Za veću bezbednost i kvalitet hrane

Prvi put objavljen 1998. godine, BRCGS standard za bezbednost hrane daje proizvođačima, dobavljačima hrane i fabrikama za preradu hrane priliku da postanu sertifikovani i dobiju BRCGS sertifikat koji je međunarodno prepoznt i priznat. Pruža dokaze da Vaša kompanija poštuje stroge zahteve za bezbednost i kvalitet hrane.

Standardizovana konstantna bezbednost i kvalitet hrane

Pojednostavljen pristup tržištu Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije)

Sprečavanje grešaka u procesu proizvodnje

Povećano poverenje dobavljača, kupaca i poslovnih partnera

Globalni standard za bezbednu hranu visokog kvaliteta: BRCGS Food

BRCGS „Globalni standard za bezbednost hrane” razvila je nezavisna organizacija „Reputacija brenda kroz usaglašenost” i poslednji put izmenjen u svom 9. izdanju 1. avgusta 2022.

Cilj standarda je da obezbedi kontinualni kvalitet i bezbednost hrane.

Loading...

Važni kriterijumi BRCGS standarda za hranu

Da bi bile sertifikovane prema BRCGS zahtevima, kompanije moraju da ispune određene uslove. Kao osnova, potrebno je poštovati principe HACCP (Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) i Dobre proizvođačke prakse (GMP).

Pored toga, mora se izvršiti audit implementiranog sistema upravljanja kvalitetom. Da bi se ispoštovala bezbednost hrane prema standardu, neophodna je klasifikacija potencijalnih rizika u preduzeću i proizvodnom pogonu. Isto tako, moraju se analizirati sve metode i tehnologije proizvodnje ili prerade hrane. Auditori takođe proveravaju da li su ispoštovani svi zakonski zahtevi za higijenu i kvalitet hrane. U tu svrhu vrši se inspekcija osoblja kao i prostorija i mašina. Analiziraju se i kvalifikacije zaposlenih.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kome je namenjen BRCGS standard?

BRCGS Food sertifikacija je važna za sve kompanije koje prerađuju ili na bilo koji način rukuju neupakovanom hranom. To mogu biti na primer proizvođači brendova, kao i dobavljači ili kompanije koje pakuju hranu.

Pošto je ova sertifikacija preduslov za ulazak na tržište u Velikoj Britaniji, kao i u drugim zemljama engleskog govornog područja, BRCGS sertifikat za bezbednost hrane je od suštinskog značaja za kompanije za preradu hrane koje žele da svoje proizvode plasiraju na inostranom tržištu, ali je sve češće i zahtev domaćih veleprodajnih lanaca.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kako je evoluirao BRCGS standard bezbednosti hrane?

BRCGS standard bezbednosti i kvaliteta hrane je razvijen zajedno sa evropskim trgovinskim kompanijama i udruženjima i prvi put objavljen 1998. BRCGS je naslednik Britanskog maloprodajnog konzorcijuma, britanskog trgovinskog udruženja.

Aktuelno 9. izdanje BRCGS Food objavljeno je 1. avgusta 2022. Njegova primena je obavezna od 1. februara 2023. godine.

Standard je zasnovan na HACCP sistemu, koji zauzvrat uzima u obzir zahteve globalno primenljivog Codex Allimentarius-a. Pored toga, BRCGS standard za hranu uvodi sistem upravljanja kvalitetom i sistem bezbednosti hrane koji može da bude sertifikovan. Sistem upravljanja kvalitetom je zasnovan na osnovnim principima ISO 9001.

Verzija 9 BRCGS Globalnog standarda za bezbednost hrane smanjila je potencijalne bezbednosne rizike optimizacijom procesa kontrole. 

Ovaj standard je živ, osluškuje stanje na tržištu hrane i svojim periodičnim revizijama prati izmene trendova. Prve pripreme za reviziju verzije 8 BRCGS standarda za bezbednost hrane počele su u maju 2021. godine. Još tada je planirano da verzija 9 bude objavljena u oktobru 2022, a od februara 2023 svi auditi će se sprovoditi samo u skladu sa novom verzijom 9.

