Voorbeelden van goede interne audits: heeft u zich wel eens afgevraagd wat er eigenlijk verleidelijk en aantrekkelijk zou kunnen zijn aan een interne audit vanuit het standpunt van degenen die bij de audit betrokken zijn? Zouden uw auditpartners in het bedrijf er kennis van nemen als het auditresultaat bijdraagt aan de uitvoering van doelafspraken, vergemakkelijking van het werk, minimalisering van risico's en persoonlijk succes? Is er een wereld die verder gaat dan conformiteit aan regelgeving? Wij laten u zien waar de reis in interne audits heen zou kunnen gaan.

Loading...

Het heroverwegen begint bijvoorbeeld met de vraag hoe interne auditors uw auditprogramma aankondigen. Welke mogelijkheden zijn er voor u als auditor om een positieve verwachting te scheppen voor de audit? Eén idee: gebruik goede resultaten en veranderingen met impact in processen uit de interne audits van vorig jaar als aanleiding om de huidige auditplanning en voorbereidingsgesprekken met medewerkers te introduceren. Gebruik uw auditrapport als visitekaartje - ook naar het hoger management!

Je kunt nooit problemen oplossen met dezelfde mentaliteit die ze heeft gecreëerd.

Albert Einstein Natuurkundige

Voorbeelden van interne audits: 3 tips over hoe het anders kan...

 

  • TOP/FLOP: Vergeet de klassieke aanpak van "random sampling". Kies - samen met de auditees - een uitstekend voorbeeld (TOP) en nadien (!) een voorbeeld waar alles echt fout loopt (FLOP). De voorbeelden dienen om kansen en gebeurtenissen/procedures te identificeren die moeten worden herhaald of die moeten worden vermeden.
  • Back to front auditing: Wij keren de traditionele aanpak van het auditen van bedrijfsprocessen om van "voor naar achter". Dat wil zeggen, niet:
    Top management ► QM systeem ► Verkoop ► Ontwikkeling ► Productie ► Ondersteunende processen ► Levering.
    Wij beginnen wel met het Top Management, maar alleen met de strategie en doelstellingen - en beginnen dan met de audit in de levering/verzending en auditeren onze weg "voorwaarts". We sluiten de audit af met het kwaliteitsmanagementsysteem en de evaluatie van het systeem door het topmanagement. Het effect: U audit een concreet voorbeeld dat daadwerkelijk alle processen heeft doorlopen en komt tot een beter inzicht in de proces raakvlakken.
  • Vervangingsaudit: Waarom een audit niet consequent richten op de "2e rij" in een bedrijf? Effect: risicominimalisatie, vermijden van auditroutines (anders zijn het altijd dezelfde gesprekspartners), meer medewerkers betrekken, nieuwe perspectieven, andere inzichten.

Interne audits: ISO 19011 geeft sterke impuls

Een set regels die zeker niet mag ontbreken in verband met interne audits is ISO 19011, de leidraad voor het auditen van managementsystemen in de nog vrij verse herziene versie van 2018.

ISO 19011:2018-10 - Richtlijnen voor het auditen van managementsystemen. De norm is beschikbaar op de website van ISO.

Met de herziening heeft ISO 19011 doordachte verbeteringen gekregen. Het resultaat: zeker geen fundamenteel nieuwe versie, maar wel een versie die aanzienlijk is verbeterd. Belangrijk is dat ISO 19011:2018 kan worden gebruikt voor alle managementsystemen en hun processen - zelfs in combinatie met verschillende normen, te beginnen met kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 en verder met ISO 14001 en ISO 27001 of ISO 50001.

Biedt ISO 19011 stimulansen om intern op een andere manier te auditen? Absoluut: De strategische referentie staat voorop in de regelgeving - en daarmee ook de stimulans om duidelijke auditdoelstellingen te formuleren om het auditvoordeel verder te vergroten. Audits moeten meer zijn dan nalevingscontroles; zij moeten gericht zijn op het potentieel voor verbetering en de beste praktijken ter discussie stellen. In de praktijk is dit nog lang geen vanzelfsprekendheid. De herziene leidraad kan daarom het best worden gebruikt als inspiratiebron voor auditprocessen, voor methoden en voor de noodzakelijke auditcompetentie. En dit geldt ook voor audits in verband met certificering.

DQS: Simply leveraging Quality.

Sinds de oprichting in 1985 als eerste Duitse certificeerder van managementsystemen zet DQS zich in voor het duurzame succes van haar klanten. Met audits die toegevoegde waarde bieden en klantgerichte concepten begeleiden wij organisaties op hun weg naar business excellence.

Wij beantwoorden graag uw vragen

Neem contact met ons op!
vrijblijvend en kosteloos.

Neem contact met ons op

Naast de beoordeling volgens afzonderlijke managementsysteemnormen biedt de gecombineerde, gelijktijdige audit van volledig geïntegreerde managementsystemen u talrijke mogelijkheden. Door de themaoverschrijdende beoordeling worden synergieën benut en tegelijkertijd interacties, maar ook tegenstrijdigheden tussen de verschillende vakgebieden herkend.

In het kader van ISO 19011 bieden wij voor geselecteerde thema's ook second-party audits als dienst aan, bijvoorbeeld als leveranciersaudit.

Om het voordeel voor onze klanten te vergroten, richten wij ons bij de selectie en opleiding van onze auditors op hun meervoudige kwalificaties: DQS-auditors bestrijken gemiddeld minstens drie reeksen regels. Houdt u ons aan ons woord. Wij verheugen ons op een gesprek met u.

Auteur
Matthias Vogel

Matthias Vogel is sinds 2010 perschef bij DQS GmbH en verantwoordelijk voor technische publicaties. Als Senior Content Manager is hij medeverantwoordelijk voor het vinden van onderwerpen voor de Duitstalige DQS blog "DQS in Dialogue", voor de coördinatie met auteurs, en voor redactioneel werk. Matthias Vogel is de redacteur van de regelmatig verschijnende DQS nieuwsbrief "DQS Update" en voorziet u daarmee van informatie en kennis over audits en certificering. Hij is ook programmamanager en moderator van de DQS "Customer Day" evenementen en co-moderator van de virtuele "Digital Quality Space" conferenties.

Loading...