasnije formulisani zahtevi koji imaju za cilj da obezbede da se proces klanja odvija na način koji je bezbedan i u skladu sa standardima dobrobiti životinja, kao i da se obezbedi veća jasnoća zahteva za dotične kompanije.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koja je procedura za BRCGS sertifikaciju?

U prvom koraku, razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i aktivnostima putem mejla ili uživo. S obziorm da trajanje audita zavisi od veličine i kompleksnosti kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je npr. broj zaposlenih. Na osnovu tih informacija, dobićete u najkraćem roku detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim zahtevima.

Pre-audit vam nudi mogućnost da proverite usaglašenost sa zahtevima standarda pre samog audita, kao i da identifikujete oblasti u kojima biste mogli dodatno da poboljšate svoj sistem. Naročito prilikom inicijalne sertifikacije, može biti korisno dobiti unapred procenu od strane kvalifikovanog DQS osoblja tokom ili pre implementacije zahteva standarda.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno sa vama će biti određen datum audita i biće izabrani odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacione provere, naši auditori će proceniti, između ostalog, da li vaša kompanija ispunjava zahteve BRCGS standarda za bezbednost hrane i identifikovaće potencijale za poboljšanje. Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Audit i rezultate audita ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete zavšni izveštaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako bude bilo kakvih neslaganja, imaćete priliku da ih ispravite i tada preduzmete odgovarajuće mere. Ako su ispunjeni svi primenjivi uslovi, dobićete sertifikat sa rokom važenja od jedne godine. Vaš sertifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš sertifikat ističe. Da bismo obezbedili stalnu važnost vašeg sertifikata, zakazaćemo vaš sledeći audit pre isteka postojećeg sertifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS sertifikacija?

Troškovi BRCGS sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije i kompleksnost procesa u njoj. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu cenu sertifikacije za BRCGS standard. Iz ovih razloga, stojimo Vam na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za BRCGS Food sertifikaciju

  • Dugogodišnje iskustvo kao akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju prema međunarodnim standardima bezbednosti hrane
  • Globalno prisustvo sa lokalnim kancelarijama na više od 80 lokacija
  • Visok nivo stručnosti za sve kategorije proizvoda
  • Prilagođene ponude i usluge za vašu kompaniju
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za BRCGS sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.