Inovacije verzije 9 nisu biti preobimne; glavni fokus će biti na usaglašenosti sa sadašnjim GFSI zahtevima kako bi se obezbedilo svetsko priznanje BRC GS bezbednosti hrane. Temu „Kultura bezbednosti hrane“ treba formulisati na jednostavniji, razumljiviji i operativnije orijentisan način kako bi se opravdao ogroman značaj ove teme. Opcije audita koje su do sada bile definisane samo u uslovima pandemije biće proširene kako bi se u budućnosti mogao vršiti „mešoviti audit“ i bez pandemijskih uslova. Za kompanije u mesnoj industriji su ovom prilikom jasnije formulisani zahtevi koji imaju za cilj da obezbede da se proces klanja odvija na način koji je bezbedan i u skladu sa standardima dobrobiti životinja, kao i da se obezbedi veća jasnoća zahteva za dotične kompanije.

Novina je sprovođenje obaveznih nenajavljenih audita najmanje jednom u tri godine čime dokazujete stalnu ispunjenost zahteva standarda i visok nivo funkcionalnosti sertifikovanog sistema.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Koja je procedura za BRCGS sertifikaciju?

U prvom koraku, razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i aktivnostima putem mejla ili uživo. S obziorm da trajanje audita zavisi od veličine i kompleksnosti kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je npr. broj zaposlenih, broj proizvodnih linija, površina lejauta proizvodnog pogona i skladišta. Na osnovu tih informacija, dobićete u najkraćem roku detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim zahtevima.

Pre-audit vam nudi mogućnost da proverite usaglašenost sa zahtevima standarda pre samog audita, kao i da identifikujete oblasti u kojima biste mogli dodatno da poboljšate svoj sistem. Naročito prilikom inicijalne sertifikacije, može biti korisno dobiti unapred procenu od strane kvalifikovanog DQS osoblja tokom ili pre implementacije zahteva standarda.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno ćemo odrediti datum audita i biće izabrani odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacione provere, auditori DQS Srbija će proceniti, između ostalog, da li vaša kompanija ispunjava zahteve BRCGS standarda za bezbednost hrane i identifikovaće potencijale za poboljšanje. Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi i rokovi za dostavljanje plana kao i za zatvaranje nađenih neusaglašenosti. Ako bude bilo kakvih neusaglašenosti, imaćete priliku da ih ispravite i tada preduzmete odgovarajuće mere u predviđenim i dogovorenim rokovima.

Audit i rezultate audita ocenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju sertifikata. Dobićete završni odobreni izveštaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi primenjivi uslovi, dobićete sertifikat BRCGS sa rokom važenja od jedne godine.

Vaš sertifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka čime ćete obezbediti transparentnost prema svim zainteresovanim stranama.

Nakon godinu dana, vaš sertifikat ističe. Da bismo obezbedili stalnu važnost vašeg sertifikata i kontinualnu bezbednost hrane, zakazaćemo vaš sledeći audit blagovremeno pre isteka postojećeg sertifikata.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS sertifikacija?

Troškovi BRCGS sertifikacije zavise od niza faktora, kao što su veličina vaše kompanije i kompleksnost procesa u njoj. Ovi faktori utiču na trajanje audita i na njegovu cenu, te stoga nije moguće definisati fiksnu opštu cenu sertifikacije za BRCGS standard. Iz ovih razloga, tim DQS Srbija Vam stoji na raspolaganju za izradu individualne ponude za vašu kompaniju, organizaciju ili agenciju.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za BRCGS Food sertifikaciju

  • Dugogodišnje iskustvo kao akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju prema međunarodnim standardima bezbednosti hrane
  • Globalno prisustvo sa lokalnim kancelarijama na više od 80 lokacija
  • Visok nivo stručnosti za sve kategorije prehrambenih proizvoda
  • Prilagođene ponude i usluge za vašu kompaniju
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za BRCGS sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji. Kontaktirajte tim DQS Srbija bez oklevanja!