Primjeri dobrih internih audita: Jeste li se ikada pitali što bi zapravo moglo biti primamljivo i privlačno u internim auditima sa stajališta onih koji su uključeni u audit? Bi li vaši partneri u organizaciji primijetili da rezultat audita doprinosi implementaciji ciljnih sporazuma, olakšavanju rada, smanjenju rizika i osobnom uspjehu? Postoji li svijet izvan usklađenosti s propisima? Pokazat ćemo vam kamo putovanje s internim auditima može ići.

Loading...

SADRŽAJ

Promišljanje počinje, na primjer, pitanjem kako interni auditori najavljuju vaš program audita. Koje mogućnosti vi kao auditor imate da stvorite pozitivna očekivanja za audit? Jedna ideja: iskoristite dobre rezultate i promjene s utjecajem na procese iz prošlogodišnjih internih audita kao priliku za uvođenje trenutnog planiranja audita i pripremne razgovore sa zaposlenicima. Iskoristite svoj audit s izvještaja kao pozivnicu -  čak i za upravu!

Interni auditi: ISO 19011 daje snažan poticaj

Standard koji se ne smije zanemariti kada su u pitanju interni auditi je ISO 19011, smjernice za audite sustava upravljanja, kako je revidiran 2018. Revizijom je standard dobio neka dobro promišljena poboljšanja. Rezultat svakako nije fundamentalno nova verzija, već znatno dorađena.

Važno je da se ISO 19011 može koristiti za sve sustave upravljanja i njihove procese – čak i u kombinaciji s različitim standardima, od upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 do ISO 14001 i ISO 27001 ili upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema ISO 45001.

Probleme nikada ne možete riješiti istim načinom razmišljanja koji ih je i stvorio.

Albert Einstein Physicist

Primjeri internih audita: 3 savjeta kako se stvari mogu raditi drugačije...

Svi smo upoznati s tradicionalnim metodama uzimanja uzoraka ili primjera u auditiranju. To je ili statističko uzorkovanje ili uzorkovanje na temelju odluke. Međutim, ono što je zajedničko obama ovim klasicima jest da su izvučeni uzorci obično u "zelenoj zoni". Ali postoje i druge metode audita. Evo naša tri savjeta:

  • USPJEH/NEUSPJEH: Zaboravite klasični pristup "slučajnog uzorkovanja". Izaberite - zajedno s ispitanicima - odličan primjer (USPJEH) i nakon toga (!) primjer gdje je sve išlo krivo (NEUSPJEH). Ti primjeri služe za identifikaciju prilika i događaja/postupaka koje bi trebalo ponoviti ili izbjegavati.
  • Audit u obrnutom smjeru: Okrenemo tradicionalni pristup provođenju audita procesa organizacije od "početka prema kraju" To jest, ne:  Uprava ► Sustav upravljanja kvalitetom ► Prodaja ► Razvoj ► Proizvodnja ► Prateći procesi ► Isporuka.                                   Započinjemo s upravom, ali samo sa strategijom i ciljevima - i zatim audit provodimo u Isporuci / Otpremi i idemo prema "početku". Posebnu pozornost pridajemo točkama primopredaje i sučeljima u procesu. To nam daje prednost rada s nasumičnim uzorkom za koji znamo da je prošao kroz cijeli proizvodni proces. Audit završavamo sustavom upravljanja kvalitetom i ocjenom uprave. Time se postiže audit konkretnog primjera kojim su se stvarno prošli svi procesi te stječemo bolje uvide u sučelja procesa.
  • Zamjenski audit: Zašto ne usmjeriti audit dosljedno na "drugi red" u organizaciji? Učinak: smanjenje rizika, izbjegavanje rutine (inače su uvijek isti partneri na intervjuima), uključivanje više zaposlenika, nove perspektive, drugačiji uvidi. 
  • Druge mogućnosti: Postoje, naravno, mnoge druge metode internih audita koje se mogu koristiti i koje se sigurno koriste u jrazličitim organizacijama. Ostale mogućnosti uključuju samoprocjene, pozive tajnih kupaca, metode kviza, brzih audita, metode radionica i grupnih audita, "sjenu" kao audit, hipotetska pitanja, scenarije i igranje uloga.

 

Daje li ISO 19011 poticaje za interne audite na drugačiji način?


Apsolutno: jedan od glavnih fokusa standarda je strateška referenca - a time i poticaj za formuliranje jasnih ciljeva audita kako bi se dodatno povećala korist audita.
Auditi – interni i vanjski – općenito bi trebali biti više od puke provjere usklađenosti. Auditi bi se trebali odnositi na kontinuirano poboljšanje i izazovne najbolje prakse. U praksi to nikako nije zadano. Sadašnje se smjernice stoga mogu koristiti kao izvor inspiracije za procese audita, metode i potrebnu stručnost u auditima. To se također odnosi na vanjske audite u kontekstu certifikacije.

Loading...

ISO 45001 - Interni auditi

Objašnjavamo standard.

Interni auditi bitan su element standarda sustava upravljanja i služe kao alat za učinkovito samoocjenjivanje. Omogućuju kritičko promišljanje učinkovitosti implementiranih procesa. Pročitajte našu besplatnu bijelu knjigu kako biste saznali što točno zahtijeva standard ISO 45001 OHS.

Iskoristite stručnost naših stručnjaka.

Opća poruka smjernica


Kad bi nas u DQS-u zamolili da sažmemo opću poruku ISO 19011 u nekoliko riječi, vjerojatno bismo došli do ovih vodećih načela:
• Provedite više vremena i razmislite o tome na koje procese i aspekte vašeg sustava upravljanja želite potrošiti svoje resurse za audit. I: Koje želite temeljito auditirati - stoga budite selektivni.
• Razmislite o ciljevima koje želite postići internim auditima (a to je više od pukog dokazivanja usklađenosti!) i koje metode audita mogu najbolje podržati te odabrane ciljeve.
• Ovisno o odabranim procesima i metodologijama audita, dodijelite najprikladnije osobe za obavljanje posla. Odredite pojedinačne kompetencije svojih internih DQS auditora potrebne za vašu organizaciju.
Ocijenite i kontinuirano poboljšavajte svoje planiranje audita, izvršenje i praćenje.

 

Integrirani sustavi upravljanja - auditi dodane vrijednosti


Uz procjenu prema individualnim standardima sustava upravljanja, kombinirani, simultani auditi potpuno integriranih sustava upravljanja nude vam brojne mogućnosti. Međutematski auditi iskorištavaju sinergije dok identificiraju interakcije i nedosljednosti između različitih predmetnih područja.

 

high level structure-dqs-whitepaper cover
Loading...

Šest najvažnijih ISO standarda upravljanja

u vizualnom obliku

Uvođenjem osnovne strukture za standarde sustava upravljanja (HLS/HS), implementacija nekoliko sustava upravljanja u organizaciji postala je bitna i učinkovitija. Naša besplatna bijela knjiga grafički ilustrira šest najvažnijih standarda.

  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO 22301
  • Usporedite sustave 
  • Definirajte suradnju za integrirani sustav upravljanja

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Obratite nam se!
Bez obveze i besplatno.

Očekujemo vaš upit

Drugačije provođenje internih audita - Zaključak


Smjernice za audite sustava upravljanja ISO 19011 postale su nezamjenjive za interne audite. Ali kako se auditi mogu provoditi "drugačije" i možda na poticajniji, življi i ciljno usmjereniji način koristeći inovativne i kreativne pristupe ovisi o vama. Postoje uspješne alternativne metode audita, kao što je TOP-FLOP pristup, auditi u obrnutom smjeru ili zamjenski auditi.

Isprobajte nešto od gore navedenog ili varijantu klasičnih aktivnosti audita. Uvjerite se sami koliko zabavno može biti korištenje različitih metoda i koliko dobro možete kombinirati različite metode audita s različitim zaposlenicima, menadžerima i kulturama u organizaciji - ili da upotrijebimo riječi proizvođača obuće: Just do it!

DQS: Simply leveraging Quality.

Od svog osnutka 1985. godine kao prvo njemačko certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja, DQS je predan održivom uspjehu svojih klijenata. Auditima koji dodaju vrijednost i konceptima usmjerenima na kupce pratimo organizacije sve do poslovne izvrsnosti.

Autor
Matthias Vogel

Matthias Vogel je tajnik za odnose s javnošću u DQS GmbH od 2010. godine i odgovoran je za tehničke publikacije. Kao Viši voditelj sadržaja odgovoran je za pronalaženje tema za blog DQS-a na njemačkom jeziku "DQS in Dialogue", za koordinaciju s autorima i za uredništvo. Matthias Vogel je urednik redovitog newslettera DQS-a "DQS update" te na taj način klijentima pruža informacije i znanje o auditima i certifikaciji. Također je i voditelj programa i moderator "Customer Day"  događanja DQS-a i sumoderator virtualnih konferencija "Digital Quality Space".

Loading...